Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí"— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí
Otáčivé účinky síly Tlak, tření Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat – návod pro použití
Hru hrají (test absolvují) tři hráči (tři družstva). O první volbu otázky si hráči (družstva) střihnou „kámen, nůžky, papír“. Hráč (vybraný hráč družstva) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 16 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat body do hracího plánu hráče (družstva), který danou otázku zodpověděl správně, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče (družstva). V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědi druhý hráč (družstvo). Hráči (družstva) volí otázky vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho volí otázku další hráč (družstvo). Ve hře vítězí hráč (družstvo), který má po vyčerpání 15 otázek vyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhoduje otázka 16. Bonusové body může získat rychlejší hráč (družstvo) i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod čísly v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 2: 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16 Soutěžící (družstvo) č. 3: 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 Obr. 2 9 10 11 12 13 14 15 16

4 Otázka 1: Člověk o hmotnosti 60 kg udržuje těleso o hmotnosti 15 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. Jak velkou silou působí člověk na lano v místě A? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A Obr. 1 Správná odpověď: m = 15 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g F = 15 kg . 10 N/kg = 150 N Zpět

5 Otázka 2: Tyč dlouhá 1,6 m je otáčivá kolem vodorovné osy v bodě O. V bodě A působí na tyč svisle dolů síla F1 = 10 N. V bodě B působí na tyč svisle dolů síla F2 tak, že tyč je ve vodorovné rovnovážné poloze. Urči velikost síly F2. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A O B Správná odpověď: Poloviční rameno, dvojnásobná síla … F2 = 20 N Zpět

6 Otázka 3: Rozhodni, zda je pravdivé následující tvrzení: „Třecí síla působí i mezi tělesy, která jsou vzájemně v klidu.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej, aby bylo pravdivé. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Ano, tvrzení je pravdivé. Zpět

7 Otázka 4: Do obrázku vyznač a popiš síly, které působí na těleso pohybující se rovnoměrným přímočarým pohybem v označeném směru. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Fg … gravitační síla F2 … tlaková síla podložky – Fg = F2 Ft … třecí síla F1 … „pohybová“ síla – Ft = F1 F2 Fg F1 Ft Zpět

8 Otázka 5: Na obrázku je zjednodušeně znázorněno kolečko s tělesem jako páka. V bodě A je působiště tlakové síly F1 tělesa, v bodě B je působiště síly F2 člověka na páku. Znázorni do obrázku bod O osy, kolem níž se páka otáčí. Dále znázorni do obrázku síly F1 a F2 a jejich ramena a1, a2 vzhledem k ose otáčení. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B A B O a1 a2 F1 F2 Správná odpověď: Zpět

9 Otázka 6: Na sklonných vahách se stupnicí v newtonech je těleso o hmotnosti m1 = 1,2 kg. Toto těleso udržuje závaží o hmotnosti m2 = 0,7 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes kladku. Jak velký údaj ukazují sklonné váhy? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m2 m1 m1 = 1,2 kg; g = 10 N/kg; F1 = ? N F1 = m . g F1 = 1,2 kg . 10 N/kg = 12 N m2 = 0,7 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F2 = m . g F2 = 0,7 kg . 10 N/kg = 7 N F = F1 - F2 F = 12 N – 7 N = 5 N Správná odpověď: Zpět

10 Otázka 7: Tyč dlouhá 1,6 m je otáčivá kolem vodorovné osy v bodě O. V bodě A působí na tyč svisle dolů síla F1 = 10 N. V bodě B působí na tyč svisle dolů síla F2 tak, že tyč je ve vodorovné rovnovážné poloze. Vyznač do obrázku rameno každé z obou sil a urči jejich délky. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A O B O A B 80 cm 40 cm Správná odpověď: Zpět

11 Otázka 8: Na obrázku je zjednodušeně znázorněno kolečko s tělesem jako páka. V bodě A je působiště tlakové síly F1 tělesa, v bodě B je působiště síly F2 člověka na páku. Těleso posuneme po desce více vpravo při zachování rovnovážné polohy. Změní se (ano, ne) veličiny a1 (rameno tlakové síly tělesa) a F1 a jak (větší, stejné, menší)? Klikni na těleso na kolečku. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B Správná odpověď: a1 … ano … větší F1 … ne … stejná Zpět

12 Otázka 9: Člověk o hmotnosti 60 kg udržuje těleso o hmotnosti 15 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. Jakou největší hmotnost může mít těleso, které by tentýž člověk udržel v rovnovážné poloze? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Obr. 1 Správná odpověď: Zpět Hmotnost rovnající se hmotnosti člověka, tzn. 60 kg.

13 Otázka 10: Na stole leží dřevěná krychle. Na desku stolu působí tlakem 500 Pa. Hrana krychle má délku 10 cm. Jakou hmotnost má dřevěná krychle? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. a = 10 cm = 0,1 m; S = ? m2 S = a . a S = 0,1 m . 0,1 m = 0,01 m2 p = 500 Pa; S = 0,01 m2; F = ? N p = F : S  F = p . S F = 500 Pa . 0,01 m2 = 5 N F = 5 N; g = 10 N/kg; m = ? kg F = m . g  m = F : g m = 5 N : 10 N/kg = 0,5 kg Správná odpověď: Zpět

14 Otázka 11: Tyč dlouhá 1,6 m je otáčivá kolem vodorovné osy v bodě O. V bodě A působí na tyč svisle dolů síla F1 = 10 N. V bodě B působí na tyč svisle dolů síla F2 tak, že tyč je ve vodorovné rovnovážné poloze. Urči moment síly F1 vzhledem k ose otáčení. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A O B Správná odpověď: F1 = 10 N; a = 80 cm = 0,8 m; M = ? N.m M = F1 . a M = 10 N . 0,8 m = 8 N.m Zpět

15 Otázka 12: Na obrázku je zjednodušeně znázorněno kolečko s tělesem jako páka. V bodě A je působiště tlakové síly F1 tělesa, v bodě B je působiště síly F2 člověka na páku. Těleso posuneme po desce více vpravo při zachování rovnovážné polohy. Změní se (ano, ne) veličiny a2 (rameno síly člověka) a F2 a jak (větší, stejné, menší)? Klikni na těleso na kolečku. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A B Správná odpověď: a2 … ne … stejné F2 … ano … větší Zpět

16 Otázka 13: Rozhodni, zda je pravdivé následující tvrzení: „Třecí síla závisí na drsnosti stykových ploch.“ Pokud je tvrzení nepravdivé, oprav jej, aby bylo pravdivé. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: Ano, tvrzení je pravdivé. Zpět

17 Otázka 14: Tyč dlouhá 1,6 m je otáčivá kolem vodorovné osy v bodě O. V bodě A působí na tyč svisle dolů síla F1 = 10 N. V bodě B působí na tyč svisle dolů síla F2 tak, že tyč je ve vodorovné rovnovážné poloze. Znázorni síly F1 a F2 do obrázku (1 cm = 10 N). ˆ Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. A O B O A B F1 F2 10 N=1 cm ˆ 20 N=2 cm Správná odpověď: Zpět

18 Otázka 15: Člověk o hmotnosti 60 kg udržuje těleso o hmotnosti 15 kg v rovnovážné poloze na laně vedeném přes pevnou kladku. Jak velkou tlakovou silou působí člověk na podlahu? Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. m1 = 60 kg; g = 10 N/kg; F1 = ? N F1 = m . g F1 = 60 kg . 10 N/kg = 600 N m2 = 15 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F2 = m . g F2 = 15 kg . 10 N/kg = 150 N F = F1 - F2 F = 600 N − 150 N = 450 N Obr. 1 Zpět Správná odpověď:

19 Otázka 16: Učebnice má hmotnost 450 gramů a obsah styčné plochy s lavicí je 0,03 m2. Vypočítej tlak na lavici vyvolaný učebnicí. Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Správná odpověď: m = 450 g = 0,45 kg; g = 10 N/kg; F = ? N F = m . g F = 0,45 kg . 10 N/kg = 4,5 N F = 4,5 N; S = 0,03 m2; p = ? Pa p = F : S p = 4,5 N : 0,03 m2 = 150 Pa Zpět

20 Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010–19–09]. Dostupné pod licencí Creative Commons na < Obrázek na pozadí: < Obr. 1: < Dostupné pod licencí Creative Commons na < Obr. 2: < Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Radomír Macháň. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí"

Podobné prezentace


Reklamy Google