Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezdomovectví ve statutárním městě Opava _______________________

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezdomovectví ve statutárním městě Opava _______________________"— Transkript prezentace:

1 Bezdomovectví ve statutárním městě Opava _______________________
Ing. Pavla Brady 1. náměstkyně primátora statutárního města Opavy

2 Opava statutární město historické centrum českého Slezska
bývalé okresní město obyvatel Fenomén bezdomovectví se projevuje ve stále větší míře. Počet osob ohrožených ztrátou bydlení stoupá: s narůstající nezaměstnaností s rostoucím předlužením lidí, kteří přicházejí o své byty v exekucích Vzhledem k neutěšenému vývoji lze předpokládat narůstající počet osob bez domova. Řešení problémů spojených s bezdomovectvím bude zřejmě stále více dopadat především na samosprávu města.

3 Statistiky Přesný počet bezdomovců v Opavě není znám.
V únoru 2009 bylo sociálním kurátorem odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy spolu s terénním pracovníkem Centra sociálních služeb Samaritán Armády spásy provedeno sčítání zjevných bezdomovců zdržujících se na území města. Počítali se lidé žijící na ulici, ve stanech, provizorních přístřešcích či garážích, většinou přijímající sociální služby pro bezdomovce. Sčítáním zjištěno: 72 zjevných bezdomovců - z toho 62 mužů a 10 žen Podle odhadů terénních pracovníků i strážníků městské policie je dnes okolo 100 zjevných bezdomovců.

4 Bezdomovci se v Opavě zdržují především v centru města, městských parcích, v okolí supermarketů, v okolí nádraží, na zastávkách…

5 …lidé bez domova v Opavě přespávají: v odstavených vagónech,
v nevyužívaných objektech, na zastávkách, v provizorních přístřešcích a stanech, ale také ve vojenských bunkrech.

6 Pomoc města osobám bez domova
Azylový dům Samaritán založen v roce 1992 od roku 2001 pod správou Armády spásy Služby: azylový dům (25 lůžek) noclehárna pro muže (18 lůžek) nízkoprahové denní centrum (30 osob)

7 Azylový dům pro matky s dětmi
Původně ubytovna města pro ženy, od roku 2004 pod správou Armády spásy. V roce 2010 byla městem provedena celková rekonstrukce s celkovými náklady 15,2 mil. Kč (90 % nákladů bylo pokryto z dotace z ROP) Služby: 12 pokojů se sociálním zařízením a kuchyňkou (celkem 40 lůžek) noclehárna pro ženy (7 lůžek) nízkoprahové denní centrum (kapacita 30 osob) od roku celodenního pobytu pro ženy bez přístřeší (3 lůžka)

8 Ubytovny Město má v majetku 3 ubytovny s celkovým počtem 44 ubytovacích jednotek (velikost 0+1, 1+1, 2+1) Míra fluktuace relativně vysoká – z důvodu neplacení nájemného. Přidělování ubytovacích jednotek v městských ubytovnách na základě posouzení míry sociální potřebnosti.

9 Byty v majetku města chybí navazující systém bydlení pro klienty z ubytoven, kteří jsou schopni nájemné řádně platit. Město vlastní 540 nájemních bytů, ale ty se obsazují na základě soutěže o nejvyšší finanční částku na úhradu prvního nájemného. Přidělování dle žádosti pouze u 45 bytů pro seniory – odbor majetku přiděluje občanům ve věku nad 65 let dle potřebnosti. Pro seniory je také 136 nájemních bytů ve správě příspěvkové organizace města Seniorcentrum Opava.

10 Nedostatečná kapacita sociálního bydlení

11 z dokumentu Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb na období jednoznačně vyplývá nedostatek bytů a ucelený systém prostupného bydlení kapacita tzv. sociálního bydlení je v současné době v Opavě nedostačující – zvyšuje se riziko vzrůstajícího počtu lidí bez domova. vytvoření funkčního motivujícího systému nabídky prostupného bydlení – omezení rizika zvyšování počtu potenciálních bezdomovců a s tím spojených negativních společenských jevů.

12 nedostatek městských kapacit je nahrazován komerčními ubytovnami, kde je zohledněn především zájem provozovatele (tedy zisk) a pro klienty v nouzi jsou nastaveny velmi nevýhodné finanční podmínky. od 90. let 20. století šlo město cestou privatizace většiny bytového fondu. nová Rada města se začala problémem intenzivněji zabývat - byla provedena analýza současných ubytovacích kapacit města, zjišťovala se poptávka po bydlení jednotlivých cílových skupin vytvořený návrh koncepce sociálního bydlení prochází schvalovacím procesem

13

14 Poptávka znevýhodněných osob po bydlení
Poptávka byla zjišťována pro potřeby analýzy současného stavu a vytvoření koncepce systému tzv. sociálního bydlení Jedná se o potenciálně rizikové skupiny, ze kterých se bez pomoci zvenčí stávají bezdomovci. Chceme-li bezdomovectví předcházet, je nutné těmto lidem pomoci a poskytnout jim dostupné bydlení – úkol městských samospráv.

15 Osoby sociálně znevýhodněné
velikost poptávky byla stanovena: z podkladů odboru sociálních věcí - osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi, včetně osob vracejících se z výkonu trestu z počtu umístěných dětí do ústavní péče z materiálních důvodů podle velikosti pořadníků pobytových sociálních služeb Celkem zjištěno: 267 osob sociálně znevýhodněných a 33 rodin.

16 Osoby s psychickým onemocněním
Velikost poptávky byla stanovena: použitím dat získaných z Psychiatrické léčebny (PL) Opava, resp. počet pacientů z Opavy řešící aktuální problém s bydlením. data z procesu komunitního plánování sociálních služeb v Opavě, resp. informace o klientech sociálních služeb, kteří by možnosti finančně dostupného bydlení využili Celkem zjištěno: 43 osob s psychickým onemocněním (osoby v rámci celého Moravskoslezského kraje)

17 Úloha města

18 Město = veřejnoprávní korporace - má zajišťovat potřeby
svých občanů Potřeba bydlení = základní životní potřeba člověka Povinností města je se touto potřebou svých obyvatel aktivně zabývat Nutnost roste úměrně s mírou vzrůstající nezaměstnaností a zvyšujícím předlužených osob Stále větší počet osob i rodin je přímo ohroženo bezdomovectvím Systém bydlení dostupného pro osoby v nepříznivé sociální situaci = prevence bezdomovectví

19 Výstavbě azylových domů by měla předcházet výstavba
tzv. sociálního bydlení. Nutné nastavení motivačního systému – uživatelé sociálních bytů musí být podněcováni k řešení problému vlastními prostředky. Zajištění posunu od nejnižší úrovně až po vlastní bydlení noclehárny - azylové domy - podporované a chráněné bydlení - sociální byty – vlastní bydlení! Zde je nezbytně nutná spolupráce města s neziskovými Organizacemi.

20 Sociální bydlení a sociální pomoc nesmí být
konečnou destinací, ale odrazovým můstkem k dalšímu samostatnému životu. Vytvořením fungujícího systému prostupného bydlení může hrát město zásadní roli v boji proti narůstajícímu bezdomovectví.

21 Děkuji za pozornost! _______________________


Stáhnout ppt "Bezdomovectví ve statutárním městě Opava _______________________"

Podobné prezentace


Reklamy Google