Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, ph.d.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, ph.d."— Transkript prezentace:

1 Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, ph.d.
Diplomový seminář Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, ph.d.

2 Cíle diplomového semináře
Hlavní cíl: představit základní požadavky na DP prohloubit znalosti získané v průběhu psaní BP Formální náležitosti zadání a odevzdání DP – šablona ZP, diplomový projekt, obhajoba Prohloubit znalosti získané BP Teoreticko – metodologické přístupy Případová studie, analytická část Hlavní odlišnosti od BP

3 Obsah seminářů Šablona zadání DP, formální náležitosti zadání a psaní DP, obhajoba Základní problémy dipl. prací Formulace cíle a hypotézy Metodologie teoretické části, práce s teoriemi, Práce s literaturou Metodologie praktické části, případová studie

4 Požadavky na zápočet Odevzdání zadání DP potvrzené školitelem (15.4.)
Odevzdání úvodu práce + klíčová slova (česky) Nutnost schválení školitelem!!! Termíny Odpověď do 5 pracovních dnů

5 Zadání ZP, šablona ZP Termíny : Výběr témat a zpracování zadání
Registrace v is, komunikace se školitelem, stanovení struktury a časového harmonogramu práce Vyhledání relevantních zdrojů Cizojazyčná literatura Potvrzení tématu školitelem Žádosti o individuální témata Odevzdání zadání Převzetí schváleného zadání ZP

6 Šablona ZP Metodický pokyn prorektora pro vzdělávací činnost a vnější vztahy č. 4 / Samostatná příloha: Zadání bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_PRVCVV_c._9_zadani_zaverecne_prace Samostatná příloha: Šablona bakalářské / diplomové práce metodicky_pokyn_PRVCVV_c._9_sablona_zaverecne_prace Posudek

7 Přiložené dokumenty Šablona Posudky

8 Šablona práce Rozvrh konzultací s vedoucím diplomové práce: (minimálně 8 termínů po dobu vypracování ZP) Březen zadání ZP Červen úvod, část teoretické části Říjen teoretická část Listopad teoretická část, praktická část Prosinec finální teoretická část, praktická část Únor praktická část Březen praktická část, finální formální podoba ZP Duben odevzdání ZP, teze ZP, prezentace ZP Záznam o provedených konzultacích s vedoucím závěrečné práce:

9 Diplomový projekt 1, 2 Zápočty individuálně dle konzultací se školitelem Teoreticko-metodologická část práce – zápočet diplomový projekt 1 (nutnost dodržet data konzultací a udělený zápočet z dipl. semináře) Celá práce – diplomový projekt 2 Časový rozvrh psaní práce!

10 Odborná úroveň diplomové práce
DP je završením vysokoškolského studia daného oboru. Je prokázáním skutečnosti, že její autor zvládl teoretické základy a logickou strukturu daného oboru a že v oblasti dané tématikou DP je seznámen se současným stavem a hlavními směry teoretického myšlení. Současně prokazuje schopnost přesného a jednoznačného užívání odborné terminologie, zvládnutí podložené věcné argumentace a znalost aktuálních faktografických dat a informací. Zpracováním DP autor prokazuje svoji schopnost samostatného řešení odborných (teoretických či praktických) problémů s použitím odborné literatury, včetně cizojazyčné, zveřejněných výsledků řešení výzkumných a vývojových úkolů, dostupných údajů a informací. Současně prokazuje znalost a odpovídající užívání základních technických norem pro použití „odkazového aparátu“ a informovanost o soudobé odborné literatuře vztahující se k tématice práce (včetně zahraniční).


Stáhnout ppt "Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, ph.d."

Podobné prezentace


Reklamy Google