Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
VODA – ZÁKLAD ŽIVOTA OBECNÁ CHEMIE VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

2 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
VODA, VODA, VODA ………. Voda je nejrozšířenější a nejdůležitější látka na Zemi, kde pokrývá 71 % povrchu. Je nezbytná pro život všech organismů. Při získávání potravy i při výrobách se spotřebuje mnoho vody. Můžeme ji nazvat životodárnou, protože bez ní by život na naší planetě přestal existovat Prostor, který na Zemi zaujímá voda, nazýváme hydrosféra. Hydrosféra zahrnuje oceány, moře,vodu na povrchu Země a vodu podzemní. VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

3 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
Ještě něco o vodě …….. Voda značíme chemickým vzorcem H2O, Je to chemická sloučenina vodíku a kyslíku. Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném – led a sníh, v kapalném – voda a v plynném – vodní pára VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

4 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
…. ještě něco o vodě …… Ve vodě vznikl život. Jde o rozpouštědlo, ve kterém probíhají veškeré chemické děje v organismu. Lidské tělo obsahuje 60-70 % a rostliny až 90 % vody. Už ztráta 20 % tělesné vody je smrtelná. Na dehydrataci člověk umírá asi během 7 dnů. VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

5 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
….a ještě ….. Voda vzniká prudkým slučováním vodíku s kyslíkem (hoří bezbarvým plamenem) podle rovnice: 2H2 + O2 → 2H2O Největší hustotu nemá led, ale tekutá voda při 4 °C. Dalším snižováním teploty se objem vody zase zvětšuje. Tato skutečnost je důležitá pro přežití vodní fauny i flory. Led se tvoří na povrchu vodních ploch, nezmrzlou vodu izoluje, voda tolik nepromrzá do hloubky a zůstává ve formě kapaliny. VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

6 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
Koloběhem vody nazýváme stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, spojený se změnami skupenství. K oběhu dochází účinkem zahříváním planety s pomocí sluneční energie i vnitřní energie a zemské gravitace. Dochází k vypařování vody z hladin moří, oceánů, vodních toků a nádrží a tím ke tvorbě vzdušné páry (mlha, oblaka). Po zkapalnění páry dopadá srážkami na zemský povrch, zejména ve formě deště a sněhu. Zde se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda, vypařuje se nebo se vsakuje pod zemský povrch a doplňuje zásoby podzemní vody. Zbytek odtéká v podobě potoků, říček a řek zpět do moří a oceánů. VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

7 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

8 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
Ještě několik zajímavostí : V přírodě existují dva koloběhy vody: 1) Ve velkém koloběhu vody dochází k přesunům vody mezi oceánem a pevninou. 2) Malý koloběh vody probíhá pouze nad oceány nebo pouze nad bezodtokovými oblastmi pevniny. Celkové zásoby vody na Zemi činí asi km³ a obsahuje asi 97 % slané vody a 3 % sladké vody. VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

9 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
Při jaké teplotě se mění skupenství vody? Jaký je chemický vzorec vody? Při kolika stupních má voda největší hustotu? V jakých skupenstvích se vyskytuje na Zemi? Kolik % sladké vody hydrosféra obsahuje? Vysvětli koloběh vody. Na závěr ještě několik otázek: VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

10 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY

11 VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY
ZDROJE Jako tapetu pro tuto prezentaci byla využita šablona z: Snímek č. 2: Snímek č. 3: Snímek č. 4: Snímek č. 5: - US Geologogical Survey, Wikimedia Commons [ ] VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_08 - VODA, KOLOBĚH VODY"

Podobné prezentace


Reklamy Google