Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK"— Transkript prezentace:

1 ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK
ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK Pracovní porada OŽP KrÚ JMK s ORP a pověřenými úřady Hotel Junior Bzenec Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. + Atelier T-plan, s.r.o. 23. října 2014 1

2 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Úkoly ze Zadání ZÚR JMK vymezit nadregionální a regionální ÚSES s využitím územně plánovacích a oborových podkladů a územních plánů prověřit návaznosti ÚSES na okolní kraje a prověřit průchod nadregionálních a regionálních biokoridorů přes silniční infrastrukturu stanovit zásady pro zapracování skladebných částí ÚSES do územních plánů prověřit vymezení nadregionálního biokoridoru NRBK K161

3 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Postup prací základní koncepce – oborový podklad orgánů ochrany přírody JMK – Koncepční vymezení R a NR ÚSES, 2012 v maximální míře využit princip „zpětné vazby“ - zohlednění vymezeného ÚSES v územních plánech (prověření vymezení dle principu reprezentativnosti prvků ÚSES a prostorových parametrů) zohlednění oborové dokumentace (podklady MŽP, AOPK ČR, SCHKO,…) vymezení ploch a koridorů pro upřesnění biocenter biokoridorů, řešena otázka vložených biocenter lokálního významu pracovní jednání s MMR, MŽP, úřady územního plánování a orgány ochrany přírody

4 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Zásady vymezení ploch a koridorů identifikace ploch a koridorů respektuje územně technický podklad ÚSES MMR a MŽP z r z důvodu nutnosti jednoznačné identifikace v rámci ČR plochy pro biocentra jsou vymezeny na základě podrobnějších podkladů, územních plánů apod. plochy pro biocentra jsou účelově vymezeny s přesahem 50 m z důvodu nutnosti generalizace do měřítka ZÚR JMK a z důvodu zdůraznění nutnosti vymezit plochu, nikoliv ji super projekčně zvětšit do map velkých měřítek (katastrální mapa)

5 Územní systém ekologické stability (ÚSES)
Zásady vymezení ploch a koridorů koridory jsou vymezeny v šíři 400 m a 200 m (užší vázány na vodní toky) v souladu se stavebním zákonem jsou vymezeny v hlavním výkrese pouze koridory, nikoliv vlastní střední linie biokoridorů koridory jsou vymezeny pro upřesnění biokoridorů na úrovni ZÚR nejsou řešena vložená lokální biocentra (mohou při upřesňování v ÚP vymezený koridor v ZÚR JMK překročit)

6 Vymezení ploch a koridorů ÚSES
Principy upřesnění v ÚP ZÚR JMK vymezuje plochy pro biocentra nikoliv vlastní biocentra biocentrum upřesněné v ÚP bude menší než v ZÚR JMK ale musí splňovat i prostorové metodické požadavky 6

7 Vymezení ploch a koridorů ÚSES
Principy upřesnění v ÚP koridory o šíři 400 m a 200 m (vodní toky) jsou pro vymezení vlastního biokoridoru, nikoliv vložených lokálních biocenter (dohoda MŽP a MMR) nutnost přihlédnutí ke koordinačnímu výkresu – znázorněny střední linie vlastních biokoridorů, které je nutno upřesnit v územním plánu 7

8 Připravovaná novela stavebního zákona
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "ÚSES v Zásadách územního rozvoje JMK"

Podobné prezentace


Reklamy Google