Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MECHANIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MECHANIKA."— Transkript prezentace:

1 MECHANIKA

2 Mechanika - zkoumá zákonitosti, kterými se řídí vzájemné pohyby těles a jejich jednotlivých částí Kinematika - část mechaniky, která studuje zákonitosti pohybu bez ohledu na příčinu pohybu Dynamika - část mechaniky, která zkoumá příčiny pohybu - pojednává o pohybu jako o důsledku působící síly

3 KINEMATIKA HMOTNÝCH BODŮ

4 relativnost klidu a pohybu
MECHANICKÝ POHYB relativnost klidu a pohybu

5 Mechanický pohyb Mění-li se poloha tělesa nebo jeho částí vzhledem
k jinému tělesu hovoříme o mechanickém pohybu tělesa.

6 Fyzikální model Pro zjednodušení popisu fyzikálních jevů fyzika často vytváří myšlenkové modely – u fyzikálního objektu se uvažují pouze ty vlastnosti, které jsou pro popis daného jevu podstatné, zatímco ostatní vlastnosti objektu se zanedbávají. Pro popis některých pohybů zavádíme pojem hmotný bod.

7 Rozměry družice jsou zanedbatelné vzhledem k rozměrům Země…
Hmotný bod - je model tělesa, u něhož uvažujeme jeho hmotnost, ale jeho rozměry se zanedbáváme. 2

8 A=[6 m, 3 m] 0 - vztažné těleso, vztažný bod
Pro popis pohybu tělesa je třeba určit jiné těleso, vzhledem ke kterému budeme polohu tělesa popisovat – tzv. vztažné těleso. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 -1 A=[6 m, 3 m] A 0 - vztažné těleso, vztažný bod 0xy - souřadnicová vztažná soustava

9 Vztažná soustava A=[6 m, 3 m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 -1 A A=[6 m, 3 m] - soustava souřadnic spojená se vztažným tělesem - vzhledem k této soustavě určujeme polohu těles

10 Relativnost klidu a pohybu
Automobily jsou navzájem vůči sobě v klidu. Automobily jsou vůči Zemi v pohybu. Relativnost mechanického pohybu znamená, že popis pohybu závisí na volbě vztažné soustavy.

11 Při pohybu těleso mění polohu a opisuje křivku ...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A=[2 m, 6 m] B=[14 m, 3 m] Trajektorie je množina všech poloh, kterými hmotný bod při pohybu prochází.

12 Trajektorií může být ... - kružnice, lichoběžník, vlnovka, úsečka...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 - kružnice, lichoběžník, vlnovka, úsečka... Trajektorie není fyzikální veličina (nemá jednotku).

13 Dráha Jakou dráhu projde těleso při pohybu z bodu A do B? A B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B Dráha - je délka trajektorie, po které se hmotný bod pohyboval.

14 Druhy pohybů Podle tvaru trajektorie (hm. bodu):
1. přímočarý - trajektorie je přímka. 2. křivočarý - trajektorie není přímka. Podle rychlosti: 1. rovnoměrný - velikost rychlosti je konstantní. 2. nerovnoměrný - velikost rychlosti není konstantní.

15 Druhy pohybů Posuvný pohyb tělesa
- je pohyb, při kterém přímka proložená libovolnými dvěma body tělesa zachovává svůj směr  všechny body tělesa opíší za stejný čas stejnou trajektorii.

16 Druhy pohybů Posuvný pohyb tělesa
Při posuvném pohybu tělesa opíšou všechny body tělesa za stejný čas stejné trajektorie a urazí stejné dráhy. Libovolné přímky pevně spojené s tělesem zachovávají svůj směr.

17 Druhy pohybů Otáčivý pohyb tělesa
osa otáčení Při otáčivém pohybu tělesa kolem nehybné osy opisují všechny body tělesa kružnice, které leží v rovinách kolmých k ose otáčení a jejichž středy leží na ose otáčení.

18 Druhy pohybů Otáčivý pohyb tělesa
Při otáčivém pohybu tělesa kolem nehybné osy opisují body tělesa kružnice se středy v ose otáčení a tyto kružnice leží v rovinách kolmých k ose otáčení.

19 Test 1 Mechanický pohyb koná těleso, jestliže:
a) těleso nebo jeho části mění svou rychlost vzhledem k jiným tělesům, b) těleso nebo jeho části mění svou polohu c) těleso nebo jeho části mění svou polohu vzhledem k Zemi, d) těleso nebo jeho části mění svou rychlost vzhledem k Zemi. 1

20 Test 2 Hmotný bod je: a) model tělesa, při kterém se rozměry tělesa
zachovávají, ale jeho hmotnost se zanedbává, b) model tělesa, při kterém se objem tělesa zachovává, ale jeho rozměry se zanedbávají, c) model tělesa, při kterém se hmotnost tělesa d) model tělesa, při kterém se hmotnost tělesa zachovává, ale jeho hustota se zanedbává. 2

21 Test 3 Relativnost mechanického pohybu znamená, že:
a) popis tvaru tělesa závisí na volbě vztažné soustavy, b) popis pohybu závisí na tvaru tělesa, c) popis pohybu závisí na volbě vztažné soustavy, d) popis pohybu závisí na tvaru vztažné soustavy. 3

22 Test 4 Dráha je: a) délka trajektorie, po které se hmotný bod
pohyboval, b) délka vztažné soustavy, po které se hmotný bod pohyboval, c) délka pohybu, po kterém se hmotný bod d) délka tělesa, po kterém se hmotný bod pohyboval. 4


Stáhnout ppt "MECHANIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google