Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/ Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_BI615 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník 3. ročník Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Tematická oblast: Ekologie – Znečišťování půdy Předmět: Biologie Způsob využití: Prezentace představuje faktory, které nejvíce ovlivňují přírodní zdroje a ukazuje možnosti řešení těchto problémů. Klíčová slova: Humus, edafon, chemizace, pesticidy, imise, zhutňování půdy, kyselý déšť, eroze. Druh učebního materiálu: Prezentace

2 PŮDA Půda je v těsném vztahu k ovzduší i vodě, je ohrožována každým jejich znečištěním. Neživou složku půdy tvoří anorganické látky (zvětraná hornina, půdní voda, vzduch), tak i látky organické v různém stupni rozkladu (humus). Živou složku tvoří půdní organismy – edafon (bakterie, houby, rostliny, živočichové). Nezbytná složka půdy.

3 OHROŽENÍ PŮDY Půda je ohrožována buď přímo, nebo nepřímo ze vzduchu a dešťové vody. Na znečištění půdy se nejvíce podílí zemědělství, stavebnictví (chemizace, těžké stroje). Půda je ohrožována imisemi, kyselými dešti. Narušení života (edafonu) vede ke snižování úrodnosti půdy. Následkem ničení edafonu se přestává tvořit humus.

4 HLAVNÍ FAKTORY OHROŽENÍ
Chemizace – používání pesticidů a nadměrné hnojení (kumulace některých látek z hnojiv v rostlinách, negativní vliv na zdraví člověka, vyplavování nadbytečných hnojiv do vody). Zhutňování půdy – těžké stroje, technika narušuje půdní strukturu, poškození edafonu (kypří půdu), zhoršování provzdušňování půdy a malé prosakování vody po deštích, následkem toho tvorba povrchového zamokření (kaluže).

5 HLAVNÍ FAKTORY OHROŽENÍ
Eroze – rozrušování a odnos půdy působením vody a větru – způsobeno nevhodným hospodařením. Imise – prostřednictvím srážek nebo spadem z ovzduší se do půdy dostávají např. kyseliny, těžké kovy, uhlovodíky; kumulace látek v organismech. Skládky komunálního odpadu – prosakování škodlivých látek do okolí, znehodnocování půdního života.

6 MOŽNOSTI ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ PŮDY
Ekologické myšlení – ohleduplnost ke krajině Vhodná mechanizace Omezení těžby surovin Omezení tvorby skládek, recyklace Omezení používání pesticidů Snížení používání hnojiv Zabránění erozí – zakládání větrolamů, zanechat meze, křoviny, neodlesňování na svažitých terénech

7 POUŽITÉ ZDROJE ŠLÉGR, Jiří; KISLINGER, František; LANÍKOVÁ, Jana. Ekologie a ochrana životního prostředí: pro gymnázia. 1.vydání. Praha: Nakladatelství Fortuna, 2002, 160 s. ISBN KVASNIČKOVÁ, Danuše. Základy ekologie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Scientia, 1994, 88 s. ISBN


Stáhnout ppt "Registrační číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google