Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOLOBĚHY LÁTEK V PŘÍRODĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOLOBĚHY LÁTEK V PŘÍRODĚ"— Transkript prezentace:

1 KOLOBĚHY LÁTEK V PŘÍRODĚ
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 KOLOBĚH LÁTEK V PŘÍRODĚ
koloběh určitého chemického prvku či sloučeniny, který probíhá živým i neživým prostředím (atmosférou, litosférou, hydrosférou a litosférou) díky tomuto pravidlu dochází k recyklaci určitého prvku, i když mohou vznikat rezervoáry (např. ledovce) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

3 KOLOBĚH VODY chemický vzorec: H2O
sloučenina nezbytně potřebná k životu nezbytná při fotosyntéze vyskytuje se ve všech živých organismech kterými je aktivně po celý jejich život přijímána a vylučována hlavní silou pohánějící koloběh vody je sluneční záření které způsobuje odpařování vody a tvorbu mraků, kondenzovaná voda poté padá k zemi a tvoří buď zásoby podzemní vody, nebo odteče do oceánů Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 KOLOBĚH VODY Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 SVĚTOVÉ ZÁSOBY VODY 90 % vody na Zemi je ukryto v horninách v litosféře a do koloběhu vody vstupuje pouze při geologických dějích (sopečná činnost) zbývajících 10 % se potom vyskytuje ve volném stavu v hydrosféře, biosféře a atmosféře oceánech (9,725 %) ledovcích (0,205 %) spodní voda (0,068 %) jezera a řeky (0,001 %) atmosféra (0,0001 %) živé organismy (0, %) Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 KOLOBĚHY BIOGENNÍCH PRVKŮ
biogenní prvek: tvoří základní stavbu živých organismů, je nezbytnou součástí jejich buněk mezi biogenní prvky řadíme: KYSLÍK VODÍK UHLÍK DUSÍK FOSFOR SÍRU Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 KOLOBĚH UHLÍKU chemická značka: C
základní stavební prvek všech organismů účastní se dýchání i fotosyntézy rostliny jej přijímají při fotosyntéze, živočichové potom přijímají uhlík z potravy dýcháním, rozkladem a spalováním organické hmoty vzniká plynný oxid uhličitý (CO2) který se vyskytuje v atmosféře rozpuštěný oxid uhličitý se vyskytuje ve vodě v podobě diamantu (C), grafitu (C) a např. vápence (CaCO3) se vyskytuje v litosféře Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 KOLOBĚH UHLÍKU Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 KOLOBĚH DUSÍKU chemická značka: N hlavním úložištěm je atmosféra
některé organismy umí dusík fixovat (bakterie, sinice) a často vytvářejí symbiózy s rostlinami rostliny přijímají dusík z půdy v podobě iontů, živočichové jej získávají z potravy a vylučují jej v podobě odpadních látek z těla ven rozkladači rozkládají mrtvou organickou hmotu zpátky na ionty, které mohou rostliny přijímat na koloběhu dusíku se také podílejí blesky, chemické a biologické znečištění Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 KOLOBĚH DUSÍKU Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 KOLOBĚH SÍRY chemická značka: S
vyskytuje se v atmosféře (v podobě oxidů síry) a v litosféře jako součást hornin některé bakterie jsou schopné síru přeměňovat a brát si zní energii podobně jako my dýcháme kyslík rostliny přijímají síru z půdy, živočichové potom z přijaté potravy či vody. Jejich těla obsahují až 10x více síry než těla rostlin spalováním fosilních paliv člověk zvyšuje podíl oxidů síry v ovzduší, což má negativní dopad na životní prostředí v podobě kyselých dešťů SO2 + H2O → H2SO4 Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 KOLOBĚH SÍRY Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 KOLOBĚH FOSFORU chemická značka: P
vyskytuje se hlavně v litosféře, z které je vyplavován vodou a ukládá se na dně oceánu rostliny umí přijímat fosfor z půdy a z rostlin se potom dostává do těl živočichů rozkladem živočišných těl se potom fosfor vrací zpět do půdy nadměrné hnojení fosforečnými hnojivy způsobuje eutrofizaci vod (bujný růst řas) a je pro ekosystém sladkých vod nežádoucí Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 KOLOBĚH FOSFORU Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 ZDROJE Veškerý obrazový materiál: autor Jan Kubát
Učební materiál vznikl v rámci projektu INFORMACE – INSPIRACE – INOVACE, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "KOLOBĚHY LÁTEK V PŘÍRODĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google