Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specifické vývojové poruchy učení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specifické vývojové poruchy učení"— Transkript prezentace:

1 Specifické vývojové poruchy učení
MILANA REICHLOVÁ

2 Obsah 1)Definice specifických vývojových poruch učení (SVPU)
2)Typy poruch 3)Etiologie SVPU 4)Co ovlivňuje psychiku dětí s SVPU 5)Reedukace SVPU 6)Významné osobnosti s SVPU 7)Použité zdroje

3 Co jsou specifické vývojové poruchy učení (SVPU)
SVPU jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, projevující se zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematické usuzování, počítání. Je podstatné zdůraznit dysfunkci centrálního nervového systému. Porucha se může vyskytnout souběžně s jiným postižením, např. smyslové vady, MR(=mentální retardace), sociální a emoční poruchy nebo s jinými vlivy prostředí.

4 LMD LMD – lehká mozková dysfunkce
jedná se o centrální poškození mozku ve smyslu dysfunkce CNS, kdy je nedostatek dopaminu* v těle. LMD ADHD („Attention Deficit Hyperactivity Disorders“ - hyperaktivita s poruchou pozornosti) SVPU – specifické vývojové poruchy učení Pozn: ADHD úzce souvisí s SVPU!

5 Typy nejčastějších poruch
Dyslexie – porucha čtení projevující se v úplných počátcích čtení při rozpoznání a pamatování si jednotlivých písmen Dysgrafie – porucha psaní. Postihuje schopnost napodobit tvar písmen a řazení písmen. Písmo: neuspořádané, těžkopádné, neobratné Dysortografie – porucha pravopisu, znemožňuje správné zapsání všech písmen ve správném pořadí včetně délek, měkkosti

6 Typy nejčastějších poruch
Dyskalkulie – porucha matematických schopností, postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii. 1.Praktognostická 4.Grafická 2.Verbální 5.Operační 3.Lexická 6.Ideognostická

7 Typy nejčastějších poruch
Dyspinxie – specifická porucha kreslení charakteristická nízkou úrovní kresby Dysmuzie – specifická porucha, postihuje schopnost vnímání a reprodukce hudby. Dyspraxie – specifická porucha obratnosti

8 Etiologie SVPU Příčiny: LMD – vzniká v období:
1.prenatálním (následkem intoxikace plodu, následkem kouření, alkoholu) 2.perinatálním (klešťový porod, přidušením pupeční šňůrou, vdechnutím plodové vody) 3.postnatálním (vlivem úrazu hlavy, vlivem nemoci) Dědičnost Kombinace LMD a dědičnosti

9 Psychika dětí s SVPU je ovlivňována
Situací v rodině Komplikována obavou rodičů o budoucnost dítěte a uplatnění v životě Méně času na hraní, více trestané Postoji učitelů Posuzování jako nenadané, líné, nepozorné Postoji spolužáků děti s SVPUterčem posměchu Postojem dětí s SVPU k sobě samým ovlivněn okolím, více smůly, smutek jako reakce na neúspěch 1.Obranné a vyhýbavé mechanismy 3.Agresivita, projevy nepřátelství 2.Kompenzační chování 4.Úzkostné stažení se do sebe

10 Reedukace SVPU Reedukace ve speciální třídě nebo individuálně v PPP
DYS CENTRA Systém výchovně vzdělávacích institucí pro SVPU: 1. běžná MŠ 2. základní škola při psychiatrické léčebně 3. speciální ZŠ pro děti s SVPU 4. běžná ZŠ 5. SŠ a VŠ bez omezení Zásady reedukace: Trpělivost, klid, povzbuzení, zásada: málo a často, hodně pohybu, spolupráce rodiny a školy, spolupráce s lékařem

11 Seznam použitých zdrojů
4. setkání Hnutí R: v Praze prosince 1995 : Přemysl Pitter a multikulturní výchova romských žáků : (cesty k překonávání bariér ve vzdělávání). Editor Jaroslav Balvín. Ústí nad Labem: Hnutí R, 1996, 135 s., [2] s. obr. příloh. ISBN [online]. [cit ]. Dostupné z: Dyskalkulie.webgarden.cz. Dyskalkulie.webgarden.cz [online]. [cit ]. Dostupné z: dyskalkulie.webgarden.cz [online]. [cit ]. Dostupné z:


Stáhnout ppt "Specifické vývojové poruchy učení"

Podobné prezentace


Reklamy Google