Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Kuželová soukolí, princip, účel, použití OB21-OP-STROJ-SPS-TRE-M-3-009

3 Druhy kuželových kol podle zakřivení zubů
a) přímé zuby, b) šikmé zuby,c) kruhové zuby, d) kruhové zuby “Zerol“, e) paloidní zuby, f) eloidní zuby

4 Kuželové kolo, základní pojmy

5 Kuželová kola s přímými zuby
Kuželová kola s přímými zuby se používají pro různoběžné osy hřídelů se společným průnikem os, používají se zřídka, pro méně náročné převody a nízké obvodové rychlosti, v = 2-3m/s, nevýhoda – převod je velmi hlučný

6 Kuželová kola s šikmými zuby
Ozubení se šikmými zuby je složitější než u kol s přímými zuby, kuželová kola se šikmými zuby mají příznivější provozní charakteristiky podobně jako u čelního ozubení, lépe se přizpůsobují deformacím hřídelů za provozu, při vyšších rychlostech se používají kuželová kola se zuby šikmými a zakřivenými, mají tišší a klidnější chod, vyšší únosnost a trvanlivost ozubení

7 Kuželová kola se zakřivenými zuby
ozubení se zakřivenými zuby je výrobně složitější než u předešlých případů, používají se při vyšších rychlostech, mají tišší a klidnější chod, vyšší únosnost a trvanlivost ozubení.

8 Zvláštní případy kuželového soukolí Hypoidní soukolí
Použití především pro převod v rozvodovce u moderních automobilů, nejedná se o soukolí valivé, ale šroubové Hypoidní soukolí: a)Přesazení os +, b) bez přesazení os, c) přesazení os -

9 Použití kuželových kol
Valivá soukolí s kuželovými koly slouží k vytvoření kinematické a silové vazby mezi různoběžnými hřídeli, osy kuželových kol svírají převážně 90°, široké použití kuželového ozubení lze nalézt v převodech motorových vozidel zvaných diferenciál, který umožňuje přenášení točivého momentu z jedné hřídele na dvě jiné i při změně jejich vzájemných otáček, diferenciál je typickou součástí pohonu automobilu, která umožňuje různou rychlost otáčení kol při průjezdu zatáček

10 Převodová skříň s kuželovým soukolím

11 Použití šikmých ozubených kol - příklady

12 Ozubená kola – opakovací otázky
Otázky k opakování: Jaká soukolí použijeme pro rovnoběžné, různoběžné a mimoběžné hřídele? Co je to modul? Jak jsou výhody a nevýhody mezi druhy ozubení kuželových kol podle zakřivení zubů? Jak je namáhán zub ozubeného kola u kuželových kol? Jak lze vyjádřit převodový poměr kuželového soukolí? Jaké má výhody a nevýhody ozubené kolo s šikmými zuby oproti zubům přímým? Vysvětlete změnu otáček a převodový poměr u hnaného kola – obecný výpočet.

13 Použitá literatura Moderní strojírenství, Josef Dillinger a kolektiv.
Strojnictví I, II, J. Doleček, Z. Holoubek Strojnické tabulky, J. Leinveber, J. Řasa, P. Vávra Stroje a zařízení I, J. Doleček, P. Gajdoš, V. Novák Základy strojnictví.1. vyd. Praha : Europa-Sobotáles cz s.r.o., 2004. Části strojů 1. svazek. 5. vyd. Praha : SNTL, 1989. Fischer, U. aj. Bolek, A., Kochman, J. aj. Z. Strojnictví I. pro SOU. 1. vyd. (nebo pozdější) Praha : SNTL, Doleček, J., Holoubek,


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google