Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchova mládeže s více vadami

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchova mládeže s více vadami"— Transkript prezentace:

1 Výchova mládeže s více vadami

2 PhDr. Jana Müllerová, PhD. Jana.mullerova@ujep.cz Konzultační hodiny:
Úterý 7:00-8:30 Jindy na základě předchozí domluvy Sylabus: viz STAG Zakončení: zápočtem za seminární práci (5 stran, citace, úvod, závěr, obsah, použitá literatura)

3 Kombinované vady = těžké postižení postižení současně 2 a více vadami
komplex omezení člověka jako celku ve všech jeho prožitkových sférách a výrazových možnostech sdružovaní několika postižení u jednoho jedince, které se navzájem ovlivňuje a během vývoje jedince se kvalitativně mění

4 Kombinované vady Věstník MŠMT ČR z roku 1997
„Za postižené více vadami se považuje dítě, respektive žák postižený současně dvěma nebo více na sobě kauzálně nezávislými druhy postižení, z nichž každé by jej vzhledem k hloubce a důsledkům opravňovalo k zařazení do speciální školy příslušného typu. Za provedení speciálně pedagogické diagnostiky odpovídá speciální pedagogické centrum, případně pedagogicko-psychologická poradna, zařazené do sítě škol, předškolních a školských zařízení MŠMT ČR“.

5 Kombinované vady Skupina, se společným znakem mentální retardace.
Druhou skupinu tvoří kombinace vad tělesných, smyslových a vad řeči. Specifickou skupinu tvoří děti hluchoslepé. Samostatnou skupinu tvoří děti autistické a s autistickými rysy.

6 Kombinované vady Etiologie velmi rozmanitá jednoznačně neurčitelná
nutno hledat ve všech fázích života nejtěžší mají příčiny v prenatálním stadiu

7 Kombinované vady Faktory etiologie genetické vlivy,
chromozonální aberace, infekce, intoxikace, vývojové poruchy, poškození mozku a CNS, metabolické a nutriční činitelé, mechanická poškození, vlivy sociálního a materiálního prostředí, psychické faktory, trauma

8 Mentální retardace Klasifikace dle WHO z roku 1992
F70 - Lehká mentální retardace IQ 50-69 F71 - Středně těžká mentální retardace IQ 35-49 F72 - Těžká mentální retardace IQ 20-34 F73 - Hluboká mentální retardace IQ je nižší než 20 F78 - Jiná mentální retardace F79 - Nespecifikovaná mentální retardace

9 Vady tělesné omezení v pohybových schopnostech v důsledku poškození podpůrného nebo pohybového aparátu nebo jiného organického poškození Klasifikace Obrny centrální a periferní Dětská mozková obrna Lehká mozková dysfunkce Deformace Malformace, amputace

10 Vady sluchu Klasifikace
Periferní - jednostranné nebo oboustranné. Rozlišujeme formy: převodní, nitroušní, smíšené. Centrální vady Podle hloubky sluchového postižení rozlišujeme: Nedoslýchavost - převodní, lehkou, střední a těžkou nedoslýchavost Hluchota -úplná (totální) a praktická Ohluchlost

11 Vady řeči Dělení narušené komunikační schopnosti Vývojová nemluvnost
Získaná orgánová nemluvnost (afázie) Získaná neurotická nemluvnost Mutismus Elektivní mutismus Surdomutismus

12 Vady řeči Poruchy zvuku řeči Poruchy plynulosti řeči
rinolalia Palatolália Poruchy plynulosti řeči balbuties tumultus sermonis Poruchy článkování, artikulace- dyslália dysartia anatia Poruchy grafické podobnosti řeči dysgrafie, dyslexie Symptomatické poruchy řeči Poruchy hlasu dystonie afonie

13 Vady zraku Dělení dle stupně postižení Slabozrakost Zbytky zraku
Nevidomost Praktická totální Poruchy binokulárního vidění

14 Austismus pervazivní vývojová porucha
Kvalitativní postižení v oblasti vzájemné interakce Kvalitativní poškození v oblasti verbální i neverbální komunikace a v činnostech, které vyžadují představivost Značně omezený a opakující se repertoár činností a zájmů


Stáhnout ppt "Výchova mládeže s více vadami"

Podobné prezentace


Reklamy Google