Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI"— Transkript prezentace:

1 TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI
Druhy kót Části kót Hlavní zásady kótování Odkazová čára Soustavy kót © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

2 Základní druhy kót – délková, poloměrová, průměrová, úhlová
KÓTOVÁNÍ Kótování – jednoznačné určení rozměrů a umístění všech tvarových podrobností zobrazeného předmětu Základní druhy kót – délková, poloměrová, průměrová, úhlová délková kóta průměrová kóta poloměrová kóta úhlová kóta © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

3 vynášecí čára (pomocná čára) hraničící značka (šipka) kótovací text
ČÁSTI KÓTY  Kótovací čára – kreslí se rovnoběžně s kótovaným rozměrem – nesmí být částí ani pokračováním osy nebo hrany – kreslí se plnou tenkou čarou Hraničící značky – zakončují kótovací čáru a dotýkají se vynášecích (pomocných) čar Vynášecí čáry – někdy jsou označovány jako pomocné čáry – vycházejí z kótovaného rozměru – ohraničují kótovací čáru – kreslí se plnou tenkou čarou Kótovací text – číslo vyjadřující skutečnou velikost kótovaného rozměru kótovací čára vynášecí čára (pomocná čára) hraničící značka (šipka) kótovací text © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

4 KÓTOVACÍ A VYNÁŠECÍ ČÁRY
Vynášecí (pomocné) čáry jsou většinou kolmé ke kótovacím čarám Vynášecí (pomocné) čáry u délkových kót musejí být rovnoběžné Pouze pokud by vynášecí (pomocné) čáry téměř splývaly s obrysovými hranami, kreslí se šikmo © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

5 PRODLOUŽENÍ ZÁKLADNÍCH HRAN
Pokud neexistuje průsečík základních hran (hrany jsou zaobleny nebo zkoseny), je třeba hrany prodloužit tenkými plnými čarami Prodloužení základních hran přesahuje za průsečík o 4 až 5 mm Vynášecí (pomocná) čára potom vychází z průsečíku prodloužených hran © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

6 V elektrotechnice a strojírenství je hraničící značkou šipka
HRANIČÍCÍ ZNAČKY V elektrotechnice a strojírenství je hraničící značkou šipka otevřená šipka vyplněná šipka Pokud není při kótovaní na sebe navazujících rozměrů pro šipku dostatek místa, kreslí se místo šipky šikmá čárka pod úhlem 45° plnou tenkou čarou © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

7 UMÍSTĚNÍ HRANIČÍCÍCH ZNAČEK – ŠIPEK
Šipky se kreslí uvnitř vynášecích čar Pokud není dostatek místa pro šipky, lze je nakreslit vně vynášecích čar, obě krajní šipky musejí být kresleny stejně, tj. vně Jako koncová hraničící značka může být jedině šipka, nikoliv šikmá čárka © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

8 UMÍSTĚNÍ KÓTOVACÍHO TEXTU
Kótovací text se píše doprostřed kótovací čáry přibližně 1 mm nad kótovací čáru Pokud není dostatek místa pro kótovací text, lze jej napsat na prodlouženou kótovací čáru vně © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

9 UMÍSTĚNÍ KÓTOVACÍHO TEXTU NA ODKAZOVOU ČÁRU
Pokud je sklon kótovací čáry v červeně vyšrafovaném poli, píše se kótovací text délkové kóty na odkazovou čáru © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

10 UMÍSTĚNÍ KÓTOVACÍHO TEXTU NA ODKAZOVOU ČÁRU
Pokud je kótován úhel v rozsahu červeně vyšrafovaného pole, píše se kótovací text úhlové kóty na odkazovou čáru © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

11 HLAVNÍ ZÁSADY KÓTOVÁNÍ
SPRÁVNOST Kótování musí odpovídat požadavkům vyplývajícím z funkce výrobku Kótování musí zajišťovat zaměnitelnost dílů při sériové výrobě Žádná kóta nesmí chybět Je nutná konečná kontrola výkresu Kótuje se délka závitu, nikoliv délka bez závitu Předepisuje se normalizovaný závit © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

12 HLAVNÍ ZÁSADY KÓTOVÁNÍ
ZŘETELNOST Kóty musí být jasně čitelné Musí být zřejmá souvislost mezi kótou a kótovaným rozměrem Nesmí se kótovat rozměry, které se jeví jako zkrácené a zkreslené Kótuje se v tom pohledu, kde je nejlépe vidět kótovaný tvar K neviditelným hranám se kótuje výjimečně Kóty neumísťujeme do šrafované plochy, pokud to není nezbytně nutné © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

13 HLAVNÍ ZÁSADY KÓTOVÁNÍ
ÚPLNOST Výkres musí obsahovat všechny rozměry potřebné pro výrobu a kontrolu Žádný rozměr se nesmí odměřovat z výkresu Každý rozměr se kótuje pouze jednou Při opakujících se prvcích se kótuje tvar jednoho prvku a poloha ostatních prvků Výkres nesmí být překótován, nesmí obsahovat nadbytečné kóty © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

14 HLAVNÍ ZÁSADY KÓTOVÁNÍ PŘEHLEDNOST
Kóty se mají umístit rovnoměrně do všech obrazů na celý výkres, přičemž se současně musí zachovávat všechna ostatní pravidla Tvar a poloha opakujících se prvků se kótuje ve stejném obraze V polovičním řezu se rozměry vnitřního tvaru kótují přednostně na stranu řezu (červené kóty), rozměry vnějšího tvaru se kótují přednostně na stranu pohledu (modré kóty) Související kóty (např. rozměr prvku a jeho poloha) se kótují do stejného obrazu © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

15 HLAVNÍ ZÁSADY KÓTOVÁNÍ
ÚČELNOST – kóty musí respektovat: funkci výrobku výrobní proces kontrolní proces © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

16 ODKAZOVÁ ČÁRA Vychází-li odkazová čára z plochy, začíná tlustou tečkou o průměru přibližně 1,5 mm © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

17 Vychází-li odkazová čára od hrany, začíná šipkou
© Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

18 ODKAZOVÁ ČÁRA Odkazová čára vychází od středu kótovací čáry bez dalšího zdůraznění (bez šipky či tečky) © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

19 SOUSTAVY KÓT Řetězcová kóta – používá se, pokud na sebe funkčně navazují kótované rozměry © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

20 Řetězcová kóta – zjednodušené kótování
SOUSTAVY KÓT Řetězcová kóta – zjednodušené kótování © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

21 Řetězcová kóta – nesmí být uzavřená
SOUSTAVY KÓT Řetězcová kóta – nesmí být uzavřená Nejméně důležitý rozměr se nekótuje. Domníváme-li se, že by informace o jeho velikosti mohla být užitečná, zakótujeme jej a kótovací text uzavřeme do závorek. © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

22 SOUSTAVY KÓT Kótování od společné základny – používá se, pokud je toto kótování užitečné např. pro přímé nastavování rozměrů na stupnici obráběcího stroje © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

23 Tento způsob přispívá k čitelnosti výkresu a úspoře místa
SOUSTAVY KÓT Zjednodušené kótování od společné základny – používá se při kótování velkého počtu rozměrů Tento způsob přispívá k čitelnosti výkresu a úspoře místa © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN

24 Smíšené kótování – používá se podle funkce prvků součásti
SOUSTAVY KÓT Smíšené kótování – používá se podle funkce prvků součásti © Ing. Ivana Linkeová, Ph.D., doc. Ing. František Novák, CSc., Gradient, Praha, 2004, ISBN


Stáhnout ppt "TVAROVÉ A ROZMĚROVÉ PARAMETRY V OBRAZOVÉ DOKUMENTACI"

Podobné prezentace


Reklamy Google