Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Normalizace v technickém kreslení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Normalizace v technickém kreslení"— Transkript prezentace:

1 Normalizace v technickém kreslení

2 Normalizace – usměrnění lidské činnosti podle určitých zásad
- Umožňuje sériovou, hromadnou a plynulou výrobu v mezinárodním měřítku - Zhospodárňuje výrobu – snižuje cenu výrobku - Zjednodušuje a urychluje práci konstruktéra - Umožňuje snazší výměnu poškozených a opotřebených normalizovaných součástí - Zmenšuje potřebu skladů náhradních dílů

3 Druhy norem ČSN 01 3110 (Formáty a úprava výkresových listů)
1) České technické normy – ČSN + 6 místný třídící znak Např.: ČSN (Formáty a úprava výkresových listů) třída skupina Pořadí ve skupině V případě potřeby se ještě může uvádět za pomlčku číslo podčásti – např.: ČSN

4 Označení převzaté normy
Druhy norem V případě, že ČSN přejímá beze změn jinou normu, označí se např.: ČSN EN ČSN ISO 6410 Označení převzaté normy

5 Druhy norem 2) Mezinárodní normy ISO 3) Evropské normy EN
Jsou číslovány průběžně – nejsou tříděny jako ČSN

6 Druhy technických výkresů
Rozdělení podle způsobu zhotovení: 1) Náčrt - Kreslí se tužkou , zpravidla od ruky - Nekreslí se v měřítku - Slouží jako podklad pro výkres

7 Druhy technických výkresů
2) originál - Kreslí se tužkou, nebo tuší na pauzovacím papíře, dnes nejčastěji na PC - Je archivován - Slouží ke zhotovení kopií

8 Druhy technických výkresů
3) Kopie - Zhotovena kopírováním z originálu - Slouží jako pracovní výkres pro výrobu

9 Druhy technických výkresů
Rozdělení podle obsahu a účelu: - výrobní - výroba polotovarů, součástí, montáž - pomocné - podklad pro výrobu, nabídku, propagaci

10

11 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 (01 3110) a) předepisuje:
- umístění popisového pole výkresu, - lem a rámeček kreslícího pole, - středící značky

12 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 (01 3110) b) doporučuje:
- orientační značky, - metrickou porovnávací stupnici (porovnávací měřítko), - souřadnicovou síť, - značky pro oříznutí

13 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 ( ) – řada ISO - A

14 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 (01 3110) – řada ISO - A
- Základní formát – A0 - Plocha cca 1m2 - Poměr stran 1 : √₂ - Rozměry 841 x mm - Další formáty vzniknou vždy půlením delší strany předchozího formátu

15 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 (01 3110) – řada ISO - A
Výkresové listy všech formátů ISO-A mohou být orientovány s delší stranou v poloze vodorovné i svislé Upřednostňujeme všechny formáty naležato, jen formát A4 nastojato Směr čtení výkresu je shodný se směrem čtení jeho popisového pole

16 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 ( ) – řada ISO - A

17 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 ( ) – řada ISO - A

18 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 (01 3110) – řada ISO - A
- v nezbytných případech lze použít prodloužené formáty (prodlužují se kratší strany) - tzv. druhá volba - V odůvodněných případech lze použít zvlášť prodloužené formáty – tzv. třetí volba

19 FORMÁTY VÝKRESŮ ČSN ISO 5457 ( ) – řada ISO - A

20 Popisové pole výkresu Slouží pro zápis údajů o výkresu a výrobku:
Viz: soubory ke-stazeni-obor-strojirenstvi/ vykres-vyrobni -A4 ČSN ISO ( )

21 Umístění popisového pole výkresu
- Umísťuje se do pravého dolního rohu kreslící plochy, šířka je 180 mm 180 180

22 Popisové pole výkresu - Musí obsahovat minimálně:
- Informaci o výrobním podniku, druhu a typu výroby - Měřítku výkresu - Kdo výkres kreslil, kontroloval a schválil - Jaké změny byly na výkrese provedeny - Povoleny jsou další informace

23 Lem a rámeček kreslícího pole

24 Lem a rámeček kreslícího pole
- Na výkrese leží mezi okrajem oříznutého listu a rámečkem kreslící plochy - Pro formát výkresů A0 a A1 je jeho šíře 20 mm - Pro formát výkresů A2, A3 a A4 je jeho šíře 10 mm - V případě, že bude výkres vázán do složky, je možno šířku lemu na levé straně zvětšit

25 Orientační značky

26 Orientační značky Slouží k orientaci výkresu
Kryjí se se středícími úsečkami na levé a spodní straně výkresu

27 Středící značky - Čtyři značky umístěné na konci myšlených os souměrnosti oříznutého listu - Kreslí se od okraje kreslícího listu přes rámeček a do kreslící plochy přesahují asi o 5 mm

28 Metrická porovnávací stupnice
- Porovnávací měřítko – 100 m dlouhé s dělením po 10 mm, šířka 5 mm (bez číselných údajů) - Slouží k porovnání shody originálu a kopie - Umisťuje se symetricky ke středící značce do lemu, těsně k rámečku ve spodní části výkresu

29 Souřadnicová síť - Slouží k orientaci na kreslící ploše
- Počet polí má být sudý - Velikost se volí podle formátu výkresu 25 až 75 mm - Počátek souřadnic se volí v rohu protilehlém popisovému poli - Souřadnice se zapisují vodorovně arabskými číslicemi, svisle písmeny velké abecedy

30 Značky pro oříznutí - Vyznačují místo pro oříznutí výkresu

31 SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ ČSN - Výkresy se skládají nejprve podle přehybů kolmých na spodní okraj, potom podél přehybů rovnoběžných se spodním okrajem na formát A4 - Po složení výkresu musí být popisové pole na vrchní straně složeného výkresu - Skládají se pouze kopie, originály se ukládají nesložené!

32 SKLÁDÁNÍ VÝKRESŮ

33 Měřítka - Měřítko se zapisuje do popisového pole
- Je-li na výkrese více než jedeno měřítko, zapíše se do popisového pole měřítko hlavního obrazce a ostatní měřítka se zapisují k příslušnému zobrazení - Měřítka zapisujeme písmem nejbližším větším než kóty

34 Měřítka 1) Měřítko skutečné velikosti – 1 : 1
2) Měřítka pro zmenšení – 1 : 2 ; 1 : 5 ; 1 : 10 1 : 20 ; 1 : 50 ; 1 : 100 3) Měřítka pro zvětšení – 2 : 1 ; 5 : 1 ; 10 : 1 20 : 1 ; 50 :1 ; 100 : 1

35 Druhy čar a) Podle grafického provedení:
- Nepravidelné: - kreslené od ruky – náčrty, přerušení obrazců - Pravidelné: - kreslené podle pomůcek, ve strojírenství se používají: plná čárkovaná tečkovaná čerchovaná čerchovaná se dvěma tečkami

36 Druhy čar b) Podle tlouštěk: - tenké – neviditelné obrysy
tlusté – viditelné hrany velmi tlusté – značka pro oříznutí

37 Technické písmo ČSN EN ISO 3090 (01 3116 a 01 3119)
Velikost volíme z řady 2,5 – 3,5 – 5 – 7 – 10 mm Dva typy: - typ A kolmé – výška = 14d Typ A šikmé – sklon 75° Typ B kolmé – výška 10d typ b šikmé – sklon 75 ° d = tloušťka čáry písma Šířka písma není jednotná


Stáhnout ppt "Normalizace v technickém kreslení"

Podobné prezentace


Reklamy Google