Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

INTEGRACE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI OBTÍŽEMI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "INTEGRACE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI OBTÍŽEMI"— Transkript prezentace:

1 INTEGRACE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI OBTÍŽEMI

2 LOGOPEDICKÉ OBTÍŽE narušený vývoj řeč
děti s nesprávnou či vadnou výslovností dítě s poruchu hlasu dítě s narušením zvuku řeči dítě s koktavostí dítě s dysartrií náprava vadné výslovnosti nácvik komunikace

3 VLIV LOGOPEDICKÝCH OBTÍŽÍ
potíže s dorozumíváním mohou ovlivnit život člověka různými způsoby závisí to na intenzitě řečové vady nebo poruchy (rotacismus x koktavost) jiný přístup u breptavosti – tam upozorňovat, ale např. u koktavosti neupozorňovat aby nevznikla logofobie pokud se jedná o obtížnou srozumitelnost – může jít o zmatek a rozpaky ze strany ostatních, lidé často nevědí jak reagovat, jak s takovýmto člověkem jednat pokud má být někdo v televizi směšný – tak má vadu řeči velice frustrující je to i pro samotného mluvčího – neúspěch v komunikaci – trapnost, zoufalost stav kdy něco chceme a nejsme to schopni vyjádřit adekvátně řečově (cizinec, který nezvládá cizí jazyk) využití alternativní komunikace – podpořit setkání s velkou skupinou lidí, která tento způsob využívá, tak aby se toto stalo věcí integrační nikoliv segregační

4 LOGOPEDICKÁ INTERVENCE
komplexnost respektování ontogenetického vývoje řeči využití grafomotoriky školy pro děti s logopedickými obtížemi základní školy

5 ZÁSADY ROZVÍJENÍ ŘEČI zásada imitace normálního vývoje
imitace je silně individualizována zásada nevyhnutelnosti vyprovokovat dítě k spontánním řečovým, předřečovým projevům, ale nenutit zásada preferování obsahové stránky před výslovností zásada multisenzoriálního přístupu zásada využití vhodných metod zásada názornosti zásada sociálního aspektu

6 MOTORIKA podporovat správnou motoriku mluvidel
mimická a dechová cvičení motorika mluvidel souvisí s rozvojem hrubé i jemné motoriky grafomotorická cvičení zařazování oddechových chvilek využití rytmizace říkanek písničky

7 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
narušení grafické stránky řeči druhy: dyslexie dysgrafie dysortografie dyskalkulie

8 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ
se SPU souvisí poruchy řeči, obtíže soustředění, poruchy pravolevé a prostorové orientace, problémy ve zrakovém a sluchovém vnímání mohou se vyskytovat samostatně, ale i v souvislosti s jinou poruchou specifické poruchy chování – mohou vyplývat z poruch učení

9 SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ INTERVENCE
základní škola třídy pro děti se specifickými potřebami speciálně pedagogická poradna

10 DYSLEXIE obrázky se slovním doprovodem – umožnit globální čtení
kartičky a z nich skládat věty nácvik jednoho obratu – víckrát opakovat v několika různých případech a nechat dítě ať ho hledá, zaškrtává očíslované věty – učitel přečte větu a žák řekne číslo věta a dítě řekne, zda je výrok pravdivý či ne porozumění textu rozlišování podobných písmen přečti druhou větu najdi nejdelší slovo pravolevá orientace sluchová diferenciace

11 DYSGRAFIE rozvoj hrubé i jemné motoriky správné držení psacího náčiní
grafomotorická cvičení opis přepis z tiskacího písma nepřetěžovat čím později, tím hůře využití počítače?

12 DYSORTOGRAFIE rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek (zvonek, bubínek, bzučák) využití grafických značek rozlišování měkkých a tvrdých samohlásek doplňovačky sykavky opakovat rozkouskované slovo hranice slov v písmu

13 DYSKALKULIE předčíselné představy – třídění, dělení
matematické představy čísla a přiřadit k nim operace =2 číselné řady paměť na čísla


Stáhnout ppt "INTEGRACE DĚTÍ S LOGOPEDICKÝMI OBTÍŽEMI"

Podobné prezentace


Reklamy Google