Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark,"— Transkript prezentace:

1 Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada – Technické kreslení, DUM č. 15

2 Kótování kuželů Při kótování rotačních kuželů se užívá termín kuželovitost (C) Kuželovitost je dána poměrem rozdílů průměrů a délky kužele Pro rotační kužel platí: 𝐶=𝐷:𝐿 Pro komolý kužel platí:𝐶= 𝐷−𝑑 :𝐿

3 Kótování kuželů Hodnota kuželovitosti se zapisuje na odkazové čáře a udává se: poměrem, např. 1:5, 1:50 v procentech, např. 20 %, 2 % vrcholovým úhlem vyjádřeným ve stupních, minutách a vteřinách Značka kuželovitosti se kreslí tlustou čarou na odkazové čáře (h = výška písma kót) Je orientována shodně s označovaným kuželem – vrchol značky směřuje k vrcholu kužele

4 Kótování kuželů Komolý kužel určujeme:
jedním průměrem, délkou a hodnotou kuželovitosti dvěma průměry a délkou dvěma průměry a vrcholovým úhlem dvěma průměry a polovičním vrcholovým úhlem jedním průměrem, délkou a polovičním vrcholovým úhlem

5 značka jehlanovitosti
Kótování jehlanů Pro výpočet a kótování jehlanovitosti platí podobná pravidla jako pro kuželovitost Hodnota jehlanovitosti se zapisuje nad praporkem odkazové čáry za značkou jehlanovitosti značka jehlanovitosti

6 Kótování jehlanů Značka jehlanovitosti je orientována shodně s označovaným jehlanem zápis jehlanovitosti pro vnější plochy zápis jehlanovitosti pro vnitřní plochy

7 Kótování sklonu (úkosu)
Velikost sklonu je dána poměrem rozdílu výšek a délky sklonu 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛= 𝑟𝑜𝑧𝑑í𝑙 𝑣ýš𝑒𝑘 𝑑é𝑙𝑘𝑎 𝑠𝑘𝑙𝑜𝑛𝑢 = 𝐻−ℎ 𝑙 Sklon se zapisuje poměrem 1 : x (např. 1 : 10, 1 : 100) , kde 𝑥= 𝐻−ℎ 𝑙

8 Kótování sklonu (úkosu)
Sklon kótujeme: udáním všech tří rozměrů dvěma rozměry a značkou sklonu dvěma rozměry a úhlem sklonu 2h h značka sklonu

9 Kótování sklonu (úkosu)
Sklon zapisujeme: na praporek odkazové čáry zakončené na obrysové čáře šipkou rovnoběžně se skloněnou obrysovou čarou za značku sklonu orientovanou shodně se sklonem plochy u profilových polotovarů se sklon předepisuje také v procentech nebo v promile (údaj v procentech vypočítáme ze vztahu 𝑝= 100 𝑥 )

10 Kótování zkosených hran
Zkosené hrany kótujeme: na plochých součástech dvěma délkovými rozměry u rotačních součástí délkovým rozměrem ve směru osy a úhlovým rozměrem hrany zkosené pod úhlem 45° se kótují součinem velikosti zkosení a úhlu 45° malá zkosení kótujeme k odkazové čáře zakončené šipkou

11 Kótování přechodů Zaoblené přechody a hrany kótujeme k myšleným průsečíkům obrysových čar sousedících ploch

12 Kontrolní otázky Jaké jsou možnosti kótování komolého kužele?
Jak definujeme kuželovitost? Jakými způsoby můžeme předepsat sklon u profilových polotovarů? Převeďte sklon 1:5, 1:10, 1:50 na údaj v procentech. Jaké jsou způsoby kótování zkosených hran?

13 Kontrolní otázky - dvěma průměry a délkou - dvěma průměry a polovičním vrcholovým úhlem - dvěma průměry a vrcholovým úhlem - jedním průměrem, délkou a hodnotou kuželovitosti - jedním průměrem, délkou a polovičním vrcholovým úhlem Kuželovitost je dána poměrem rozdílů průměrů a délky kužele 𝐶=(𝐷−𝑑):𝐿 Poměrem, v procentech nebo v promile. 1:5 = 20%, 1:10 = 10%, 1:50 = 2%. - na plochých součástech dvěma délkovými rozměry - u rotačních součástí délkovým rozměrem ve směru osy a úhlovým rozměrem - hrany zkosené pod úhlem 45° se kótují součinem velikosti zkosení a úhlu 45° - malá zkosení kótujeme k odkazové čáře zakončené šipkou

14 Použitá literatura ŠVERCL, Josef. Technické kreslení a deskriptivní geometrie: pro školu a praxi. 1. vyd. Praha: Scientia, s. ISBN LEINVEBER, Jan a ŠVERCL, Josef. Technické kreslení: technická dokumentace pro studijní a učební obory SOU. Vyd. 1. Úvaly: Albra, s. ISBN LEINVEBER, Jan a VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky: pomocná učebnice pro školy technického zaměření. 1. vyd. Úvaly: Albra, s. ISBN


Stáhnout ppt "Technické kreslení Kótování - kótování geometrických a konstrukčních prvků (kuželů, jehlanů, sklonu, zkosených hran, přechodů) Střední škola, Havířov-Šumbark,"

Podobné prezentace


Reklamy Google