Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy ekologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy ekologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně."— Transkript prezentace:

1 základy ekologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu.

2 Základní pojmy abiotický biotický ekosystém společenstvo optimum
minimum maximum jedinec druh populace producent konzument rozkladač parazit potravní řetězec potravní pyramida fotosyntéza dýchání adaptabilita ekologická valence

3 Základy ekologie ekologie = věda, která se zabývá vzájemnými vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem „oikos“ = dům, domov, „logos“ = věda samostatná až v 19. století, spojována se jménem prof. Ernsta Haeckela mnoho oborů: ekologie obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny… obrázek 1

4 Základy ekologie každý organismus vyžaduje jiné prostředí, má jinou ekologickou valenci optimum – organismu se daří nejlépe krajní (mezní) faktory jsou minimum a maximum organismus přestává přežívat interval mezi minimem a maximem se nazývá ekologická valence existuje ekologická přizpůsobivost (adaptibilita) organismů obrázek 2

5 Zápis do sešitu Základy ekologie
ekologie = studuje vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem mnoho oborů: obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny… organismy mají různou ekologickou valenci optimum – organismu se daří nejlépe mezní faktory jsou minimum a maximum ekologická valence – mezi minimem a maximem ekologická přizpůsobivost organismů

6 Fotosyntéza děj, při kterém se využívá sluneční energie
probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu z okolí rostlina získává vodu a CO2 anorganické jednoduché látky mění na organické složité rovnice fotosyntézy: 6 H2O + 6 CO2 chlorofyl,sluneční záření C6H12O6 + 6 O2 cukr (glukóza) opakem fotosyntézy je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie potřebná pro život

7 Zápis do sešitu Fotosyntéza
probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu z okolí voda a CO2 anorganické jednoduché látky  organické složité rovnice fotosyntézy: 6 H2O + 6 CO2 chlorofyl,sluneční záření C6H12O6 + 6 O2 cukr (glukóza) opakem je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie

8 Funkce organismů v ekosystému
producenti: vytvářejí organické látky z látek anorganických (zelené rostliny) konzumenti: konzumují produkty producentů nebo jiné konzumenty, jsou na nich závislí fytofágní (býložravci) zoofágní (masožravci) rozkladači: rozkládají zbytky těl a odpady z těla (mikroorganismy, bakterie…)

9 Zápis do sešitu Funkce organismů v ekosystému
producenti: vytvářejí organické látky z látek anorganických (zelené rostliny) konzumenti: konzumují produkty producentů nebo jiné konzumenty, jsou na nich závislí fytofágní (býložravci) zoofágní (masožravci) rozkladači: rozkládají zbytky těl a odpady z těla (mikroorganismy, bakterie…)

10 Potravní řetězce pastevně kořistnický
od producentů přes fytofágní konzumenty (býložravce) k zoofágním konzumentům (masožravcům)  řasa  buchanka  ryba  člověk

11 Potravní řetězce rozkladný (detritový)
začíná u odpadů, což jsou odumřelá těla rostlin a živočichů a odpady metabolismu tvorba humusu = humifikace odumřelé rostliny  půdní živočichové  bakterie  humus ☼  producenti  konzumenti I. řádu (B)  konzumenti II. řádu (M) konzumenti III.řádu     r o z  k   l a d a č i

12 Zápis do sešitu Potravní řetězce pastevně kořistnický
od producentů přes fytofágní konzumenty k zoofágním konzumentům  řasa  buchanka  ryba  člověk rozkladný (detritový) začíná u odpadů tvorba humusu = humifikace odumřelé rostliny  půdní živočichové  bakterie  humus ☼  producenti  konzumenti I. řádu (B)  konzumenti II. řádu (M) konzumenti III.řádu     r o z  k   l a d a č i

13 Potravní pyramida je to grafické znázornění potravních vztahů mezi organismy má tvar trojúhelníku existují pyramidy početnosti, biomasy… obrázek 3

14 Zápis do sešitu Potravní pyramida
grafické znázornění potravních vztahů mezi organismy pyramidy početnosti, biomasy…

15 Některé základní ekologické pojmy
biotop = místo, které organismům poskytuje podmínky pro život (les, louka, rybník…) stanoviště = jednoznačně vymezené místo výskytu (louka v Ostravě – Zábřehu severně od ZŠ Horymírova) areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu (tučňák císařský – areál je Antarktida) populace = soubor jedinců téhož druhu na určitém místě v určitém čase společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu fytocenóza = rostlinné zoocenóza = živočišné ekosystém = společenstvo + neživé prostředí kolem biom = soubor podobných ekosystémů (savana, tropický deštný les…) biosféra = všechny ekosystémy na Zemi biotický – živý abiotický – neživý

16 Zápis do sešitu Základní ekologické pojmy
biotop = poskytuje organismům podmínky pro život stanoviště = jednoznačně vymezené místo výskytu areál = prostor zeměpisného rozšíření druhu populace = soubor jedinců téhož druhu na určitém místě v určitém čase společenstvo = soubor jedinců různých druhů na určitém biotopu fytocenóza = rostlinné zoocenóza = živočišné ekosystém = společenstvo + neživé prostředí kolem biom = soubor podobných ekosystémů biosféra = všechny ekosystémy na Zemi biotický – živý abiotický – neživý

17 OPAKOVÁNÍ Funkce organismů v ekosystému Základy ekologie Fotosyntéza
ekologie = studuje vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem mnoho oborů: obecná, rostlin, živočichů, člověka, krajiny… organismy mají různou ekologickou valenci optimum – organismu se daří nejlépe mezní faktory jsou minimum a maximum ekologická valence – mezi minimem a maximem ekologická přizpůsobivost organismů Fotosyntéza probíhá na světle za přítomnosti chlorofylu z okolí voda a CO2 anorganické jednoduché látky  organické složité rovnice fotosyntézy: viz výše opakem je dýchání  rozkladem cukru se uvolňuje energie Funkce organismů v ekosystému producenti: vytvářejí organické látky z látek anorganických (zelené rostliny) konzumenti: konzumují produkty producentů nebo jiné konzumenty, jsou na nich závislí fytofágní (býložravci) zoofágní (masožravci) rozkladači: rozkládají zbytky těl a odpady z těla (mikroorganismy, bakterie…) Potravní řetězce pastevně kořistnický od producentů přes fytofágní konzumenty k zoofágním konzumentům  řasa  buchanka  ryba  člověk rozkladný (detritový) začíná u odpadů tvorba humusu = humifikace odumřelé rostliny  půdní živočichové  bakterie  humus Potravní pyramida grafické znázornění potravních vztahů mezi organismy pyramidy početnosti, biomasy…

18 Otázky a úkoly Co znamenají pojmy minimum, maximum a optimum?
Jak vypadá rovnice fotosyntézy? Podle funkce v ekosystému organismy rozdělujeme na , a Uveď příklad pastevně kořistnického potravního řetězce.

19 Zdroje Použitá literatura: ČERNÍK, Vladimír, Zdeněk MARTINEC a Jan VÍTEK. Přírodopis 4: pro 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. 2. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2004, 88 s. ISBN X. [ ] Všechny uveřejněné odkazy [cit ] jsou dostupné pod licencí Creative Commons na nebo jsou chráněny svobodnou licencí GNU pro dokumenty. obr. 1 – Ernst Haeckel obr. 2 – Gaussova křivka, autor Mgr. Hana Žídková obr. 3 – potravní pyramida, autor Mgr. Hana Žídková


Stáhnout ppt "Základy ekologie Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základními pojmy z oblasti ekologie. Materiál je plně."

Podobné prezentace


Reklamy Google