Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rovnoměrný pohyb Přímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rovnoměrný pohyb Přímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění"— Transkript prezentace:

1 Rovnoměrný pohyb Přímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění
Křivočarý (nejjednodušší je pohyb po kružnici) – velikost rychlosti se nemění, v každém bodě trajektorie má rychlost směr tečny v = konst.

2 Rovnoměrný přímočarý pohyb
Hmotný bod urazí v libovolných, ale stejných časových intervalech stejnou dráhu. Velikost okamžité rychlosti se rovná rychlosti průměrné. Platí:

3 Graf závislosti rychlosti na čase v = v(t)

4 Dráha rovnoměrného přímočarého pohybu
Z grafu v = v(t) určíme dráhu, kterou hmotný bod urazí za určitý čas ( v našem případě za 3s), jako obsah plochy pod přímkou.

5 Vyjádříme vztah pro dráhu
Ze vztahu pro rychlost úvod Vyjádříme vztah pro dráhu V závislosti na počátečních podmínkách: graf a) graf b) c) graf graf d)

6 a) zpět

7 b) zpět

8 c) zpět

9 d) zpět

10 Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici
Nejjednodušší křivočarý pohyb – velikost rychlosti stále stejná, směr rychlosti – směr tečny ke kružnici SA – průvodič  - středový úhel opsaný průvodičem za čas t s – dráha, kterou urazí hmotný bod za čas t

11 Jednotka rovinného úhlu je radián (rad)
1rad je úhel, pro který je poměr délky oblouku a poloměru roven 1 (s = r) 1rad = 57o 20´, plný úhel má velikost 2 Pohyb po kružnici je pohyb periodický T – perioda (doba oběhu) - jednotka sekunda (s) f – frekvence (kmitočet) - jednotka hertz (Hz) Platí:

12 Pro celou kružnici platí:
Obvodová rychlost – v Úhlová rychlost -  Pro celou kružnici platí:

13 Dostředivé zrychlení Zrychlení je časová změna rychlosti – velikost se nemění, ale mění se směr Změna rychlosti ( a tudíž i zrychlení) má směr do středu kružnice (pro malé úhly)-zrychlení dostředivé

14 Odvození pro velikost zrychlení:
v1 =v2

15 Vypracovala: Hana Drahá
SVOBODA,Emanuel a kolektiv. Přehled středoškolské fyziky, Dotisk 4.,upravené vydání.Praha: Prometheus, spol. s r.o., 2008, ISBN


Stáhnout ppt "Rovnoměrný pohyb Přímočarý – velikost ani směr rychlosti se nemění"

Podobné prezentace


Reklamy Google