Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České plynárenství na prahu roku 2010. Ing. Jan Zaplatílek 27. ledna 2010 XX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České plynárenství na prahu roku 2010. Ing. Jan Zaplatílek 27. ledna 2010 XX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ."— Transkript prezentace:

1 České plynárenství na prahu roku 2010. Ing. Jan Zaplatílek 27. ledna 2010 XX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ

2  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 2 Obsah bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu spotřeba plynu tuzemský trh s plynem změny legislativy

3  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 Dopady sporu RU – UA na Evropu Total Disruption of Russian Supplies Partial Disruption of Russian Supplies

4  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 4 Úplné zastavení dodávek plynu z RF přes Ukrajinu od 7. 1. do 19. 1. 2009 1.leden5.leden6.leden7.leden20.leden průměrná denní teplota [°C] - 5,4- 4,6- 9,3- 7,00,0 spotřeba plynu [mil. m 3 /den] 41,847,551,251,646,0 celkové dodávky z RF přes UA [mil. m 3 /den] 17,712,23,50,09,2 celkové dodávky z jiných zdrojů [mil. m 3 /den] 14,413,113,823,924,8 čerpání z PZP [mil. m 3 /den] 9,722,233,927,712,0

5  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 5 Bezpečnost a spolehlivost zásobování ČR v oblasti plynárenství Z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti zásobování jsou pro české plynárenství klíčové především tři prvky : diverzifikované zdroje zemního plynu podzemní zásobníky plynu - jejich celková kapacita dosahuje přibližně ⅓ tuzemské roční spotřeby a skladují v nich převážně obchodníci podnikající na tuzemském trhu s plynem. Celkový denní výkon dokáže pokrýt při teplotách okolo 0° C, prakticky celou spotřebu České republiky v zimním období schopnost přepravní soustavy dopravovat plyn nejen směrem východ – západ, ale v případě potřeby i směrem obráceným tj. západ – východ, což se ukázalo v lednové situaci jako mimořádně důležité.

6  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 6 Přepravní soustava 2009 cz PŘEDÁVACÍ STANICE

7  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 7 Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství rozšiřuje možnosti omezit spotřebu i na střední odběratele, rozčleňuje zákazníky z hlediska omezení či přerušení dodávky do více skupin, vychází z informací o skutečné spotřebě plynu za nejbližší předcházející pracovní den, každoroční aktualizace jak zařazení zákazníků do příslušných skupin, tak i minimální denní spotřeby, širší paleta odběrových stupňů (základní – pět omezovacích – pět přerušovacích – havarijní)

8  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 8 Prověření připravenosti nových mechanismů vyhlašování a činností dotčených subjektů ve stavu nouze. Test se uskutečnil 12. listopadu od 9 do 14 hodin. Test spočíval v simulaci stavu obdobného situaci ze 6. a 7. ledna 2009, kdy byl přerušen veškerý transit ruského zemního plynu přes území Ukrajiny do EU + simulaci vyřazení podzemních zásobníků plynu v Tvrdonicích a Dolních Dunajovicích z provozu. Byla prověřena aktuálnost telefonních, faxových a e-mailových spojení na legislativou stanovené instituce a účastníky trhu s plynem v ČR v souladu s Havarijními plány dotčených subjektů včetně kontroly rozdělení konečných zákazníků do skupin podle platné legislativy. Zároveň byla prověřena připravenost přepravní soustavy k reverznímu chodu a připravenost podzemních zásobníků k maximální možné těžbě uskladněného zemního plynu. Dodávky plynu během simulace krize přerušeny nebyly. Test prokázal připravenost plynárenství na všech stupních řízení a přispěl ke zlepšení výměny informací mezi zainteresovanými složkami včetně státní správy a prokázal účinnost regulace spotřeby dle nové vyhlášky č. 334/2009 Sb. (úspora cca 25%spotřeby)

9  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 9 Nadnárodní projekty plynovodů

10  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 10 Program ekonomické podpory projektům v oblasti energetiky Program ekonomické podpory projektům v oblasti energetiky Nařízení č. 663/2009/ES o programu ekonomické podpory projektům v oblasti energetiky, na jehož základě by měly být poskytnuty zejména v odvětví plynárenství dotace na realizaci důležitých projektů zvyšujících bezpečnost dodávek plynu. To dalo tuzemským subjektům možnost získat částku 35 mil. EUR na podporu rozšíření kapacity podzemních zásobníků plynu a podílet se na částce 80 mil. EUR, která bude rozdělena mezi 12 členských států EU a je určena na úpravu plynárenské infrastruktury tak, aby byly zajištěny reverzní toky plynu a interkonektory mezi členskými státy EU.

11  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 11 České žádosti o ekonomickou podporu projektům v oblasti energetiky Moravské naftové doly na výstavbu podzemního zásobníku plynu Uhřice – Jih RWE Gas Storage na rozšíření kapacity stávajícího podzemního zásobníku plynu Tvrdonice RWE Gas Storage na rozšíření kapacity stávajícího podzemního zásobníku plynu Třanovice RWE Transgas Net na infrastrukturu a zařízení umožňující reverzní chod plynárenské přepravní soustavy RWE Transgas Net na interkonektor Třanovice – Skoczów mezi Polskem a ČR RWE Transgas Net na zvýšení kapacity propojení PZP Tvrdonice a Dolní Dunajovice s KS Břeclav s přípravou propojení do Rakouska

12  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 12 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení Směrnice 2004/67/ES Návrh nařízení zavádí pojmy "hodnocení rizik" na základě vytvoření minimálního standardu bezpečnosti dodávek, dále vzorec N-1, určuje kompetentní orgán zodpovědný za vypracování národního preventivního plánu a zavádí třístupňové krizové řízení na národní, regionální a celounijní úrovni.

13  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 13 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37+0.4 2000 9 148 96 053 -279-2.9 2001 9 773 102 611 +625 + 6.8 2002 9 542 100 193 -231 - 2.4 2003 9 739 102 600 +197+2.1 2004 9 691 102 236 -48-0.5 2005 9 562 100 829 -129-1.3 2006 9 269 97 806 -191-3.1 2007 8 646 91 214 -521-6,7 2008 8 685 91 673 +39+0,4 2009 8 164 86 247 - 521 - 6,0

14  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 14 Změny v oblasti spotřeby Spotřeba plynu v letech 2007- 2008 oproti roku 2006 výrazně poklesla, zejména kombinací teplé zimy, nárůstu cen a širším uplatněním zateplení budov Reálně se v budoucnosti uvažuje ze strany několika investorů o vybudování elektráren fungujících na bázi zemního plynu, což by ve střednědobém horizontu znamenalo výraznější nárůst spotřeby Ke snaze skupiny RWE vybudovat ve střednědobém časovém horizontu početnou síť čerpacích stanic na CNG se přidala s obdobnou snahou i skupina Vítkovice holding

15  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 15 Podíl dovozu zemního plynu dle obchodních společností

16  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 16 Změny obchodníků s plynem u oprávněných zákazníků od počátku otevírání tuzemského trhu s plynem Oprávnění zákazníci kategorie VO 389) změna na 389 (2,2,104,129,152) odběrných místech Oprávnění zákazníci kategorie SO 390) změna na 390 (0,24,9,90,267) odběrných místech Oprávnění zákazníci kategorie MO 5 362 ) změna na 5 362 (0,428,62,366,4 506) odběrných místech Oprávnění zákazníci kategorie DOM 34 402) změna na 34 402(0,0,6 524,11, 28 402) odběrných místech

17  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 17 Podíl obchodu s plynem podle prodeje zákazníkům

18  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 18 Zákon č. 158/2009 Sb. počátek prací červenec 2006, účinnost od 4.7.2009 v plynárenství změna především ve vzniku operátora trhu společného pro elektroenergetiku a plynárenství další změny mají spíše dílčí charakter a byly vyvolány zkušenostmi z otevření trhu byla vypuštěna některá již překonaná ustanovení spojená z přechodem k postupně otevřenému trhu s plynem

19  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 19 OTE, a.s. v plynárenství funguje od 1.1.2010 organizovat krátkodobý trh s plynem vyhodnocovat odchylky za celé území České republiky a toto vyhodnocení předávat jednotlivým subjektům zúčtování a provozovateli přepravní soustavy na základě vyhodnocení odchylek zajišťovat zúčtování a vypořádání odchylek subjektů zúčtování, které jsou povinny je uhradit zpracovávat na základě ročních a pětiletých předpokládaných bilancí a na základě denních, měsíčních a ročních skutečných bilancí o přepravě, distribuci, výrobě, dodávkách, obchodu s plynem a uskladnění plynu a vlastních analýz celkové bilance plynárenské soustavy,

20  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 20 Euronovela EZ Implementace III. Energetického balíčku EU Certifikace provozovatele přepravní soustavy Nezávislost provozovatele přepravní soustavy na vlastníkovi Právní oddělení provozovatele podzemních zásobníků Předložení do vlády – červenec 2010 Schválení – březen 2011

21  2004  Ministerstvo průmyslu a obchodu 21 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "České plynárenství na prahu roku 2010. Ing. Jan Zaplatílek 27. ledna 2010 XX. SEMINÁŘ ENERGETIKŮ."

Podobné prezentace


Reklamy Google