Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Schémata Druhy a typy schémat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Schémata Druhy a typy schémat"— Transkript prezentace:

1 Schémata Druhy a typy schémat
ČSN 0l 3107 ČSN ISO IEC ( ) Druhy a typy schémat Mezi nejdůležitější druhy patří schémata: kinematická hydraulická elektrotechnická regulační energetická kombinovaná pneumatická Druh schémat se určuje podle druhu prvků a jejich spojení. Pod pojmem prvek schématu se při tom rozumí sestavná část schématu, která plní ve výrobku určitou funkci a nemůže být rozdělena na části se samostatným funkčním účelem (např. ventilátor, spojka, atd.)

2 Použitý typ schématu závisí na hlavním určení odpovídající dokumentace
a dělí se na: a) Přehledové - znázorňuje hlavní funkční části, jejich účel a vzájemné spojení pomocí jednoduchých geometrických obrazců a čar. Podává tedy základní informaci obecné povahy. b) Funkční - objasňuje pochody, které probíhají v jednotlivých funkčních částech nebo v celém výrobku či zařízení. c) Podrobné - představuje úplnou sestavu prvků a spojení mezi nimi a dává podrobnou informaci o pracovních principech výrobku nebo zařízení. d) Montážní - ukazuje spojení sestavovaných částí výrobku nebo zařízení včetně míst spojení a přívodů energie, pracovního média a signálů. e) Připojovací - znázorňuje veškerá vnější připojení výrobku nebo zařízení

3 Hlavní požadavky na schémata
Počet typů schémat připojených k dokumentačnímu souboru výrobku má být co nejmenší Různá schémata pro jeden výrobek nebo zařízení musí mít vzájemnou jednoznačnou návaznost Schémata různých druhů jednoho typu pro určitý výrobek nebo zařízení je povoleno spojovat do kombinovaných schémat (např. podrobné hydraulicko-pneumatické schéma) Formáty výkresových listů schémat mají odpovídat ČSN 0l 3110 (ČSN ISO 5457) Součástí podrobných, montážních a připojovacích schémat musí být úplný seznam prvků

4 Zobrazování schémat a) Schémata se nezobrazují v určitém měřítku a nemusí se při jejich sestavování respektovat skutečné rozmístění jednotlivých prvků výrobku nebo zařízení b) Grafické značky prvků a čáry spojení se umisťují na schématu podle zásady dosažení co největší přehlednosti a představy o struktuře výrobku a vzájemném působení jednotlivých prvků. c) V případě nutnosti je možné v jednom druhu schématu znázornit prvky schématu jiného druhu, mají-li bezprostřední vliv na prvky daného schématu, nebo objasňují funkční princip výrobku d) Části jiných výrobků nebo zařízení lze na schématu znázornit v případě, že je to nezbytné k objasnění pracovního principu daného zařízení e) Schémata je dovoleno kreslit uvnitř zjednodušených obrysů výrobku f) Obrys výrobku a části výrobků a ústrojí nepatřících k výrobku, pro které je určeno kreslené schéma se zobrazují tenkou plnou čárou

5

6

7 Zobrazování prvků a čar spojení ve schématech
a) Ve všech schématech jednoho typu se musí používat stejný způsob zobrazení i stejná velikost jednotlivých prvků b) Pro zobrazení prvků lze použít grafických značek určených normou c) Velikost značek musí umožňovat dobrou čitelnost a srozumitelnost d) Případné pootočení normalizovaných značek, nesmí způsobit zkreslení nebo ztrátu jejich významu e) Čáry spojení je nutno vytvářet s minimem křížení f) Ve schématech lzeohraničovat tenkou čerchovanou čarou funkční skupiny g) Grafické značky se mohou kombinovat

8 Textové údaje ve schématech
textové údaje ve schématech se umisťují u jednotlivých grafických značek, čar spojení, přerušení nebo ukončení, obvykle vpravo nad místo, ke kterému se text vztahuje

9 KINEMATICKÁ SCHÉMATA - názorně ukazují funkčí principy zařízení

10

11

12

13


Stáhnout ppt "Schémata Druhy a typy schémat"

Podobné prezentace


Reklamy Google