Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŽIVOT NA ZEMI Přírodopis 6. třída.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŽIVOT NA ZEMI Přírodopis 6. třída."— Transkript prezentace:

1 ŽIVOT NA ZEMI Přírodopis 6. třída

2 Podmínky života na Zemi
Život- soubor složitých přírodních dějů, které probíhají v organizmech Podmínky života na Zemi Voda- vznikl v ní život a je součástí těl organizmů Živiny – patří sem látky organické- tuky, cukry, bílkoviny (živočichové, houby, bakterie), tak i anorganické – oxid uhličitý, minerální látky (rostliny, sinice) Kyslík – je důležitý pro dýchání většiny organizmů Sluneční záření- základní zdroj energie

3 Rozmanitost života na Zemi
Zemský povrch podléhá neustálým změnám. Těmto změnám se musí přizpůsobit i vše živé. Rozmanitost organizmů- jejich tvar, barva, velikost a stavba těla souvisí s životním prostředím, ve kterém žijí. Ti, kteří nejsou schopni se přizpůsobit, vymírají.

4 Potravní vztahy organizmů
Organizmy žijící na jednom území jsou ovlivněny jak neživou přírodou, tak i ostatními organizmy. Soubor těchto organizmu s neživou přírodou se nazývá ekosystém. Ty mohou být : vodní – rybník, moře aj. nebo suchozemské – les, louka aj.

5 (tvoří- produkují základní živiny).
Mezi organizmy existují potravní vztahy, které umožňují koloběh látek a energie. 1. Producenti -jsou základem ekosystémů a tvoří je zelené rostliny, které jsou schopné se živit sami pomocí fotosyntézy (tvoří- produkují základní živiny).

6 a) býložravci-živí se rostlinou potravou (jelen, včela)
2. Konzumenti – neumí vytvářet živiny, musí je získat v potravě- konzumací. a) býložravci-živí se rostlinou potravou (jelen, včela) b) všežravci – živí se rostlinou i živočišnou potravou (bažant, prase) c) masožravci – predátoři, požírají jiné živočichy (orel, vlk)

7 3. Rozkladači – rozkládají těla producentů i konzumentů na jednoduché látky, jsou to zejména bakterie, houby aj. (žížaly, hrobaříci)- umožňují oběh látek v přírodě.

8 Předávání živin mezi producenty, konzumenty a rozkladači se nazývá potravní řetězec. (tráva- saranče- koroptev- káně) rozkladači

9 Grafické znázornění této závislosti se nazývá potravní pyramida
Grafické znázornění této závislosti se nazývá potravní pyramida.(nejpočetnější jsou producenti, nejméně je masožravců).

10 Existují i zvláštní potravní vztahy:
a) parazitismus – jeden organizmus-parazit (cizopasník) žije na úkor jiného- hostitele(blecha, tasemnice) b) symbióza – vzájemné výhodné soužití dvou organizmů, které si vzájemně prospívají(mravenci a mšice)

11 Zkoumání přírody Metody zkoumání přírody: a) pozorování:
nezasahujeme do průběhu děje- lze to pomocí zraku, dalekohledem (vzdálené objekty), lupou (detaily toho, co vidíme), mikroskopem (objekty okem neviditelné). b) pokus: vědomě zasahujeme do zkoumaného děje. O pozorování i pokusu je nutno vést záznamy, vyhodnocovat je a vyvozovat závěry.


Stáhnout ppt "ŽIVOT NA ZEMI Přírodopis 6. třída."

Podobné prezentace


Reklamy Google