Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OZUBENÁ KOLA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OZUBENÁ KOLA."— Transkript prezentace:

1 OZUBENÁ KOLA

2 Základní pojmy ozubení
d – průměr roztečné kružnice da – průměr hlavové kružnice df – průměr patní kružnice h – výška zubu ha – výška hlavy zubu hf – výška paty zubu

3 Základní pojmy ozubení

4 Základní pojmy ozubení
Veškeré rozměry ozubení jsou násobkem modulu. Modul je poměr průměru roztečné kružnice a počtu zubů: m = d / z Modul m je odstupňován normalizovanou řadou dle ČSN

5 Základní pojmy ozubení
Profil zubu je tvořen boky zubu a obloukem hlavové kružnice Zubová mezera je část prostoru mezi dvěma protilehlými boky dvou sousedních zubů

6 Základní pojmy ozubení
Zub je rozdělen roztečnou plochou na hlavu a patu. Pata zubu je obvykle větší o hlavovou vůli ca = 0,25 m Hlavová vůle je vzdálenost patní plochy jednoho kola, od hlavové plochy druhého kola Výška zubu je tedy rovna 2,25 modulu.

7 Základní pojmy ozubení
Hlavová plocha 1. kola Hlavová vůle Patní plocha 2. kola

8 Základní pojmy ozubení
Tloušťka zubu a šířka zubové mezery se udává jako oblouk na roztečné kružnici. Rozteč zubů P je vzdálenost mezi stejnolehlými profily dvou sousedních zubů kola, měřená jako oblouk na roztečné kružnici. Je-li počet zubů z, je pak průměr roztečné kružnice d = z . m a rozteč P = π . m

9 Základní pojmy ozubení
Hlavová plocha – válcová plocha opsaná hlavám zubů. Obvykle je průměr hlavové kružnice da = d + 2m = (z + 2)m Patní plocha – válcová plocha omezující paty zubů a zubových mezer. Obvykle je průměr patní kružnice df = d - 2,5m = (z - 2,5)m

10 Tabulka údajů Každý výrobní výkres ozubení musí obsahovat tabulku údajů. Do tabulky údajů se zapisují údaje potřebné pro výrobu a kontrolu ozubení. Tabulka se umisťuje do pravého horního rohu výkresu. Příklady tabulek pro jednotlivé druhy ozubených kol jsou uvedeny ve strojnických tabulkách.

11 Tabulka údajů

12 Zobrazování ozubeného kola
Tvar kola se zobrazí zpravidla v nárysu v pohledu a v bokorysu v řezu. Řezná rovina prochází osou kola a je vždy vedena zubovou mezerou. To znamená, že zuby se kreslí vždy v pohledu, i když se jedná o zuby šikmé, či zakřivené!

13 Zobrazování ozubeného kola
Šnekové kolo Kuželový pastorek

14 Zobrazování ozubeného kola
Pastorky vyrobené vcelku s hřídelem se zobrazují v částečném řezu. Znázorní se jen hlavové, roztečné a patní plochy. Hlavové a patní plochy kreslíme souvislými tlustými čarami, roztečné plochy tenkými čerchovanými čarami.

15 Zobrazování ozubeného kola
Patní plochu v pohledu obvykle nezobrazujeme.

16 Zobrazování ozubeného kola
Směr boční křivky zubů znázorňujeme souvislými tenkými čarami v blízkosti osy kola.

17 Zobrazování ozubeného soukolí na sestavě
Nárys Bokorys v pohledu v řezu v pohledu

18 Zobrazování ozubeného kuželového soukolí na sestavě
V pohledu V řezu

19 Zobrazování šnekového soukolí na sestavě

20 Schematické znázorňování
Čelní soukolí Šnekové soukolí

21 Kótování ozubených kol
Z rozměrů, které určují ozubení, se kótují jen některé a zbývající se uvádějí v tabulce. Uvést se musí zejména: průměr hlavové kružnice da šířka ozubení b zkosení nebo zaoblení hran vzdálenost c věnce od čela náboje drsnost povrchu boků zubů

22 Kótování ozubených kol
u zubového segmentu je nutno ještě zakótovat úhel α na hlavové kružnici.

23 Kótování kuželových ozubených kol
průměr vnější hlavové kružnice dae a da šířka ozubení b na površce kužele vzdálenost c vztažné roviny a roviny hlavové kružnice úhel hlavového kužele δa vzdálenost l vtažné roviny do vrcholu roztečného kužele drsnost povrchu boků zubů rozměry zkosení, zaoblení

24 Kótování ozubených tyčí
pracovní délka hřebenu l šířka ozubení b rozměry zkosení, zaoblení drsnost povrchu boků zubů

25 Kótování válcového šneku
průměr hlavové kružnice da délka závitu šneku l na hlavovém válci rozměry zkosení, zaoblení e a α drsnost povrchu boků zubů

26 Kótování šnekového kola
průměr hlavové kružnice da šířka ozubení b vzdálenost c mezi vztažnou rovinou a osou kola největší průměr kola D poloměr R1 vybrání hlavové plochy rozměry zkosení e a α, nebo poloměr R2 drsnost povrchu boků zubů

27 Řetězová kola

28 Tabulka parametrů Každý výrobní výkres řetězového kola musí osahovat v pravém horním rohu tabulku parametrů, obdobně jako na výkrese ozubení. Má tři části oddělené tlustou čarou: údaje o řetězu údaje pro výrobu řetězového kola mezní úchylky rozměrů

29 Kreslení a kótování řetězového kola
průměr hlavové kružnice da průměr věnce dg šířka zubu bf1 šířka věnce bf2 poloměr zaoblení zubu Rx poloměr zaoblení ba úhel zkosení α drsnost pracovních ploch zubu

30 Detail ozubení řetězového kola

31 Kreslení řetězových převodů
Podrobně Zjednodušeně Schematicky Řetěz se znázorňuje tenkou čerchovanou čarou

32 Hnací řetězy Řetězy jsou normalizované součásti, rozměry jsou dány normou. Např.:

33 Označování hnacích řetězů
Např.: ŘETĚZ 86 článků ČSN nebo 1,092 m ŘETĚZU ČSN

34 Rohatky Ozubení rohatek se zobrazuje zjednodušeně nakreslením hlavového válce souvislou tlustou čarou a patního válce souvislou tenkou čarou. V nárysu se vykreslí několik zubů a jejich profil se zakótuje. Zuby se mohou okótovat ve vynesené tvarové podrobnosti ve zvětšení.


Stáhnout ppt "OZUBENÁ KOLA."

Podobné prezentace


Reklamy Google