Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Psychopedie zabývá se klienty s mentální retardací, poruchami duševními (pervazivní vývojové poruchy, SPU a poruchy chování, schizofrenií, afektivními.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Psychopedie zabývá se klienty s mentální retardací, poruchami duševními (pervazivní vývojové poruchy, SPU a poruchy chování, schizofrenií, afektivními."— Transkript prezentace:

1 Psychopedie zabývá se klienty s mentální retardací, poruchami duševními (pervazivní vývojové poruchy, SPU a poruchy chování, schizofrenií, afektivními poruchami, neurotickými poruchami, a jejich kombinace)

2 Pracovní uplatnění osob s MP
Listina základních práv a svobod (Hlava IV., článek 26) – každý má právo získávat prostředky pro životní potřeby Deklaraci práv mentálně postižených osob (článek 3) – vyhlášena na Valném shromáždění OSN, výkon povolání – ekonomická aktivita

3 práce poskytuje ekonomickou nezávislost a vyšší životní standard
práce pozitivně ovlivňuje sebeurčení člověka status „být zaměstnán“ u člověka s postižením pozitivně ovlivňuje postoje společnosti k postiženým vytváření nových pracovních příležitostí je pro společnost finančně výhodnější než poskytování podpory v nezaměstnanosti placená práce přispívá k vysvobození jedince s postižením z dlouhodobé závislosti na podpůrných službách a péči

4 osoby se zdravotním postižením fyzické osoby, které jsou:
a) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni b) orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni c) rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými.

5 zdravotně znevýhodněnou osobou fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu

6 povinnosti zaměstnavatele = ? úloha úřadu práce = ? NNO = ?
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Rytmus o.s. Společnost Duha

7 pracovní prostředí – ? typ práce – ? chráněné pracovní místo = ? chráněná pracovní dílna = ? služba podporovaného zaměstnávání sociálně terapeutická dílna

8 Ideální model pracovního začlenění osob s mentálním postižením:
sociální služba (centrum denních služeb, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny), pracovní rehabilitace (příprava na pracovní uplatnění, kvalifikace, rekvalifikace), chráněné pracovní místo (získání dalších pracovních návyků a dovedností v chráněném prostředí), podporované zaměstnávání (volný trh práce s podporou asistenta, zaměstnání na volném trhu práce bez asistenta).

9 Edukace osob s MP Dva typy poradenských zařízení - ?
Předškolní vzdělávání (RVP PV ): speciální MŠ přípravné třídy přípravný stupeň

10 Edukace osob s MP Základní vzdělávání (RVP ZV) (RVP ZV – LMP) ZŠ
ZŠ praktická ZŠ speciální

11 Edukace osob s MP Profesní příprava osob s mentální retardací
odborné učiliště praktická škola (RVP PRŠ2, RVP PRŠ1)


Stáhnout ppt "Psychopedie zabývá se klienty s mentální retardací, poruchami duševními (pervazivní vývojové poruchy, SPU a poruchy chování, schizofrenií, afektivními."

Podobné prezentace


Reklamy Google