Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Seminář pro ředitele a koordinátory ZUŠ Čeladná 2009 PaedDr.KarelTomek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Seminář pro ředitele a koordinátory ZUŠ Čeladná 2009 PaedDr.KarelTomek."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Seminář pro ředitele a koordinátory ZUŠ Čeladná 2009 PaedDr.KarelTomek

2 ŠVP - příležitost pro vzdělávání nadaných žáků

3 Terminologie V školských předpisech i v řadě odborných textů se objevují pojmy „nadaný žák“ „talentovaný žák“ a „mimořádně nadaný žák“.

4 Tento seminář je zaměřen na pojetí péče o nadané a mimořádně nadané/talentované žáky a její plánování v ŠVP.

5 Vzdělávání mimořádně talentovaných žáků a RVP ZUV Široký okruh zájemců Potřebné předpoklady ke studiu Vyhledávání mimořádně talentovaných jedinců Odborná péče a vzdělávání talentů Studium s rozšířeným počtem hodin Identifikace

6 Identifikace mimořádného talentu a podmínky jeho dalšího rozvíjení Identifikace mimořádného talentu Kvalifikovaná osoba schopná objektivního posouzení Schopnost svůj talent dále rozvíjet Podávat vynikající výkony

7 Triáda úspěchu Osobnostní předpoklady Rodinné a sociální podmínky Osobnost pedagoga

8 Organizace výuky žáků mimořádně talentovaných RUP – rozšířený počet vyučovacích hodin Péče o rozvoj nadání všech dětí Podpora mimořádně nadaných/talentovaných

9 Stejní nebo jiní? žáky talentované lze zpravidla rozvíjet v rámci metod a forem práce obvykle užívaných v daném ročníku a vyučovacím předmětu pro žáky mimořádně talentované s obvyklými postupy zpravidla nevystačíme

10 V kapitole o rozvoji talentu Pestrá studijní zaměření, rozšířená výuka Nabídku volitelných předmětů Nabídku nepovinných předmětů Možnosti zapojovat se do zajímavých třídních školních, celostátních nebo mezinárodních projektů (struktura a plánování těchto projektů) Zapojení do soutěží Možnosti žáků využívat školní informační centrum (knihovnu), počítačovou síť s připojením na internet.

11 V kapitole o vzdělávání žáků mimořádně talentovaných Jakým způsobem probíhá systematické vyhledávání (identifikace) mimořádně talentovaných žáků na škole? Jakou roli hrají jednotliví pracovníci: učitelé jednotlivých vyučovacích předmětů, třídní učitel, výchovný poradce (nebo také školní koordinátor péče o mimořádně talentované žákyJak je nastaven mechanismus informování, komunikace a spolupráce s rodiči žáků? Jak je propracován systém vytváření individuálních vzdělávacích plánů pro mimořádně talentované žáky? Jaké organizační a materiální zajištění péče o mimořádně talentované žáky nabízí konkrétní škola?

12 Jak je tato péče zajištěna po didaktické a metodické stránce? Jak jsou učitelé konkrétní školy pro podporu a rozvoj mimořádně talentovaných žáků kvalifikování a jak se učitelé v této oblasti vzdělávají? Jak je výuka mimořádně talentovaných žáků doplňována, rozšiřována a prohlubována? Jak je zajištěno, aby mimořádně talentovaní žáci měli možnost se zabývat uměleckými činnostmi, které skutečně mohou pomoci rozvíjet jejich talent? Jak jsou mimořádně talentovaní žáci zapojování do samostatných rozsáhlejších prací a projektů?

13 Jak je organizována a zajištěna vnitřní diferenciace ve vyučovacích předmětech (alespoň některých)? Jak je zajištěno alespoň občasné vytváření skupin mimořádně talentovaných žáků, kteří se mají možnost rozhodovat, zda se činnosti zúčastní? Jak je organizačně i pedagogicky zajištěna možnost mimořádně talentovaných žáků účastnit se ve výuce ve vyšších ročnících (vyšších stupních škol)? Určitě je důležité a dobré popsat zkušenosti, tradice a zejména dobré výsledky práce školy (pedagogů) v této oblasti.

14 Identifikace žáků mimořádně talentovaných Podpora všech Identifikace mimořádně nadaných Správné otázky Zkušenost Profesionalita

15 Tři kritické oblasti Identifikace a následná péče o mimořádně talentované děti v době zahájení základního uměleckého vzdělávání Identifikace a následná péče o žáky se silně jednostranným talentem Identifikace a následná péče o žáky jejichž vzdělávací výsledky jsou výrazně pod jejich možnostmi

16 Nároky na učitele nadaných vyžaduje dobrou znalost oboru, předmětu, aby u dítěte mohla být sycena potřeba poznávání vyžaduje dobrou znalost pedagogiky a psychologie vyžaduje silnou osobnost učitele, který bude práci s nadaným dítětem brát jako příležitost a ne jako ohrožení

17 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Pokud takoví žáci prokáží nezbytné předpoklady potřebné pro přijetí do zvoleného uměleckého oboru, musí pro ně škola vytvořit takové podmínky, které jim umožní plnit s ohledem na jejich potřeby a možnosti vzdělávací obsahy stanovené školou v jejím ŠVP

18 Koho se to týká? Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).

19 Zásady Specifické metody Poradenský systém Individualizace a diferenciace

20 Podmínky Personální Materiální Organizační

21 Děkuji Vám a pozornost Kontakt: 607 871 049 tomek.trebic@seznam.cz


Stáhnout ppt "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Seminář pro ředitele a koordinátory ZUŠ Čeladná 2009 PaedDr.KarelTomek."

Podobné prezentace


Reklamy Google