Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

BEZDOMOVECTVÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "BEZDOMOVECTVÍ."— Transkript prezentace:

1 BEZDOMOVECTVÍ

2 BEZDOMOVEC - BEZDOMOVECTVÍ
je označována osoba, nemající domov či možnost dlouhodobě využívat nějaké přístřeší občan bez přístřeší bezdomovectví pak označuje způsob života této osoby a existenci tohoto jevu je nejvíc patrné v bohatých velkých městech a většinou je spolu s dalšími negativním faktory, doprovázeno sociální izolovaností a psychickým i fyzickým strádáním

3 LEGISLATIVNÍ VYMEZENÍ
podle českého právního řádu jde o osobu bez státního občanství. V obvyklém užití jde o osobu, která nemá vlastní domov, či si jej nenajímá, nebo nežije v takovém obydlí u osoby důvěrně blízké, či tento domov nemůže, nebo z vážných důvodů nechce užívat anebo takový domov užívá protiprávně. domov v této definici chápeme obecně jako místo, kam jeho uživatel může de-iure jinému člověku zakázat, nebo umožnit přístup. podle zákona jde o osoby ohrožené sociálním vyloučením. státem zajišťovanou péči jako o „osoby bez přístřeší“ vymezuje zákon o pomoci v hmotné nouzi (resp. § 2, odst. 6 zákona 111/2006 Sb.) a zákon o sociálních službách (resp. § 92, pís. b) zákona 108/2006 Sb.).

4 PŘÍČINY BEZDOMOVECTVÍ
objektivní materiální (ztráta bydlení, finanční nedostupnost bydlení zadluženost, nezaměstnanost…) institucionální (propuštění z ústavu, dětského domova, vězení…) subjektivní vztahové (problémy v rodině, diskriminace žen, sexuální zneužívání, znásilnění, osamělost…) osobní (duševní či tělesná choroba, nesamostatnost, alkoholismus, hráčství, invalidita…) častá je kombinace obou faktorů

5 PŘÍČINY BEZDOMOVECTVÍ DLE POHLAVÍ A VĚKU
muži jsou obvykle materiální a osobní faktory bezdomovectví mužů je více veřejné mužům je přirozenější tendence demonstrovat své bezdomovectví tím, že aktivně vyhledávají nabízené služby, anebo se předvádějí na veřejnost ženy bývají spíše faktory vztahové, především problémy s partnerem protože ženy většinou chtějí předejít riziku života v podmínkách zjevného bezdomovectví, je u nich charakteristické bezdomovectví skryté děti a mládež bývají faktory institucionální v poslední době patří k těmto příčinám pasivní sledování médií, nuda, nezaplněný volný čas, přepracovanost rodičů v rodinných podnicích a ztráty pevnosti rodinných priorit

6 TYPY BEZDOMOVECTVÍ zjevné skryté potenciální
mezi zjevné bezdomovce řadíme osoby, které okázale žijí mimo standardní hranice sociálních norem a návyků, jsou to „lidé z nádraží a parků“ skryté mezi skryté bezdomovce řadíme lidi, kteří jako bezdomovci žijí, ale nejsme schopni to rozlišit „na první pohled“, to je valná většina lidí bez domova. potenciální potenciální bezdomovci, jsou lidé, kterým bezdomovectví hrozí.

7 POMOC BEZDOMOVCŮM mezi nejvýznamnější organizace pomáhající bezdomovcům v ČR patří Naděje, Armáda spásy, Charita, Nový Prostor, … vliv USA: 1. Buď připraven, že budeš obviněn z odpovědnosti za podmínky, za nichž žiješ, bez ohledu na to, do jaké míry se vymykají tvé kontrole. 2. Neexistuje žádný soukromý prostor, kam by ses mohl uchýlit. 3. Informuj se o nejlepších možnostech koupání, tak abys nebyl napaden, vyhozen nebo obtěžován. 4. Je těžké významně ovlivnit, kdy, kde a co jíš, takže se nauč nazpaměť otvírací hodiny a menu vývařoven. 5. Je snazší získat jídlo a oblečení než bezpečné místo na spaní. 6. Nauč se znát svá práva!. 7. Seznam se se způsoby policejní práce a policejními praktikami. 8. První dodatek Ústavy ti zaručuje právo žádat o pomoc. Abys uspěl, buď kreativní, veselý, poutavý. Najdi si dobrá místa s hustou dopravou, kde tě policie nebude obtěžovat. 9. Bydlení je lidské právo! Squatuj. 10. Nesnaž se to zvládnout sám!

8 NADĚJE dobrovolné sdružení občanů
cílem je vybudování a rozvoj sítě služeb lidem v nouzi na základě křesťanských principů vznikla v roce 1990 a v prvním období se vyznačovala dobrovolnickou prací v Praze a později v uprchlických táborech. V květnu 1991 byla otevřena první střediska v Praze (střediska pomoci, azylová ubytovna, dietní jídelna), další střediska a pobočky vznikají postupně podle místních podmínek a potřeb (Nedašov, Vysoké Mýto, Zlín, Brno, Otrokovice, …)

9 ČINNOST NADĚJE integrační program program pro třetí věk
má za cíl reintegrovat, zařadit, navrátit do společnosti jedince program pro třetí věk zahrnuje provozování domů pokojného stáří a pečovatelské služby. program pro mentálně postižené cílem programu je všestranný rozvoj osobnosti postižených lidí s diferencovaným přístupem ke každému z nich a jejich integrace do společnosti. náhradní rodinná péče cílem projektu je zajistit dětem, které by jinak vyrůstali v dětských domovech, prostředí úplné rodiny. misijní program tento program se prolíná celou činností Naděje. Misii nechápou jako násilné vnucování idejí, ale zvěstování radostné zprávy o Bohu a Ježíši Kristu..

10 NOVÝ PROSTOR bylo založeno s cílem pomoci lidem, kteří se ocitli v krizové životní situaci, většinou jsou bez střechy nad hlavou a bez finančních prostředků. Nabízí se jim možnost získat základní prostředky pomocí pouličního prodeje časopisu, který sdružení vydává. toto sdružení bylo založeno v roce 1999 a časopis pod původním názvem Patron začal vycházet každých čtrnáct dní. Později se změnil na týdeník a v současné době se prodává až výtisků týdně, což umožňuje poskytnout pravidelný měsíční výdělek nutný k zaplacení základních potřeb již více než 250 lidem bez domova. každý z prodejců se pro účast v projektu rozhoduje dobrovolně a kdykoli může s prodejem časopisu skončit, maximální doba účasti klienta v projektu je stanovena na dva roky. Co musí splňovat člověk, který se chce stát prodejcem Nového Prostoru: každý, kdo se chce zaregistrovat, musí vyplnit tzv. Prohlášení prodejce jak klienti zacházejí s vydělanými penězi? většina klientů nakládá s vydělanými penězi stejně jako každý normální člověk: koupí si za ně jídlo, zaplatí si nějaké laciné ubytování, investuje do hygieny, do oblečení… někteří si za ně kupují i alkohol, nebo je utrácejí v hernách.

11 ARMÁDA SPÁSY od svého počátku prokazuje svou křesťanskou víru praktickým způsobem. Všude na světě poskytuje profesionální a zároveň hluboce lidskou péči potřebným lidem, bez ohledu na jejich rasu, pohlaví a vyznání. v České republice tato činnost v současné době zahrnuje 5 oblastí: azylové domy a noclehárny domov seniorů komunitní centra vězeňská péče centrum pro mládež

12 SOCIÁLNÍ STRUKTURA BEZDOMOVCŮ
celkový počet bezdomovců je cca 100 tisíc, každý rok se tento počet přibližně zvýší o 10% počet žen z celkového počtu je 10-15% (v EU a USA cca 25%) 25% bezdomovců je invalidních důchodců 25% bezdomovců má zkušenost s dětským domovem 15% s psychiatrickou léčebnou 35% s vězením

13 VĚKOVÁ STRUKTURA BEZDOMOVCŮ
věk procentuální zastoupení % % % % % Starší %

14 STRUKTURA BEZDOMOVCŮ Z HLEDISKA VZDĚLÁNÍ
vzdělání procentuální zastoupení nedokončené základní vzdělání 1% základní 30% vyučení 34% středoškolské bez maturity 6% středoškolské s maturitou 7% vyšší než středoškolské 1% nebylo zjištěno 21%

15 NEJČASTĚJŠÍ NOCLEH typ ubytování procentuální zastoupení
ubytovna, noclehárna, azylový dům 21% nádraží % u někoho v bytě 13% podnájem 2% squat 1% jiné, nestálé nocování 48%

16 ZÁKLADNÍ PROBLÉMY BEZDOMOVCŮ
nemají domov nemají doklady problém s hledánímí práce špatný zdravotní stav vztah občanů k bezdomovcům

17 ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ – ZÁKLADNÍ OTÁZKY PRO A PROTI
otevřít otázku bezdomovectví a jejího řešení v parlamentu a ve vládě ČR. v zastupitelstvech obcí, měst a krajů aktivně prosazovat vyčlenění dotací na výstavbu a provoz sociálních bytů, azylových domů, vývařoven a lékařských středisek pro bezdomovce a na zřízení sociálních kurátorů specializovaných na pomoc bezdomovcům – pomoc při vyřizování OP a podobně (šlo by o aktivní vyhledávání bezdomovců na ulicích s nabídkou pomoci). inspirace pro církve – otevřít nejen svá srdce, nýbrž i své církevní prostory těm, kdo to opravdu potřebují… inspirace pro rodiny a jednotlivce – nemáte ve vašem bytě nějaký volný pokoj? Jsou lidé bez střechy nad hlavou…

18 ŘEŠENÍ BEZDOMOVECTVÍ – ZÁKLADNÍ OTÁZKY PRO A PROTI
odborníci, zabývající se touto problematikou říkají, že většina propuštěných vězňů, kteří navštěvují církve, jsou lidé bez svědomí, schopni okrást vlastní matku, schopni hrát velice dojemné divadlo, za účelem získání alespoň té nejmenší sumy peněz – na cigarety a alkohol, proto nejde všem dávat to, co si přejí, protože lenochy v lenosti podporovat je zločin: Nikdy nedávejte peníze. Nabídněte jídlo, pití, odvoz na nádraží, kupte jízdenku (těsně před odjezdem vlaku, aby nemohla být prodána nebo vyměněna za láhev alkoholu), ale nic víc. Jestliže si stěžují na to, že jim nikdo nedá peníze, nemají kde bydlet a podobně, odkažte je na sociální úřad, úřad práce nebo policii (to v případě, že vám tvrdí, že je někdo okradl). Buďte opatrní než si někoho pustíte do bytu. Je-li to možno, prověřte si, třeba telefonicky, informace, které vám tito lidé sdělují, dříve, než podniknete nějaké kroky. Nenechejte se citově vydírat, protože většina z toho, co se vám snaží namluvit, není pravda. Setkáte-li se s někým takovým, zvláště dívky, není dobré dávat těmto lidem adresu domů. Pozor na sledování!


Stáhnout ppt "BEZDOMOVECTVÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google