Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizační chování Harmonogram cvičeních Podmínky pro zápočet Informační zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizační chování Harmonogram cvičeních Podmínky pro zápočet Informační zdroje."— Transkript prezentace:

1

2 Organizační chování Harmonogram cvičeních Podmínky pro zápočet Informační zdroje

3 2 Harmonogram cvičeních 1. cvičení  Seznámení s náplní cvičení, stanovení podmínek pro zápočet  během semestru povolená 1 absence, vyšší počet je potřeba odůvodněně omluvit,  při překročení povolené absence je možné požadovat po studentovi vypracovat individuální práci,  Případová studie 1 – První manažerská zkušenost

4 3 Harmonogram cvičeních 2. cvičení  Zadání skupinové práce – Síťová analýza  Rozdělení studentů do tříčlenných týmů, v kterých si rozdělí své pracovní role.  Po vysvětlení metody CPM začnou studenti plnit požadované úkoly.

5 4 Harmonogram cvičeních 3. cvičení  Dopracování skupinové práce ( Síťové analýzy)  Cílem tohoto cvičení je vyvolat diskuzi nad dosaženými výsledky skupinové práce mezi jednotlivými týmy.  Vybraní zástupci skupin budou prezentovat jejich dosažené řešení a konfrontovat ho s názory ostatních studentů.

6 5 Harmonogram cvičeních 4. cvičení  Aplikace systémového přístupu k organizačnímu chování  Vysvětlení metody sestavení kombinační funkce na ilustrativním příkladu.  Zadání individuální práce ve formě vyřešení dvou příkladu.

7 6 Harmonogram cvičeních 5. cvičení  Kontrola splněných požadavků z minulého cvičení (vyřešení příkladu A a B).  Zadání individuálního úkolu: Případová studie 2

8 7 Harmonogram cvičeních 6. cvičení  Kontrola splněných požadavků z minulého cvičení (vyřešení případové studie 2).  Zadání případové studie 3  Příklady na sériové a paralelní uspořádání kapacit  Sekvenčně vedená diskuze nad řešením třetí studie (studentům se nechá část na přečtení a promyšlení odpovědí na otázky (mohou si poznamenat odpovědi písemně). Poté je některý student vyzván k prezentaci jedné odpovědi a vyžadována reakce od ostatních studentů. Jiný student je vyzván k odpovědi na druhou otázku a opět je vyvolána diskuze atd.)

9 8 Harmonogram cvičeních 7. cvičení  Kontrola splnění všech povinností pro udělení zápočtu.  Zápočtový test pro studenty, kteří nemají požadovanou docházku (případně, kteří nedosáhli minimálního počtu bodů nutných pro zápočet).  Udílení zápočtu

10 9 Podmínky pro zápočet  Aktivní účast na cvičeních (1 absence bez nutnosti omluvy, více řešeno individuálně – při neodůvodněné absenci je možné uložit studentovi zápočtový test).  Písemné vypracování všech tří případových studií a předložení ke kontrole na následujícím cvičení.  Vypracování a obhájení skupinové práce.  Samostatné vyřešení dvou příkladů na sestavení kombinační funkce.

11 10 Informační zdroje  HRON, J., MACÁK, T.: Organizační chování – teoretické podklady. Praha. Reprografické studio ČZU. 2006. ISBN 80- 213-1589-X.  MACÁK, T. : Organizační chování – podklady na cvičení. Praha. Reprografické studio ČZU. 2006. ISBN 80-213-1577-6.  SHAUN, T., Jackson, T.: Organizační chování. Praha, Grada. 1997. ISBN 80-7169-296-4.  McShane, S.,L.,von Glinow,M.,A.: Organizational Behavior, Irwin MCGraw-Hill, 2000.  Tsoukas, L.: New Thinking in Organizational Behaviour. Oxford: Butterworth – Heinemann, 1994. 1. Shermerhorn, J., R.: Organizational Behavior. N. York: J. Wiley & Sons, 1997. 2. Robins, S: Organizational Behavior (11 th Edition), Prentice Hall, 2004.

12 11 Případová studie 1  (Podklad pro diskusi) První manažerské zkušenosti  Přečtěte si následující ilustrativní situaci a poté písemně zodpovězte následují otázky: 1. Čí vinou se Josef Novák dostal do nepříjemné situace? 2. Jakých chyb se dopustil při sestavování týmu a plánu jeho práce? 3. Jsou problémy, se kterými se musel vyrovnat, běžné? 4. Jaké poučení si má odnést Josef Novák do budoucnosti?


Stáhnout ppt "Organizační chování Harmonogram cvičeních Podmínky pro zápočet Informační zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google