Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra k zopakování a procvičení učiva ( Test znalostí) Podobnost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra k zopakování a procvičení učiva ( Test znalostí) Podobnost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního."— Transkript prezentace:

1 Hra k zopakování a procvičení učiva ( Test znalostí) Podobnost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Návod, jak postupovat: 1.Hru hrají tři hráči (tři družstva). 2.O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3.Vybraný hráč družstva vybere z tabulky otázek políčko s číslem od 1 do 24. Kliknutím na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit pro odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na počátek. 4.Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu družstva (hráče), které danou otázku zodpovědělo správně, body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě družstva (hráče). 5.V případě nesprávné odpovědi možnost odpovědět dostává druhé družstvo (hráč). 6.Otázky volí družstva vždy střídavě. Po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo další. 7.Ve hře vítězí družstvo (hráč), jež má po vyčerpání všech otázek nejvyšší počet získaných bodů. 8.Bonusové body může získat rychlejší družstvo i za odhalení toho, co se skrývá na obrázku pod číslem v tabulce otázek.

3 Tabulka otázek 1234 5678 9101112 3 Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 124 5 6 910 1112 1234 5678 9101112 8 1234 5678 9101112 1234 5678 9101112 1234 5678 9101112 1234 5678 9101112 Soutěžící (družstvo) č. 3: 7

4 Otázka číslo 1: Obdélník ABCD má délky stran: a = 2,5 dm, b = 5 dm. Vypočítejte rozměry podobného obdélníku EFGH, je-li poměr podobnosti k = 4. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. e = 10 dm, f = 20 dm

5 Otázka číslo 2: Jsou podobné trojúhelníky ABC a KLM, jestliže: a = 1,2 dm, b = 8 cm, c = 5 cm, k = 6 cm, l = 40 mm, m = 0,3 dm? Pokud ano, jaký je poměr podobnosti? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ne.

6 Otázka číslo 3: Zjistěte, zda jsou podobné trojúhelníky ABC a TUV, mají-li jejich strany délky: a = 8,8 cm, b = 56 mm, c = 4,2 cm, t = 84 mm, u = 1,32 dm, v = 6,3 cm. Pokud ano, určete poměr podobnosti. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano, k = 1,5.

7 Otázka číslo 4: Zjistěte, zda jsou podobné trojúhelníky CDE a XYZ, mají-li jejich strany délky: c = 9 cm, d = 0,6 dm, e = 45 mm, x = 40 mm, y = 0,3 dm, z = 6 cm. Pokud ano, zapište podobnost. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano,  CDE   ZXY.

8 Otázka číslo 5: Obdélníky KLMN a EFGH (KLMN  EFGH) jsou podobné a mají strany dlouhé |KL| = 50 mm, |LM| = 4 cm, |EF| = 12,5 cm. Určete poměr podobnosti a vypočítejte délku strany FG. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. k = 2,5; |FG| = 10 cm

9 Otázka číslo 6: Jsou podobné trojúhelníky se stranami o délkách: 3 dm, 20 cm, 150 mm a 12 dm, 8 dm, 5 dm? Pokud ano, jaký je poměr podobnosti? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ne.

10 Otázka číslo 7: Jsou podobné trojúhelníky ABC a OPQ, jestliže: a = 3 cm, b = 2 cm, c = 1,5 mm, o = 60 mm, p = 45 mm, q = 9 cm? Pokud ano, jaký je poměr podobnosti? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano, k = 1/3.

11 Otázka číslo 8: Trojúhelníky ABC a A´B´C´jsou podobné: a = 18 cm, b = 15 cm,  B´C´A´  = 60°, a´ = 6 cm. Urči poměr podobnosti. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. k = 1/3

12 Otázka číslo 9: Trojúhelníky ABC a A´B´C´jsou podobné: a = 18 cm, b = 15 cm,  B´C´A´  = 60°, a´ = 6 cm. Urči stranu b´. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. b´ = 5 cm

13 Otázka číslo 10: Urči, zda jsou pravoúhlé trojúhelníky ABC a DEF podobné. Pokud ano, urči velikost strany  DF . Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ano (uu),  DF  = 6 cm. 63° B D E F A 1 dm C 75 mm 8 cm 63°

14 Otázka číslo 11: Pravoúhlé trojúhelníky ABC a DEF jsou podobné: Urči velikost úhlu  FDE  a uveď, na základě které věty o podobnosti trojúhelníků jsou podobné. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka.  FDE  = 27°; věta uu. 63° B C D E F A

15 Otázka číslo 12: Pravoúhlé trojúhelníky ABC a DEF jsou podobné. Urči velikost strany d. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 4,5 cm B D E F A 1 dm C 75 mm 8 cm

16 Zdroje Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-09-20]. Dostupné pod licencí Creative Commons na http://www.wikimedia.org.http://www.wikimedia.org http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kapitolinischer_Pythagoras_ad justed.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kapitolinischer_Pythagoras_ad justed.jpg Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Hra k zopakování a procvičení učiva ( Test znalostí) Podobnost Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního."

Podobné prezentace


Reklamy Google