Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TyfloCentrum Brno, o.p.s. zkušenosti a výsledky projektu TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TyfloCentrum Brno, o.p.s. zkušenosti a výsledky projektu TyfloCentrum Brno, o.p.s."— Transkript prezentace:

1 TyfloCentrum Brno, o.p.s. zkušenosti a výsledky projektu TyfloCentrum Brno, o.p.s. e-mail: prace@tyflocentrum-bm.cz www.tyflocentrum-bm.cz

2 Dosavadní průběh projektu • 2005 – zapojení do přípravných prací: komunikační portál, webová prezentace, příprava na práci s klienty, podíl na studiích; • 1. – 2. / 2006 – zapojení nových pracovníků (pracovní konzultant, pracovní asistenti, úvodní seminář s klienty); • 3. – 6. / 2006 – úvodní pohovory se zájemci o zapojení do projektu, v úvodu projektu 31 zájemců, v průběhu úvodních pohovorů 21 klientů (pokles byl očekáván, mnozí klienti přišli jen ze zvědavosti), zahájení oslovování konkrétních zaměstnavatelů; • 7. – 10. / 2006 – zahájení vzdělávání (kurzy sociálních dovedností, motivačně diagnostické kurzy, kurzy práce s PC); • 11 / 2006 – 3/2008 – individuální plány vzdělávání, vzdělávací aktivity, nábor dalších účastníků, aktivní hledání práce pro konkrétního klienta, zapojeného v projektu.

3 Struktura klientů, zapojených do projektu

4

5 Dobrý příklad Žena, 42 let, prakticky nevidomá, vyučena v oboru knikař: První kontakt: rok 2000, nejzákladnější finanční zajištění: plný invalidní důchod; Kompenzační pomůcka na bázi PC se softwarovou lupou s hlas. podporou; Základní PC kurz: 22.11.2000 – 11.9.2001; Další PC kurzy: 4. 4. 2006 – 19. 9. 2006, 10.10.2006 – 6. 2. 2007 Rekvalifikace: masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo sektor zdravotnických zařízení v běžném rekvalifikačním kurzu, který nebyl uzpůsoben zrakově postiženým Další pomůcky: mobil s hlas. výstupem; Zapojení do projektu: od počátku; aktivně se účastní veškerých vzdělávacích aktivit, které jsem dosud uspořádali; Znevýhodnění pro uplatnění na trhu: nízké vzdělání; nemožnost nalezení práce původní profese (knihařka); problémy s dojížděním, bydlí na venkově Výhody nabízející se pro zaměstnavatele: spolehlivá, komunikativní, přizpůsobivá, motivovaná, samostatná, vysoká úroveň samostatnosti, ochota se vzdělávat, možnost práce na OSVČ, znalost práce s PC.

6 Dobrý příklad Muž, 43 let, prakticky nevidomý, vyučen v učebním oboru: První kontakt: rok 2004, praktická slepota získaná v dospělém věku; Kompenzační pomůcka na bázi PC s hlasovým výstupem pro nevidomé; Základní kurz: 7.9.2004 – 1.3.2005; Další pomůcky: bílá hůl k orientaci bílou hůl, mobil s hlas. výstupem, povelová vysílačka, a další drobné pomůcky pro nevidomé (např. hodinky s hlas. výstupem); Zapojení do projektu: od počátku; aktivně se účastní veškerých vzdělávacích aktivit, které jsem dosud uspořádali; Znevýhodnění pro uplatnění na trhu: nízké vzdělání; původní profesi vykovávat nemůže; Výhody nabízející se pro zaměstnavatele: spolehlivý, komunikativní, dochvilný, motivovaný, samostatný, vyrovnaná osobnost, klidný, rozvážný, vysoká úroveň dosažené rehabilitace, znalost práce s PC.

7 Průběh zapojení klienta do projektu 1.vyplnění evidenční karty – osobní a kontaktní údaje, dosažené vzdělání, průběh vzdělávání, kurzy, rekvalifikace, předchozí zaměstnání; 2.diagnostika – obsahuje otázky týkající se sebehodnocení klienta - dobré a špatné vlastnosti, subjektivní hodnocení vidění (ve dne, v noci, s a bez osvětlení, práce s textem), vztah k práci, představě o budoucím zaměstnání (místo výkonu práce, druh práce, možnost samostatného pohybu do práce, mzda, pracovní kolektiv); 3.individuální konzultace – dle přání klienta (osobně, elektronicky, telefonicky); 4.odborné poradenství – sociálně právní, pracovně právní, odborně technické v oblasti vybavenosti kompenzačními pomůckami; 5.vzdělávání – motivačně diagnostické kurzy, kurzy sociálních dovedností, PC kurzy; 6.sestavení individuálního plánu – obsahuje cíl, který si stanoví klient. Cíl je dále rozdělen do několika kroků – fází; 7.pomoc s hledáním zaměstnání, oslovování zaměstnavatelů, pracovní asistence.

8 Faktory negativně ovlivňující možnost pracovního uplatnění zrakově postižených • nízká úroveň vzdělání; • nízká úroveň dosažené samostatnosti; • „negramotnost“ (neschopnost čtení a psaní po oslepnutí); • přiznané důchody podle písmene A (vylučující soustavné zaměstnání); • „syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti“; • nízké sebevědomí – nedůvěra ve vlastní schopnosti; • osobnostní vlastnosti (lenost); • omezená možnost získávání informací; • chybějící pracovní návyky.

9 Snižování vlivu negativních faktorů • vzdělávací aktivity (kurzy sociálních dovedností, diagnosticko evaluační kurzy; kurzy PC se speciálním vybavením pro zrak. postižené); • prvky pracovní rehabilitace (pravidelná a častá setkání, plnění úkolů); • motivační a sebepoznávací kurzy; • pomoc s vyhledáváním a získáváním informací; • sociálně právní poradenství (přehodnocení přiznaných důchodů na typ B a možnost i soustavného zaměstnání); • pracovně právní poradenství; • odborně technické poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek; • aktivní zapojení klientů do hledání práce;

10 Poděkování Děkuji za pozornost a těším se s vámi opět na viděnou. Prezentaci připravila: Mgr. Eliška Škrancová, RNDr. Hana Bubeníčková © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2007


Stáhnout ppt "TyfloCentrum Brno, o.p.s. zkušenosti a výsledky projektu TyfloCentrum Brno, o.p.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google