Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Brebtavost - Breptavost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Brebtavost - Breptavost"— Transkript prezentace:

1 Brebtavost - Breptavost
Poruchy plynulosti a tempa řeči

2 Terminologické vymezení brebtavosti
Dg. dle MKN F 98.6 Breptavost (battarismus, paraphrasia praeceps, tachyfemie, tumultus sermonis). Vývojová, patologická odchylka plynulosti mluvy, mezi různými příznaky je charakteristická obvykle překotnost tempa řeči (akcelerace intraverbální, i interverbální, jehož důsledkem je vynechávání slabik, přeříkávání, opakování slabik, dochází k deformaci obsahu výpovědi, vybočení od tématu, vynechání podstatných informací, absence sémantické koheze. Je postižena prozodie, přízvuk a tempo řeči – modulační faktory řeči.

3 Člověk s brebtavostí Etiologie brebtavosti
Příznaky brebtavosti celkové: chování, motorika,vlohy, inteligence,vnímání své brebtavosti Příznaky brebtavosti na řeči: dýchání, fonace, artikulace, propulse, redukce, tempo, modulační faktory, brebtavost a psaní, brebtavost=konflikt řeči a myšlení

4 Klasické techniky terapie
Výchova ke klidnému soustředění při myšlení a řeči. Výchova sluchové pozornosti, rozlišování zvuků, zpěvná a muzikální výchova. Přesvědčit brebtavého, že jeho řeč působí na poslouchajícího nepříznivým dojmem- konfrontace s audio/videonahrávkou. Nacvičování myšlenkových a mluvních pauz.

5 Techniky terapie Úprava artikulace vokalizováním a zvětšováním čelistního úhlu. Rytmizace při čtení, recitace: pohybová, mimická, pantomimická, čtení rytmických textů – říkadla, verše. Výchova řeči = výchova celé osobnosti. V případě hypofunkce nebo neobratnosti artikulační motoriky – myofunkční terapie v plném rozsahu.

6 Stabilizace správného tempa řeči
Srovnávání audio/videozáznamů správné a brebtavé řeči Slabikování Spolučtení Čtení se stíněním Čtení zprava doleva Současné čtení a psaní Asociační řečová cvičení, rozvoj vyjadřovacích dovedností Zlepšování koncentrace pozornosti při mluvení

7 Komplementární metody
Motivace klienta (hodnota, dovednost, služba) Práce s různými úrovněmi interpersonální komunikace Stabilizace pozitivních výsledků terapie Zlepšování organizace a koheze výpovědi klienta s brebtavostí (slovní myšlení, rétorika, slovní sdělování)

8 Techniky slovního myšlení
Osoby s brebtavostí se musejí pečlivě soustředit na každou součást procesu myšlení a sdělování. Metoda 5-6 klobouků (barva odpovídá způsobu myšlení): bílý klobouk-fakta, čísla, údaje, červený klobouk – emoce, pocity, předtuchy, intuice, černý klobouk – opatrnost, hodnocení upřímnosti,naplnění předpovědi, vymýšlení faktů, žlutý klobouk – přednosti, zisk,úspory, zelený klobouk – zkoumání, hledání, návrhy, nápady Pomyslným nasazením klobouku se klient koncentruje na určitý typ myšlení-zlepšuje koncentraci myšlení, zlepšuje techniky myšlení.

9 Techniky rétoriky Věcnost Jasnost Názornost Uvědomění si cíle
Stupňování dojmu Reprodukce Závěr Zahuštění obsahu Zkratkovitost Humor, důvtip, ironie Cvičení: písemné, pohádky, povídky, srovnávání, kritika, rozvíjení výpovědí, aktivní naslouchání, filtrování …

10 Prognóza Závisí na věku, způsobu výchovy, na součinnosti odborníka a rodiny… U dospělých prognóza neurčitá… Chybou je krátkodobá odborná péče

11 Prevence Klidná vyvážená výchova Sebekontrola


Stáhnout ppt "Brebtavost - Breptavost"

Podobné prezentace


Reklamy Google