Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Pravidla hry Pomůcky: hrací kostka, stopky. 1. Hru hrají dva hráči či dvě družstva. 2. Začíná hráč, který na hrací kostce hodí nejvyšší počet bodů. 3. Poté si z hracího pole vybere jedno políčko s číslem od 1 do 28. Po kliknutí na vybrané políčko (pomocí ikony „ruka“, nikoliv šipky) se otevře soutěžní otázka. Od přečtení otázky běží časový limit 30 až 60 sekund pro odpověď. Pokud hráč zodpoví otázku správně, hra se vrací na začátek. 4. Hru řídí porotce (učitel). Jeho úkolem je přiřazovat do hracího pole barvu hráče, jenž danou otázku zodpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole postranní tabulky v barvě hráče. 5. V případě nesprávné odpovědi možnost odpovědět dostává druhý hráč. Pokud odmítne odpovědět, rozhoduje o přidělení hracího políčka opět hod kostkou. Políčko získává ten, kdo hodí nejvyšší počet bodů. 6. Otázky volí družstva vždy střídavě. 7. Ve hře vítězí hráč, jemuž se podaří nejrychleji propojit všechny tři strany trojúhelníku, nebo ten, který získal nejvíce hracích polí při odkrytí všech otázek.

3 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 27 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 28 1 23 456 78910 1112131415 161718192021 22232425262728 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1 27 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 28

4 ŘEŠENÍ ZPĚT Q 1. Jakou značku má fyzikální veličina teplo?

5 ŘEŠENÍ Joule. ZPĚT 2. Jak se nazývá hlavní jednotka tepla?

6 ŘEŠENÍ zvýšením ZPĚT 3. Doplň: Zvýšení vnitřní energie se projeví _______ jeho teploty a naopak.

7 ŘEŠENÍ Měrná tepelná kapacita. ZPĚT 4. Jak se nazývá fyzikální veličina, která určuje, kolik tepla musíme dodat 1 kg látky, aby se teplota látky zvýšila o 1 °C?

8 ŘEŠENÍ Q = m x c x Δt ZPĚT 5. Jaký vzorec používáme pro výpočet tepla?

9 ZPĚT Vedením, prouděním a zářením. ŘEŠENÍ 6. Uveď tři způsoby šíření tepla.

10 ŘEŠENÍ Tepelné vodiče. ZPĚT 7. Jak se nazývají látky, které dobře vedou teplo?

11 ŘEŠENÍ Tepelné nevodiče (izolanty). ZPĚT 8. Jak se nazývají látky špatně vedoucí teplo?

12 ŘEŠENÍ Pevné, kapalné, plynné a plazma. ZPĚT 9. Jaká skupenství rozeznáváme?

13 ŘEŠENÍ Tání ZPĚT 10. Doplň: ________ je děj, při němž se pevné skupenství mění na kapalné.

14 ŘEŠENÍ Tuhnutí ZPĚT 11. Doplň: _______ je děj, při němž se kapalné skupenství mění na pevné.

15 ŘEŠENÍ Vypařování ZPĚT 12. Doplň: _______ je děj, při němž se kapalné skupenství mění na plynné.

16 ŘEŠENÍ Kapalnění (kondenzace) ZPĚT 13. Doplň: ________ je děj, při němž se plynné skupenství mění na kapalné.

17 ŘEŠENÍ Desublimace ZPĚT 14. Doplň: _______ je děj, při němž se plynné skupenství mění na pevné.

18 ŘEŠENÍ Sublimace ZPĚT 15. Doplň: ______ je děj, při němž se pevné skupenství mění na plynné.

19 ŘEŠENÍ c ZPĚT 16. Jakou značku má fyzikální veličina měrná tepelná kapacita?

20 ŘEŠENÍ Joule na kilogram a Celsiův stupeň. ZPĚT 17. Jak se nazývá hlavní jednotka měrné tepelné kapacity?

21 ŘEŠENÍ LtLt ZPĚT 18. Jakou značku používáme pro fyzikální veličinu skupenské teplo tání?

22 ŘEŠENÍ ltlt ZPĚT 19. Jakou značku používáme pro fyzikální veličinu měrné skupenské teplo tání?

23 ŘEŠENÍ LvLv ZPĚT 20. Jakou značku používáme pro fyzikální veličinu skupenské teplo varu?

24 ŘEŠENÍ lvlv ZPĚT 21. Jakou značku používáme pro fyzikální veličinu měrné skupenské teplo varu?

25 mechanickou (pohybovou) ZPĚT ŘEŠENÍ 22. Doplň: Tepelné motory jsou stroje, které přeměňují teplo získané spálením určitého paliva na ______ energii.

26 ŘEŠENÍ Skupenské teplo varu. ZPĚT 23. Jak se nazývá teplo, jež musíme dodat kapalině, abychom ji přeměnili na plyn téže teploty?

27 ŘEŠENÍ Při 4 °C. ZPĚT 24. Při jaké teplotě má voda největší hustotu?

28 25. Jak se mění objem vody při jejím tuhnutí? ŘEŠENÍ Zvětšuje se. ZPĚT

29 ŘEŠENÍ Joule na kilogram. ZPĚT 26. Jak se nazývá hlavní jednotka fyzikální veličiny měrné skupenské teplo tání?

30 ŘEŠENÍ hmotnosti ZPĚT 27. Doplň: Měrné skupenské teplo tání je přímo úměrné ______ tělesa a závisí na druhu látky.

31 ŘEŠENÍ Difuze ZPĚT Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 28. Doplň: _______ je promíchávání částic jedné látky s částicemi látky druhé.


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802–4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google