Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOGOPEDICKÁ INTERVENCE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOGOPEDICKÁ INTERVENCE"— Transkript prezentace:

1 LOGOPEDICKÁ INTERVENCE

2 Logopedická třída Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období. Přednost je dávána dětem předškolního věku, aby před vstupem do ZŠ byly jejich nedostatky v řeči odstraněny a nečinily dětem problémy v 1. třídě ZŠ. Bývají sem zařazovány ale i děti mladší, které mají nedostatky ve výslovnosti, nebo vůbec nekomunikuji.

3 Žádost o zařazení Výběr dětí do logopedické třídy probíhá v jarním období. Rodiče by měli sami nejlépe vědět, zda jejich dítě nemá nějaké řečové nedostatky a o zařazení do třídy co nejdříve projevit zájem. V letošním školním roce si budeme ještě k žádostem rodičů vytypovávat děti ve třídách sami, aby nedocházelo k pozdnímu nahlášení dětí. Pokud rodiče projeví zájem o zařazení svého dítěte do této třídy, nemusí být ale dítě přijato. Důležité je rozhodnutí logopedky ze SPC ve Vyškově, které děti vybírají dle závažnosti vady.

4 Výchovně-vzdělávací činnosti
Ve třídě probíhají všechny činnosti a aktivity jako v běžných třídách, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Děti zde získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ. Rozdíl oproti běžné třídě jsou v tom, že je zde pro každé dítě v průběhu dne vyhrazen čas pro individuální logopedickou péči (učitelka se věnuje jenom jednomu dítěti). Tato práce zahrnuje dechová cvičení, cvičení na pohyblivost mluvidel a také vytváření pohybových návyků, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, která je úzce spojena s rozvojem řeči. Dále také rozvíjení zrakového, sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností. Tyto činnosti se také objevují během dne v logopedických chvilkách a také odpoledne v kolektivních činnostech. Proto je závazné, aby děti, které navštěvují logopedickou třídu neodcházely po obědě domů, ale pobývaly v MŠ celodenně.

5 Podmínky dodržování Pokud je dítě přijato je důležité dodržovat některé podmínky Pobývat v MŠ celodenně a mít pravidelnou docházku. Logopedická péče probíhá od 07:30 do 10:00 hodin, Nutná je spolupráce s rodiči a procvičování a opravování narušené komunikační schopnosti s dětmi také v domácím prostředí. Každé dítě si bere každý pátek domů sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje.

6 Spolupráce Ve třídě je zajištěna logopedická intervence, je dodržován individuální přístup dětem. Vhodné sociální klima tříd. Snížený počet žáků ve třídě. Spolupráce s rodiči. Spolupráce s SPC. Spolupráce s dalšími odborníky – pediatry, foniatry, neurology, psychology….


Stáhnout ppt "LOGOPEDICKÁ INTERVENCE"

Podobné prezentace


Reklamy Google