Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohyb tělesa Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohyb tělesa Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."— Transkript prezentace:

1 Pohyb tělesa Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Pohyb. Byl je a bude neodmyslitelnou součástí lidského života
Pohyb. Byl je a bude neodmyslitelnou součástí lidského života. Chceme se pohybovat stále rychleji. Běh nahradila jízda na koni, později kočár, jízdní kolo, vlak, motocykl, automobil, letadlo, raketa, ... Cesta, která dříve trvala několik měsíců, je dnes záležitostí hodin. Lidé už navštívili Měsíc a uvažují i cestě na Mars, kosmické sondy prolétají mezi planetami sluneční soustavy. Protony a elektrony urychlují fyzikové v důmyslných zařízeních na rychlost blízkou rychlosti světla. RAUNER, K.: Fyzika 7, učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, ISBN s. 7.

3 1. Klid a pohyb tělesa Pohyb změna polohy tělesa
jestliže hovoříme o změně polohy tělesa, musíme vždy najít druhé těleso, ke kterému tuto změnu budeme posuzovat, tzv. vztažnou soustavu je relativní, tzn. může být v pohybu vzhledem k jednomu tělesu a v klidu vzhledem ke druhému vztažná soustava

4 2. Veličiny pohybu trajektorie rychlost dráha čas

5 Trajektorie Stopa, kterou za sebou zanechává pohybující se těleso.

6 Dráha fyzikální veličina, která popisuje délku trajektorie značka … s
jednotka … 1 m (metr) trajektorie dráha

7 Rychlost fyzikální veličina, která vyjadřuje podíl dráhy a času značka … v jednotka … 1 m/s (metr za sekundu) 1 km/h (kilometr za hodinu) vzorec … v = s / t : 3,6 1 m/s = 3,6 km/h . 3,6

8 Rychlost okamžitá průměrná rychlost během celého
rychlost v daném časovém okamžiku zjišťujeme tachometrem rychlost během celého pohybu zjišťujeme výpočtem podle vzorce

9 Výpočet rychlosti Letadlo letělo 2 h 20 min a uletělo dráhu km. Urči rychlost letadla. v = s : t s znám, t také - vzorec mohu použít t = 2 h 20 min = 2,33 h s = km v = ? (km/h) v = s / t v = 1470 / 2,33 v = 630,9 km/h Rychlost letadla byla 630,9 km/h.

10 4. Grafy pohybů graf vyjadřuje závislost jedné veličiny na druhé
v našem případě závislost dráhy na čase Postup při kreslení grafů 1. tabulka závislostí 2. kolmé osy 3. popis os 4. body dle souřadnic v tabulce 5. graf t / s 1 2 4 s / m Těl. I 1,5 3 - s / m Těl. II 0,5

11 Obecný postup při řešení fyzikálních úloh
přečtu si zadání (uvědomím si, co mám zjistit) napíšu zápis (co znám a neznám, pomocí značek, čísel a jednotek) vedle zápisu zapíšu vzorec a poznámky zkontroluji vzorec (jestli ho můžu použít) a jednotky (není-li třeba převádět, dosazujeme v základních jednotkách) dosadím, vypočtu a napíšu odpověď Pozor ! pokud mám dráhu uvedenou v metrech a čas v sekundách, pak rychlost udávám v m/s pokud mám dráhu uvedenou v kilometrech a čas v hodinách, pak rychlost udávám v km/h v ostatních případech si vyberu (chci-li údaj udávat v m/s, nebo km/h) a ostatní jednotky upravím

12 3. Druhy pohybů Pohyb dělíme podle: a) trajektorie b) dráhy
c) rychlosti přímočarý – trajektorie je přímka (obr. 1) křivočarý – trajektorie je křivka (obr. 2) Obr. 1 Obr. 2 otáčivý – dráhy jednotlivých bodů tělesa se nerovnají (obr. 3) posuvný – dráhy jednotlivých bodů tělesa se rovnají (obr. 4) Obr. 4 Obr. 3 Obr. 3 rovnoměrná – těleso urazí za stejný čas vždy stejnou dráhu nerovnoměrný – těleso urazí za stejný čas vždy jinou dráhu

13 Uveřejněné odkazy [cit. 2010-12-05]
Uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons – na Uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí public domain – na


Stáhnout ppt "Pohyb tělesa Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým."

Podobné prezentace


Reklamy Google