Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Logopedická třída MOTÝLCI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Logopedická třída MOTÝLCI"— Transkript prezentace:

1 Logopedická třída MOTÝLCI

2 Ve třídě je zapsáno 15 děti, 11 chlapců a 4 dívky ve věku od 5 do 7 let.
Logopedickou péči provádí: Mgr. Michaela Krausová Bc. Renata Popelová

3 Logopedická třída Je to speciální třída, zaměřena na odstraňování narušené komunikační schopnosti a na rozvíjení vyjadřovacích schopností. Do třídy je zařazováno v souladu s vyhláškou MŠMT 14 dětí, které potřebují každodenní, intenzivní logopedickou péči. Zařazují se sem děti s narušenou komunikační schopnosti, u kterých je třeba zajistit maximálně intenzivní a soustavnou logopedickou péči po delší období.

4 Přednost je dávána dětem předškolního věku, aby před vstupem do ZŠ byly jejich nedostatky v řeči odstraněny a nečinily dětem problémy v 1. třídě ZŠ. Bývají sem zařazovány ale i děti mladší, které mají nedostatky ve výslovnosti, nebo vůbec nekomunikuji. Výběr dětí do logopedické třídy probíhá v jarním období za základě žádostí rodičů. Rodiče by měli sami nejlépe vědět, zda jejich dítě nemá nějaké řečové nedostatky a o zařazení do třídy co nejdříve projevit zájem. V letošním školním roce si budeme ještě k žádostem rodičů vytypovávat děti ve třídách sami, aby nedocházelo k pozdnímu nahlášení dětí. Pokud rodiče projeví zájem o zařazení svého dítěte do této třídy, nemusí být ale dítě přijato. Důležité je rozhodnutí logopedky ze SPC ve Vyškově, které děti vybírají dle závažnosti vady.

5 Práce učitelek je pod pravidelnou kontrolou pracovnic Speciálního logopedického centra ve Vyškově a v Brně. K zařazení dítěte do logopedické třídy je nutné logopedické a psychologické vyšetření, které probíhá za účasti rodičů v naší mateřské škole. Ve třídě probíhají všechny činnosti a aktivity jako v běžných třídách, které vycházejí ze Školního vzdělávacího programu. Děti zde získávají poznatky a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do ZŠ. Rozdíl oproti běžné třídě jsou v tom, že je zde pro každé dítě v průběhu dne vyhrazen čas pro individuální logopedickou péči (učitelka se věnuje jenom jednomu dítěti). Tato práce zahrnuje dechová cvičení, cvičení na pohyblivost mluvidel a také vytváření pohybových návyků, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, která je úzce spojena s rozvojem řeči. Dále také rozvíjení zrakového, sluchového vnímání a vyjadřovacích schopností. Tyto činnosti se také objevují během dne v logopedických chvilkách a také odpoledne v kolektivních činnostech. Proto je závazné, aby děti, které navštěvují logopedickou třídu neodcházely po obědě domů, ale pobývaly v MŠ celodenně.

6 Podmínky dodržování Pokud je dítě přijato je důležité dodržovat některé podmínky Pobývat v MŠ celodenně a mít pravidelnou docházku. Nutná je spolupráce s rodiči a procvičování a opravování narušené komunikační schopnosti s dětmi také v domácím prostředí. Každé dítě si bere každý pátek domů sešit, podle kterého doma s rodiči opakuje.

7 Spolupráce Ve třídě je zajištěna logopedická intervence, je dodržován individuální přístup dětem. Vhodné sociální klima tříd. Snížený počet žáků ve třídě. Spolupráce s rodiči. Spolupráce s SPC. Spolupráce s dalšími odborníky – pediatry, foniatry, neurology, psychology….


Stáhnout ppt "Logopedická třída MOTÝLCI"

Podobné prezentace


Reklamy Google