Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Čelní ozubená kola s vnějším ozubením přímým- základní profil
OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-3-006

3 Rozdělení ozubených převodů
Podle čelní profilové křivky zubů kola s ozubením: evolventním cykloidním zvláštním Podle tvaru boční křivky zubů: přímými zuby šikmými zuby  dvojitě šikmými zuby šípovými dvojitě šípovými kola se zakřivenými zuby kola se šroubovými zuby Podle relativního pohybu základních členů: soukolí valivá soukolí šroubová Podle vzájemné polohy os: rovnoběžnými různoběžnými mimoběžnými

4 Tvary zubů čelních kol s vnějším ozubením
přímé šikmé šípové násobně šikmé kruhové stupňové dvojnásobně šikmé

5 Čelní ozubená kola s přímými zuby s vnějším ozubením
Charakteristika: Čelní kola s přímými zuby jsou nejčastěji používaná ozubená kola, přímé zuby jsou učeny pro rovnoběžné osy hřídelů, místem dotyku ozubení není bod ale přímka, při konstrukci soukolí je požadován určitý převodový poměr i = n1/n2, převodový poměr je možno měnit pouze v celých číslech na straně ozubených kol – vždy celý počet zubů na obvodu kola, i = z1/z2.

6 Ozubený hřeben, základní profil
S rostoucím průměrem d ozubeného kola dojde k extrému, že d = ∞ a ozubené kolo přechází v ozubený hřeben, potom jsou boky profilu zubu přímky, skloněné pod úhlem α = 20°, tento profil je vhodný pro určení základních geometrických veličin, nazývá se základní profil a je normalizován, ze základního profilu jsou odvozeny i výrobní nástroje.

7 Čelní soukolí s evolventním ozubením s přímými zuby
Základní pojmy: 1 - zub kola 2 - profil zubu 3 - křivka profilu zubu 4 - bok zubu 5 - zubová mezera da - průměr hlavové kružnice d - průměr roztečné kružnice df - průměr patní kružnice h - výška zubu ha - výška hlavy zubu hf - výška paty zubu s - šířka zubové mezery su – tloušťka zubu p - zubová rozteč

8 Čelní soukolí s evolventním ozubením s přímými zuby

9 Čelní soukolí s evolventním ozubením s přímými zuby

10 Základní výpočty ozubených kol
Parametr Zn. Modul m Rozteč zubu p Průměr roztečné kružnice d Průměr hlavové kružnice da Průměr patní kružnice df počet zubů z Výška hlavy zubu ha Výška paty zubu hf Výška zubu h Hlavová vůle c Vzdálenost os a Modul m – je číslo, jehož násobením číslem p se dosáhne rozteč p.Všechny rozměry ozubení jsou úměrné modulu, proto modul m je činitel velikosti ozubení. Má rozměr mm a je normalizován. Normalizovaná řada modulů: 1, (1.25), 1.5, 1.75, 2, (2.25), 2.5, (2.75), 3, (3.25), 3.5, (3.75), 4, 4.5, 5, (5.5), 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

11 Základní výpočty ozubených kol
Výpočet modulu: m = p/π = d/z Zubová rozteč: p = π.m Počet zubů: z = d/m = (da – 2.m)/m Hlavová vůle: c = (0,1- 0,3).m - nejčastěji 0,167.m Výška hlavy zubu: ha = m Roztečná kružnice: d = m.z = (z.p)/π Hlavová kružnice: da = d+2.m = m.(z+2) Patní kružnice: df = d-2.(m+c) Výška zubu: h = 2.m+c Výška paty zubu: hf = m+c Vzdálenost os s vnějším ozubením: a = (d1+d2)/2 = m.(z1+z2)/2 Vzdálenost os s vnitřním ozubením: a = (d2-d1)/2 = m.(z2-z1)/2

12 Druhy převodů Jednoduchý převod – má konstantní převodový poměr.
jednoduchý převod se skládá z dvojice kol, zpravidla z malého (pastorek) a velkého ozubeného kola, dvě vzájemně zabírající kola se také nazývají jednoduché soukolí.

13 Druhy převodů Složený převod – má proměnný převodový poměr.
Složený převod je převod, kdy je v záběru více několik dvojic ozubených kol. Je-li v záběru několik dvojic kol, nazýváme ho soukolím složeným.

14 Čelní soukolí s evolventním ozubením s přímými zuby
Výkres sestavení

15 Ozubená kola – opakovací otázky
Otázky k opakování: Jaká soukolí použijeme pro rovnoběžné, různoběžné a mimoběžné hřídele? Jakou mají funkci ozubená kola_? Co je to modul? Popiš konstrukci evolventy. Jak je namáhán zub ozubeného kola? Jak lze vyjádřit převodový poměr? Vysvětlete změnu momentu sil na hnaném a hnacím kole – výpočet, (M1,M2).

16 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.
Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák Fischer, U. aj. Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Bolek, A., Kochman, J. aj. Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989. Doleček, J., Holoubek, Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, 1988.


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google