Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Speciální péče na naší škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Speciální péče na naší škole"— Transkript prezentace:

1 Speciální péče na naší škole
Ivana Novotná

2 Formy speciální péče Předškolní speciální péče v MŠ
SP – rozvoj řečových dovedností – nepovinný předmět v 1. a 2. ročníku SP – prevence vývojových poruch učení a chování – nepovinný předmět ve 3. – 5. ročníku Seminář ČJ pro dyslektiky – nepovinný předmět ve 3. – 5. ročníku a v 6. – 9. ročníku Korekce výukových poruch učení a chování (VPU a VPCh) u integrovaných žáků dle individuálního plánu

3 Charakteristika speciální péče
Aktivity vedou speciální pedagogové nebo speciálně proškolení učitelé Využíváme speciálně pedagogické, didaktické a relaxační metody a speciální pomůcky Klademe důraz na individuální přístup Aktivity probíhají jednou týdně 45 minut formou nepovinných či volitelných předmětů U integrovaných žáků probíhá korekce na základě individuálních plánů doporučených pedagogicko-psychologickou poradnou

4 Předškolní speciální péče
Rozvoj jemné motoriky rukou a mluvidel Rozvoj pozornosti, soustředěnosti Rozvoj emoční inteligence Prevence VPU a VPCh Příprava na plynulý přechod do ZŠ

5 Rozvoj řečových dovedností
Rozvoj řeči mluvené, psané, čtené a slyšené Gymnastika mluvidel Artikulační cvičení Sluchová diferenciace Rozvoj slovní zásoby Formulace myšlenek Tiskací a psací abeceda

6 Prevence vývojových poruch
Působíme v oblasti dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, LMD, emoční lability, afektivního agresivního chování Rozvíjíme motoriku, vnímání, pozornost, paměť, řeč, myšlení, emoce, city

7 Seminář pro dyslektiky
Určen žákům s dyslexií, dysgrafií, dysortografií Pro žáky integrované, neintegrované i s potížemi v ČJ Vychází z učiva ČJ jednotlivých ročníků Upevňuje dovednosti: Čtení s porozuměním Aplikace pravidel českého pravopisu Práce s informací Psaní čitelným písmem


Stáhnout ppt "Speciální péče na naší škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google