Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

T E P L O - SKUPENSTVÍ TERMIKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "T E P L O - SKUPENSTVÍ TERMIKA."— Transkript prezentace:

1 T E P L O - SKUPENSTVÍ TERMIKA

2 Teplo vyjadřuje změnu vnitřní energie.
FYZIKÁLNÍ VELIČINA ZNAČKA FYZIK. VELIČINY MĚŘÍCÍ JEDNOTKA MĚŘÍCÍ JEDN. TEPLO Q JOULE (čti džaul) J Teplo vyjadřuje změnu vnitřní energie. Vnitřní energie je především součet kinetické a potenciální energie všech částic v látce (tělese). Čím větší teplota, tím větší pohyb částic a tím i větší vnitřní energie. Vnitřní energii můžeme změnit např. konáním práce nebo výměnou tepla. Teplo se měří pomocí kalorimetru. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

3 DIFUZE je jev, kdy dochází k prolínání jednotlivých částic mezi sebou. Částice v látce Látky se skládají z částic ( atomy, molekuly, ionty). Částice neustále na sebe působí silou. Všechny částice jsou v neustálém pohybu ( Brownův pohyb, difuze). Dle působení vnitřních sil a struktury dělíme látky na: PEVNÉ, KAPALNÉ A PLYNNÉ VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

4 Skupenství a změny skupenství
PEVNÉ STÁLÝ TVAR STÁLÝ OBJEM Částice blízko u sebe, pravidelně uspořádány (u amorfních nepravidelně). KAPALNÉ NESTÁLÝ TVAR Nepravidelné uspořádání částic, kapaliny drží pohromadě slabší síly než u pevných látek. PLYNNÉ NESTÁLÝ OBJEM Částice se pohybují volně a neuspořádaně. SKUPENSTVÍ A ZMĚNA SKUPENSTVÍ ZÁVISÍ NA TEPLOTĚ A TLAKU PŘI ZMĚNĚ Z PEVNÉ LÁTKY NA KAPALINU A Z KAPALINY NA PLYN SE ZVYŠUJE VNITŘNÍ ENERGIE LÁTKY A NAOPAK. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

5 Š Í Ř E N Í T E P L A Teplo se šíří dokud nedojde k vyrovnání vnitřní energie. Přenos vnitřní energie může probíhat třemi způsoby: 1) VEDENÍM TEPLA : ROZDÍL TEPLA SE VYROVNÁVÁ BEZ POHYBU LÁTKY. PŘENOS SE REALIZUJE POHYBEM ČÁSTIC. 2) PROUDĚNÍM : POHYBEM ZAHŘÍVANÉ LÁTKY DOCHÁZÍ RYCHLÉMU ŠÍŘENÍ TEPLA. TEPLÁ ČÁST STOUPÁ VZHŮRU, STUDENÁ KLESÁ. 3) TEPELNÝM ZÁŘENÍM : ČÍM JE VĚTŠÍ TEPLOTA TĚLESA, TÍM VÍCE VYZAŘUJE ENERGII. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

6 Q = m . c . ( t1 – t2 ) TEPLO - VÝPOČET
KALORIMETR TEPLO závisí na: teplotě ( t ), hmotnosti ( m ), vlastnostech látky ( c ) - měrná tepelná kapacita = je to množství tepla, které se musí dodat 1 kg látky, aby se ohřála o 1 0C. VZOREC PRO VÝPOČET TEPLA: Q = m . c . ( t1 – t2 ) Q > teplo se zvýší ( zvýší se teplota i vnitřní energie ) Q < teplo se sníží ( sníží se teplota i vnitřní energie ) VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

7 1 ) Kolik tepla je potřeba k ohřátí 50 kg vody z 20 0C na 50 0C ?
Příklady výpočtů: 1 ) Kolik tepla je potřeba k ohřátí 50 kg vody z 20 0C na 50 0C ? Postup a výpočet: Zápis: Q = ? ; m = 50 kg; t1= 50 0C; t2= 20 0C; c (vody-tabulky)= 4180 J/kg0C Výpočet: Q = m.c.(t1 - t2) = ( 50 – 20 ) = J = 6,27 MJ Odpověď: K ohřátí 50 kg vody je zapotřebí 6,27 MJ tepla. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

8 2) O kolik 0C se zvýší teplota 5 kg vody 10 0C teplé, dodáme-li 1MJ
Příklady výpočtů: 2) O kolik 0C se zvýší teplota 5 kg vody 10 0C teplé, dodáme-li 1MJ tepla ? Postup a výpočet: Zápis: Q = 1MJ = J ; m = 5 kg; t1= ? 0C; t2= 10 0C; c (vody-tabulky)= 4180 J/kg0C Výpočet: Q = m.c.(t1 - t2) → t1= 𝑄 𝑚.𝑐 - t2= = 37,85 0C Odpověď: Teplota vody se zvýší o 37,85 0C. VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ

9

10 zdroje Tapeta pro tuto prezentaci byla použita šablona z:
Snímek č. 2: Snímek č. 3: - Jorg Rittmeister, Wikimedia Commons, licence Creative Commons [ ] Snímek č. 6: - Mmmmm, Wikimedia Commons, licence Creative Commons [ ] VY_32_INOVACE_05 - TEPLO, SKUPENSTVÍ


Stáhnout ppt "T E P L O - SKUPENSTVÍ TERMIKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google