Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mechanika Dělení mechaniky Kinematika a dynamika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mechanika Dělení mechaniky Kinematika a dynamika"— Transkript prezentace:

1 Mechanika Dělení mechaniky Kinematika a dynamika
Základní pojmy mechaniky Dělení pohybů

2 Kinematika Zabývá se tříděním pohybů a popisem pohybu tělesa
Odpovídá na otázku - Jak se těleso pohybuje? zpět

3 Dynamika Zkoumá příčiny pohybu
Odpovídá na otázku – Proč se těleso pohybuje? zpět

4 Základní pojmy Mechanický pohyb Hmotný bod
Vztažná soustava, poloha hmotného bodu Trajektorie a dráha hmotného bodu Rychlost hmotného bodu Zrychlení hmotného bodu zpět

5 Mechanický pohyb Přemísťování tělesa nebo jeho částí z místa na místo (těleso mění polohu vzhledem k jiným tělesům) zpět

6 Hmotný bod Myšlenkový model tělesa.
Nahradíme těleso bodem ( umístěným v těžišti) a přiřadíme hmotnost tělesa. Tzn. Zanedbáme rozměry a ponecháme hmotnost. zpět

7 Vztažná soustava, poloha hmotného bodu
Soustava těles, ke kterým vztahujeme klid nebo pohyb tělesa. Za vztažnou soustavu většinou volíme povrch Země nebo těleso pevně spojené se Zemí Polohu bodu určujeme obvykle v pravoúhlé soustavě souřadnic.

8 Pravoúhlá soustava souřadnic
zpět

9 Trajektorie a dráha hmotného bodu
Trajektorie – množina bodů, kterými hmotný bod prochází – geometrická čára (tvar trajektorie závisí na volbě soustavy) není fyzikální veličinou Dráha – délka trajektorie fyzikální veličina – značí se s jednotkou je metr dráha je funkcí času s = f(t) zpět

10 Rychlost hmotného bodu
Průměrná rychlost – skalární veličina vp jednotka Okamžitá rychlost – vektorová veličina průměrná rychlost na velmi malém úseku s v odpovídajícím čase t zpět

11 Zrychlení hmotného bodu
je vektorová veličina určuje časovou změnu vektoru rychlosti jednotka velikost zrychlení zpět

12 Druhy pohybů Rozdělujeme podle různých kritérií:
podle tvaru trajektorie podle velikosti rychlosti podle pohybu jednotlivých bodů tělesa zpět

13 Dělení pohybu podle tvaru trajektorie
přímočarý – trajektorií je přímka křivočarý – trajektorií je křivka odlišná od přímky zpět

14 Dělení pohybu podle velikosti rychlosti
rovnoměrný – velikost rychlosti je konstantní nerovnoměrný – velikost rychlosti se mění – (mohou být zrychlené a zpomalené) zpět

15 Dělení podle pohybu jednotlivých bodů tělesa
Posuvný pohyb - translace Otáčivý pohyb kolem nehybné osy -rotace zpět

16 Posuvný pohyb všechny body tělesa opisují stejné trajektorie a v daném okamžiku mají stejnou okamžitou rychlost (pohyb tělesa lze nahradit pohybem hmotného bodu) každá přímka pevně spojená s tělesem zachovává svůj směr zpět

17 Otáčivý pohyb jednotlivé body opisují kružnice se středem na ose otáčení a v daném okamžiku mají stejnou úhlovou rychlost , okamžitá rychlost závisí přímo úměrně na vzdálenosti od osy zpět

18 Vypracovala: Hana Drahá
Zdroje: SVOBODA,Emanuel a kolektiv. Přehled středoškolské fyziky, Dotisk 4.,upravené vydání.Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Mechanika Dělení mechaniky Kinematika a dynamika"

Podobné prezentace


Reklamy Google