Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Číslo a název šablony.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Číslo a název šablony."— Transkript prezentace:

1 Název školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Jméno autora: Mgr. Hana Vlková Datum: Ročník: 6. A Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Tematický okruh: Projevy a potravní vztahy organismů Téma: Potravní vztahy organismů Metodický list/anotace: Prezentace je určená k výkladu ve výuce. Seznamuje žáky s pojmy ekosystém, producent, konzument a rozkladač. Na příkladech objasňuje rozdíly mezi potravním řetězcem a potravní pyramidou a mezi vztahem parazitickým a symbiotickým.

2 POTRAVNÍ VZTAHY ORGANIZMŮ

3 EKOSYSTÉM je soubor všech ŽIVÝCH SLOŽEK (společenství rostlin, hub, živočichů) a všech NEŽIVÝCH SLOŽEK (voda, vzduch, horniny, sluneční záření) na určitém místě (a v určitém čase) ekosystémy dělíme podle toho, kdo je vytvořil na: PŘÍRODNÍ - vytvořila příroda (př. les, poušť, jezero) UMĚLÉ – vytvořil člověk (pole, zahrada, sad, park, rybník) ekosystémy dělíme dále na: VODNÍ (např. rybník, jezero, potok, moře) SUCHOZEMSKÉ (les, louka, pole, poušť, savana, step)

4 Obrázek: Přírodní vodní ekosystém - jezero Laka na Šumavě.
Obrázek: Umělý vodní ekosystém – rybník Vrkoč u Pohořelic. Obrázek: Přírodní suchozemský ekosystém – smíšený les v Německu.

5 Obrázek: Zelené rostliny
PRODUCENTI Obrázek: Zelené rostliny základem většiny ekosystémů na Zemi jsou ZELENÉ ROSTLINY, které jsou schopny samy se uživit procesem zvaným FOTOSYNTÉZA (z oxidu uhličitého a vody vyrábí, za pomoci sluneční energie a chlorofylu, kyslík a cukr – ten jim slouží jako zdroj energie ) zelené rostliny jsou tedy PRODUCENTI

6 KONZUMENTI jsou VŠICHNI ŽIVOČICHOVÉ, kteří si neumí vyrobit potřebné látky k životu, a proto je musí přijímat v potravě = KONZUMOVAT jsou to tedy KONZUMENTI konzumenty dělíme podle toho, čím se živí na: BÝLOŽRAVCE - rostlinná potrava (např. jelen, včela) VŠEŽRAVCE - rostlinná i živočišná potrava (např. bažant, člověk) MASOŽRAVCE (PREDÁTORY) - loví živočišnou potravu (např vlk, orel)

7 ROZKLADAČI jsou organismy, které rozkládají MRTVÁ TĚLA VŠECH PRODUCENTŮ, KONZUMENTŮ A JEJICH ODPADNÍ LÁTKY jsou to BAKTERIE, HOUBY, PŮDNÍ ŽIVOČICHOVÉ (žížala, brouci hrobaříci, chrobáci aj.) Obrázek: Bakterie Obrázek: Houby Obrázek: Žížala v půdě

8 KOLOBĚH LÁTEK V EKOSYSTÉMU
v ekosystémech neustále dochází ke koloběhu látek: 1. rostliny přijímají vodu s anorganickými látkami z půdy a vytváří organické látky ve fotosyntéze 2. rostlinami se živí býložravci 3. býložravci jsou potravou pro všežravce a masožravce 4. po jejich smrti vše rozloží rozkladači na anorganické látky, které opět přijímají rostliny z půdy

9 POTRAVNÍ ŘETĚZEC POTRAVNÍ ŘETĚZEC ukazuje předávání živin (a energií) mezi producenty, konzumenty a rozkladači Obrázek: Křižák Obrázek: Ťuhýk Obrázek: Hrobařík Obrázek: Vosa Obrázek: Hrušky

10 POTRAVNÍ PYRAMIDA POTRAVNÍ PYRAMIDA je grafickým znázorněním potravního řetězce KONZUMENTI – VŠEŽRAVCI A MASOŽRAVCI Obrázek: Liška obecná R O Z K L A D A Č I KONZUMENTI – BÝLOŽRAVCI Obrázek: Myšice lesní PRODUCENTI Obrázek: Ječmen

11 ZVLÁŠTNÍ POTRAVNÍ VZTAH
- PARAZITISMUS jde o vztah, kdy jeden organismus (CIZOPASNÍK, PARAZIT) žije na úkor druhého (HOSTITEL) parazité mohou žít uvnitř těla hostitele - VNITŘNÍ PARAZITÉ(např. tasemnice) nebo na povrchu těla - VNĚJŠÍ PARAZITÉ (např. klíště obecné, veš dětská) Obrázek: Klíště obecné Obrázek: Tasemnice dlouhočlenná

12 ZVLÁŠTNÍ POTRAVNÍ VZTAH
- SYMBIÓZA jde o vztah, kdy organismy mohou žít ve vzájemném výhodném soužití jeden organismus poskytuje např. úkryt a druhý mu např. pomáhá získávat potravu (mravenci a mšice spolu v mraveništi, mořská sasanka a ryba klaun) Obrázek: Klaun a sasanka


Stáhnout ppt "Název školy Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0006 Číslo a název šablony."

Podobné prezentace


Reklamy Google