Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Jekhetanes“ aneb spolu Sophia Dvořáková. KDO JSME? Šance pro Tebe je nestátní nezisková organizace. Šance pro Tebe působí v Pardubickém kraji, sídlo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Jekhetanes“ aneb spolu Sophia Dvořáková. KDO JSME? Šance pro Tebe je nestátní nezisková organizace. Šance pro Tebe působí v Pardubickém kraji, sídlo."— Transkript prezentace:

1 „Jekhetanes“ aneb spolu Sophia Dvořáková

2 KDO JSME? Šance pro Tebe je nestátní nezisková organizace. Šance pro Tebe působí v Pardubickém kraji, sídlo má v Chrudimi. Šance pro Tebe poskytuje své služby již 16 rokem.

3 CO DĚLÁME A PRO KOHO? Poskytujeme sociální a podpůrné služby dětem, mládeži a rodinám – lidem, kteří obtížně nebo vůbec nezvládají svoji sociální situaci. Rodiny ohrožené sociálním vyloučením. Mládež, trávící volný čas na ulici. Rodiče, řešící výchovu svých dětí. Cílem našich aktivit je podporovat je v samostatném řešení jejich problémů a zapojit je do běžné společnosti. Jsme otevřeni spolupráci s dobrovolníky, veřejností, školami a dalšími poskytovateli sociálních služeb.

4 JAK TO DĚLÁME? Služby nabízíme a poskytujeme v přirozeném prostředí klientů (ulice, parky, v domácnostech) nebo v klubech pro děti a mládež. Našim cílem je porozumět jejich situaci a společně s nimi dojít k pozitivním změnám. S klienty řešíme např. pomoc s hledáním bydlení, řešení dluhů, hledání nové práce, vyřizování listin, jednání s úřady, vzdělávání dětí, poskytujeme bezpečný prostor a vybavení k trávení volného času dětí a mladých lidí, podporu při realizaci aktivit a nápadů, podporu v obtížných situacích při zdolávání cesty k dospělosti, při konfliktech s vrstevníky...

5 1 + 1 = 5 1 + 2 = 2 1 + 3 = 4

6 HAVAROVANÁ ŽIVOTNÍ DRÁHA ZA CO SI MOHU SÁM (OBJEKTIVNÍ) CO NEOVLIVNÍM (SUBJEKTIVNÍ) MINULOST PŘÍTOMNOST

7 KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU Klíčoví pracovníci jednotlivých rodin společně s ostatními členy rodiny plánují individuální strategii zlepšení současné situace a na základě dohodnuté zakázky zapojují do jejího řešení další experty, kteří pokryjí relevantní část zakázky.

8 KOHO POTKÁM aneb když …

9 ABSENCE KOMPETENCÍ KLIENTA VE VZTAHU K SOCIÁLNÍ PRÁCI

10 KOMPETENTNÍ KLIENT S ABSENCÍ INFORMACÍ

11 TERÉNNÍ PROGRAM Práce s jednotlivci i s celými rodinami v jejich přirozeném prostředí. Cílová skupina: osoby nad 15 let v nepříznivé sociální situaci Poslání Terénní program pro rodiny je sociální služba pro osoby v sociálně nepříznivé situaci pohybující se ve vyloučených lokalitách. Nabízí jim pomoc, radu a podporu při řešení problémů, se kterými se setkávají, a tím přispívá ke zlepšení jejich sociální situace. Cíle služby Zvyšovat znalosti, dovednosti, odpovědnost a sebedůvěru klientů tak, aby byli schopni vlastními silami řešit své potíže nebo jim včas předcházet. Předcházet/minimalizovat negativní dopady rizikového chování a jednání. Podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti. Umožnit jednotlivcům i skupinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí, zvyšovat jejich komunikační schopnosti a dovednosti. Monitorovat situaci v lokalitě a rizikové skupiny mladých lidí. Kontaktovat a následně udržovat pravidelný a intenzivní kontakt pracovníků s cílovou skupinou a prohlubovat vzájemnou důvěru..

12 NZDM Primární cílová skupina: Děti, mládež a mladí dospělí ve věku 6 – 26 let ohrožení nepříznivou sociální situací. Sekundární cílová skupina: Rodinní příslušníci, partneři a další osoby z blízkého sociálního okolí, které mají významný vliv na utváření jejich životních návyků a postojů. FUTUR nabízí: bezpečný prostor a vybavení k trávení volného času podporu při realizaci aktivit a nápadů pomoc, radu a podporu při řešení problémů Základními činnostmi NZDM Futur jsou sociální služby, preventivní, vzdělávací a volnočasové aktivity.

13 PEDAGOGICKÁ PODPORA Cílová skupina: děti ve školním věku 6 - 18 let a jejich rodiny ohrožené sociálním vyloučením a rizikovými jevy, rodiče mají základní vzdělání, příjmy ze sociálních dávek, jsou nezaměstnaní, bydlí v nevyhovujících podmínkách. Přispívá formou doučování dětí ohrožených sociálním vyloučením k jejich úspěšnému zvládnutí školní docházky. Tato podpora probíhá ve spolupráci s rodiči dětí. Rodiče a děti jsou doprovázeny ve zvládání školních nároků – příprava na vyučování a pravidelná školní docházka. U dětí z vyšších ročníků základních škol je kladen důraz na zodpovědnou volbu budoucího studia a následně povolání. Vytváří se síť spolupracujících středních škol a učilišť v regionu. Základními činnostmi jsou vzdělávací aktivity, spolupráce škola, MŠ a poradenství rodičům, preventivní práce – rodiče, děti.

14 KDE TO DĚLÁME? Ve třech lokalitách: Chrudim; Prachovice; Hrochův Týnec

15 Děkuji Vám za pozornost www.sance.chrudim.cz

16

17


Stáhnout ppt "„Jekhetanes“ aneb spolu Sophia Dvořáková. KDO JSME? Šance pro Tebe je nestátní nezisková organizace. Šance pro Tebe působí v Pardubickém kraji, sídlo."

Podobné prezentace


Reklamy Google