Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí."— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí.
Vnitřní energie, teplo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat – návod pro použití.
Hru hrají tři hráči nebo tři družstva. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku zodpověděl správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (druhé družstvo). Otázky volí hráči (družstva) vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. Ve hře vítězí družstvo (hráč), které(ý) má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 2: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 3: 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Obrázek č. 1 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Otázka číslo 1: Těleso A má teplotu t1. Těleso B má teplotu t2. Pro teploty platí t1 > t2. Tělesa byla k sobě přiložena tak, že se dotýkají. Doplň označení těles A nebo B v následující větě. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Těleso … odevzdalo teplo tělesu … . Správná odpověď: Těleso A odevzdalo teplo tělesu B. Zpět

5 Otázka číslo 2: Ocelový odlitek (ingot) o hmotnosti 20 kg se ohřál z teploty 20 °C na kovací teplotu 820 °C. Urči teplo, které odlitek přijal. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m = 20 kg; t = 820 °C – 20 °C = 800 °C; c = 0,45 kJ/(kg °C); Q = ? kJ Q = c . m . t Q = 0,45 kJ/(kg °C) . 20 kg °C = kJ Zpět

6 Otázka číslo 3: Do první ze tří stejných sklenic nalijeme etanol, do druhé rtuť a do třetí vodu. Všechna tři kapalná tělesa mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu. Nádoby vložíme současně do téže horké vodní lázně o stálé teplotě 50 °C. V tabulkách vyhledej měrné tepelné kapacity uvedených látek. Jejich číselné hodnoty s jednotkou zapiš do dané tabulky. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. etanol rtuť voda Správná odpověď: etanol: 2,43 kJ/(kg °C) rtuť: 0,130 kJ/(kg °C) voda: 4,18 kJ/(kg °C) Zpět

7 Otázka číslo 4: Zdvihni závaží rovnoměrným pohybem z podlahy na desku stolu. Mění se při tomto ději polohová energie závaží v gravitačním poli Země? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Polohová energie závaží Ep se zvětší, protože se zvětšila výška závaží nad povrchem Země. Zpět

8 Otázka číslo 5: Voda v termosce má teplotu 60° C. Ocelová (nerezová) a stříbrná lžička mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu 20 °C. Lžičky ponoříme do vody v termosce. Pokud se po krátké době dotkneme lžiček, vyšší teplotu bude mít lžička stříbrná. Vysvětlete. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Teplota lžičky ze železa je nižší, protože železo [c = 0,45 kJ/(kg °C)] vede hůře teplo než stříbro [c = 0,235 kJ/(kg °C)]. Zpět

9 Otázka číslo 6: Těleso A má teplotu t1. Těleso B má teplotu t2. Pro teploty platí t1 > t2. Tělesa byla k sobě přiložena tak, že se dotýkají. Doplň označení těles A nebo B v následující větě. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Teplota tělesa … se zvětšila, teplota tělesa … se zmenšila. Správná odpověď: Zpět Teplota tělesa B se zvětšila, teplota tělesa A se zmenšila.

10 Otázka číslo 7: Vyhledej v tabulkách měrnou tepelnou kapacitu zlata. Vysvětli fyzikální význam tohoto údaje. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zlato: c = 129 kJ/(kg °C); Teplota zlata o hmotnosti 1 kg se zvýší o 1° C, přijme-li zlato teplo 0,129 kJ. Zpět

11 Otázka číslo 8: Závaží je na podlaze. Zvedni ho rovnoměrným pohybem a polož na desku stolu. Co po tomto ději můžeš říci o pohybové energii závaží? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Pohybová energie závaží Ek se nezmění, protože je závaží po zvednutí na desce stolu opět v klidu. Zpět

12 Otázka číslo 9: Do první ze tří stejných sklenic nalijeme etanol, do druhé rtuť a do třetí vodu. Všechna tři kapalná tělesa mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu. Nádoby vložíme současně do téže horké vodní lázně o stálé teplotě 50 °C. Které kapalné těleso přijme největší teplo při ohřátí na teplotu horké vodní lázně? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Voda, protože má největší měrnou tepelnou kapacitu [c = 4,18 kJ/(kg °C)]. Zpět

13 Otázka číslo 10: Těleso A má teplotu t1. Těleso B má teplotu t2. Pro teploty platí t1 > t2. Tělesa byla k sobě přiložena tak, že se dotýkají. Doplň označení těles A nebo B v následující větě. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Vnitřní energie tělesa … se zmenšila, vnitřní energie tělesa … se zvětšila. Správná odpověď: Zpět Vnitřní energie tělesa A se zmenšila, vnitřní energie tělesa B se zvětšila.

14 Otázka číslo 11: Závaží je na podlaze. Zvedni ho rovnoměrným pohybem a polož na desku stolu. Co po tomto ději můžeš říci o vnitřní energii závaží? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Vnitřní energie závaží se nezmění. Závaží při ději nepřijímá ani neodevzdává teplo. Poznámka: Změnila (zvětšila) se polohová energie tělesa. Správná odpověď: Zpět

15 Otázka číslo 12: Do první ze tří stejných sklenic nalijeme etanol, do druhé rtuť a do třetí vodu. Všechna tři kapalná tělesa mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu. Nádoby vložíme současně do téže horké vodní lázně o stálé teplotě 50 °C. Které kapalné těleso bude mít největší teplotu za 1 minutu po ponoření do horké vodní lázně? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Největší teplotu bude mít rtuť, protože má nejmenší měrnou tepelnou kapacitu [c = 0,139 kJ/(kg °C)]. Zpět

16 Otázka číslo 13: Hliníkové těleso má hmotnost 1 kg a teplotu 10 °C. V kalorimetru je voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 70 °C. Po vložení hliníkového tělesa do kalorimetru došlo k vyrovnání teplot. Byla naměřena teplota 52 °C. Zvýší se vnitřní energie vody nebo hliníkového tělesa? Zdůvodni. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zvýší se vnitřní energie hliníkového tělesa, protože při tepelné výměně přijímá teplo od vody. Zpět

17 Otázka číslo 14: Zinkové těleso má hmotnost 1 kg a teplotu 60 °C. Těleso bylo vloženo do kalorimetru, ve kterém byla voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 10 °C. Po vyrovnání teplot byla naměřena teplota 18 °C. Z hodnot naměřených při pokusu urči měrnou tepelnou kapacitu zinku. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Vycházíme z rovnosti, že teplo odevzdané zinkem se rovná teplu přijatému vodou: Qzinku = Qvody czinku . mzinku . t zinku = cvody . mvody . t vody czinku .1 kg . 42 °C = 4,2 kJ/(kg °C) . 0,5 kg . 8 °C 42 . czinku = 16,8 czinku = 16,8 : 42 czinku = 0,4 kJ/(kg° C) Zpět

18 Otázka číslo 15: Hliníkové těleso má hmotnost 1 kg a teplotu 10 °C. V kalorimetru je voda o hmotnosti 0,5 kg a teplotě 70 °C. Po vložení hliníkového tělesa do kalorimetru došlo k vyrovnání teplot. Byla naměřena teplota 52 °C. Urči teplo, které odevzdá voda v kalorimetru. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m = 0,5 kg; t = 70 °C – 52 °C = 18 °C; c = 4,18 kJ/(kg° C); Q = ? kJ Q = c . m . t Q = 4,18 kJ/(kg °C) . 0,5 kg . 18 °C = 38 kJ Zpět .

19 Otázka číslo 16: Voda v termosce má teplotu 60 °C. Ocelová (nerezová) a stříbrná lžička mají stejnou hmotnost a stejnou počáteční teplotu 20 °C. Lžičky ponoříme do vody v termosce. Proč jsou stěny vnitřní nádoby termosky zrcadlově lesklé a proč je mezi stěnami termosky vyčerpán vzduch? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Zpět Vakuum a lesklé stěny omezují změnu vnitřní energie vody v termosce tepelnou výměnou i zářením.

20 Použité obrázky: Obrázek na pozadí – [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW: < Obrázek č. 1 – [cit ]. Dostupný pod licencí Creative Commons z WWW: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí."

Podobné prezentace


Reklamy Google