Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROVÁDĚCÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROVÁDĚCÍ"— Transkript prezentace:

1 PROJEKT ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROVÁDĚCÍ
VÝKRESY DIAGRAMY SCHÉMATA ZPRÁVY VÝPOČTY TABULKY ELEKTROTECHNICKÁ FUNKČNÍ HYDRAULICKÁ KINEMATICKÁ PŘEHLEDOVÁ OBVODOVÁ ZAPOJOVACÍ NÁHRADNÍ SOUČÁSTÍ SESTAVENÍ MONTÁŽNÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY TECHNICKÉ PODMÍNKY SEZNAMY POLOŽEK

2 HLAVNÍ POŽADAVKY NA VÝKRESOVOU DOKUMENTACI
Výkres musí obsahovat všechny nutné údaje v souladu s jeho určením Výkres musí odpovídat příslušným normám Výkres musí být zhotoven na odpovídajícím formátu Výkres lze realizovat i na více listech téhož formátu (obvykle jde o velké formáty), číslo výkresu zůstává stejné Každý výkres (i jednotlivý list) musí mít popisové pole Nad popisovým polem se uvádějí technické požadavky, které není účelné uvádět v zobrazení Používá se normalizované označování. Není-li stanoveno normou, pak se význam použitého označení musí vysvětlit Zjednodušené a schematické zobrazení se smí použít jen v souladu s příslušnou normou Údaje o rozměrech, tolerancích, kvalitě povrchu apod. se vztahují ke konečnému stavu Musí být dodrženo předepsané rozmístění obrazů (dle zásad promítání) Popisy se čtou směrem od dolního a pravého okraje výkresu Popisy se provádějí písmem technickým kolmým

3 NORMALIZACE TECHNICKÝCH VÝKRESŮ
Měřítka zobrazení Popisové pole (a seznam položek) Formáty výkresů (a úprava výkresových listů) Skládání výkresů Druhy čar na výkresu Popisování výkresů Předepisování konstrukčního materiálu Způsoby zobrazování Udávání rozměrů Předepisování přesnosti rozměrů, tvaru a polohy Předepisování jakosti a úprav povrchu Znázorňování elektromechanických prvků a spojů

4 MĚŘÍTKA ZOBRAZENÍ Zvětšení: 2 :1 5 : 1 10 : 1 20 : 1 50 : 1 Zmenšení: 1 : 2 1 : 5 1 : 10 1 : 20 1 : 50 atd. Měřítko se volí podle složitosti součásti a hustoty kresby tak, aby obrazy byly dobře čitelné, srozumitelné a nebyly přeplněny čarami a kótami Na výkresu může být použito několika různých měřítek POPISOVÉ POLE Musí je mít každý technický výkres nebo navazující textový dokument Zpravidla se umísťuje do pravého dolního rohu kreslicí plochy PŘÍKLAD ŘEŠENÍ:

5 FORMÁTY VÝKRESŮ ŘADY ISO-A
Řada A vychází z archu základního formátu A0, který má obsah 1 m2 Menší formát vzniká z většího formátu půlením delší strany, přičemž poměr stran musí zůstat stále stejný (geometrická podobnost) Z toho plyne poměr stran vždy 1: 2 Formáty A0, A1, A2, A3 mají přednostní orientaci naležato, zatímco formát A4 nastojato Formát výkresu se volí co nejmenší, aby vystačil pro úplné a přehledné nakreslení výrobku Obrazy nesmí být příliš malé a stísněné, na výkres se musí vejít veškeré informace o rozměrech (kóty) a všechny další potřebné údaje Lem výkresu vymezený rámečkem musí zůstat prázdný

6 VELIKOSTI FORMÁTŮ ŘADY A
ROZMĚR (v mm) 841 x 1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x 297 LEM (v mm) 20 mm 10 mm SKLÁDÁNÍ KOPIÍ A VÝTISKŮ VÝKRESŮ FORMÁT A1 Obvykle podle tuhé šablony nebo podle předtištěných značek Na velikost A4 (210 x 297 mm) nastojato Lícem (pokreslenou plochou) a popisovým polem navrch Způsob skládání: varhánkovitě, nejdříve delší strana odprava doleva, pak kratší strana zdola nahoru POPISOVÉ POLE

7 NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ TYPY ČAR PRO TECHNICKÉ VÝKRESY
Souvislá tenká Kótovací a pomocné čáry, odkazové čáry, šrafy, neurčité hrany Souvislá tlustá Viditelné obrysy a hrany, ukončení závitů, rámeček kreslicí plochy Souvislá velmi tlustá Lepené spoje Čárkovaná tenká Neviditelné hrany a obrysy Čerchovaná tenká Osy souměrnosti, roztečné přímky a kružnice Čerchovaná tlustá Poloha řezných rovin, označení povrchově upravených ploch Čerchovaná se dvěma tečkami tenká Označení původního resp. konečného tvaru Souvislá se zlomy tenká Přerušení obrazu, ukončení částečně nakresleného obrazu nebo místního řezu Nepravidelná od ruky tenká

8 PÍSMO PRO TECHNICKÉ VÝKRESY
Používá se písmo kolmé typu B Písmo je složeno z úseček a oblouků Normalizovaná výška písma: mm Tloušťka písma = 1/10 výšky


Stáhnout ppt "PROJEKT ZADÁVACÍ NABÍDKOVÝ PŘEDBĚŽNÝ PROVÁDĚCÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google