Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klíčová otázka č. 4 Zaměstnanost a práce Pavel Pěnkava 26. – 27. listopadu 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klíčová otázka č. 4 Zaměstnanost a práce Pavel Pěnkava 26. – 27. listopadu 2014."— Transkript prezentace:

1 Klíčová otázka č. 4 Zaměstnanost a práce Pavel Pěnkava 26. – 27. listopadu 2014

2 Základní otázka: „Dokážou se lidé bez domova reintegrovat?“

3 Základní integrační prvky:  Přijetí místní komunitou  Možnost dlouhodobého bydlení  Příležitost stabilního zaměstnání

4 Je reálné:  aby lidé bez domova byli přijati do místní komunity?  aby si lidé bez domova získali a udrželi bydlení?  aby si lidé bez domova získali a udrželi zaměstnání?

5 PŘEDPOKLADY  SOCIOEKONOMICKÉ KLIMA VE SPOLEČNOSTI  SCHOPNOSTI LIDÍ BEZ DOMOVA  DOVEDNOSTI LIDÍ BEZ DOMOVA  MOŽNOSTI LIDÍ BEZ DOMOVA

6 OBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ Tvrzení č. 1: Přiznaný status osoby bez přístřeší před zaměstnavatelem zamezuje plnohodnotnému uplatnění na otevřeném trhu práce.

7 KONSTATOVÁNÍ Osoby bez přístřeší lze vzhledem k jejich nepříznivé životní situaci a důvodům, které z toho vyplývají, považovat za občany hodné zvláštního zřetele.

8 KONSTATOVÁNÍ Je ovšem třeba akceptovat skutečnost, že určitá část lidí bez domova nenalezne pracovní uplatnění ani za předpokladu vytvoření optimálních podmínek a to vzhledem k nedostatečné míře jejich schopností a některých negativních osobnostních vlastností.

9 SUBJEKTIVNÍ PŘEKÁŽKY V ZAMĚSTNÁVÁNÍ Tvrzení č. 2: Osoba bez domova ztrácí v důsledku své neschopnosti dodržovat pravidla a morálku na pracovišti reálnou možnost být dlouhodobě v zaměstnaneckém poměru.

10 KONSTATOVÁNÍ Ze skutečnosti, že je bezdomovectví sociálně patologický jev, vyplývá, že jeho důsledky zásadním způsobem negativně ovlivňují jeho nositele. Jedna ze zasažených oblastí je i zaměstnávání.

11 KONSTATOVÁNÍ Proto nelze aplikovat dvojí přístup ke klientům, kteří si něco tzv. zaslouží, protože se snaží získat zaměstnání, a odlišně k těm, kteří jsou zdánlivě pasivní.

12 KONSTATOVÁNÍ Je potřeba akceptovat fakt, že práce motivovaných a schopných klientů je poměrně méně, nežli je těch, kteří z nejrůznějších důvodů o pracovní uplatnění neusilují.

13 ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB BEZ PŘÍSTŘEŠÍ Tvrzení č. 3: Pro osoby bez domova je nezbytné vytvořit chráněné pracovní příležitosti a tréninková zaměstnávání, která by jim umožnila získat finanční příjem a zároveň je podporovala v pracovních a sociálních dovednostech.

14 MEZI NÁVRHY NA MOŽNÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ BY POMOHLA ZVÝŠIT ZAMĚSTNANOST LIDÍ BEZ DOMOVA, LZE ŘADIT: komplexní programy na získávání pracovních návyků a rekvalifikace pro vhodné pracovní profese vytvoření pracovních míst určených výhradně pro tuto skupinu osob vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů, kteří by za předem stanovených výhod zaměstnávali tyto osoby na běžných pracovních pozicích pomáhat zprostředkovat zaměstnání připraveným a schopným zájemcům na otevřeném trhu práce

15 PODMÍNKA KE ZDAŘILÉ REALIZACI TOHOTO ZÁMĚRU Podmínkou je individuální sociálně terapeutický přístup ke každému jedinci, který o získání pracovního uplatnění projeví zájem.

16 Děkuji za pozornost a diskuzi.


Stáhnout ppt "Klíčová otázka č. 4 Zaměstnanost a práce Pavel Pěnkava 26. – 27. listopadu 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google