Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.06 Vytvořeno:14. 03. 2013 Ověřeno: 15. 03. 2013Třída:NS2

2 Dlouhodobý majetek - vyřazení Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:vyřazení majetku, prodej, likvidace, bezúplatný převod, vstupní cena, odpis, oprávky, zůstatková cena Anotace: Materiál je určen k seznámení se způsoby vyřazení majetku a jeho účtování. Zároveň vysvětluje postup při odpisování vyřazeného majetku.

3  prodejem  likvidací v důsledku opotřebení  v důsledku škody nebo manka  přeřazením z podnikání do osobního užívání  bezúplatným převodem  vkladem do základního kapitálu jiného subjektu

4 1.zcela odepsaný DM (vstupní cena = oprávky)  účtujeme úbytek z majetkového účtu a příslušného účtu oprávek (ve vstupní ceně)  účtování: 02x-Dlouhodobý HM (odpis.)08x-Oprávky k dlouhodobému HM vstupní cenaoprávky vyřazení dlouhodobého majetku ve vstupní ceně

5 2.DM je odepsaný pouze částečně (oprávky < vstupní cena) i.zaúčtování řádného odpisu DM za část běžného účetního období: daňový odpis se počítá v poloviční výši řádného ročního odpisu ii.doúčtování zůstatkové ceny na účet odpovídající účelu vyřazení majetku iii.vyřazení DM z evidence

6 Schéma účtování 02 – DHM (odp.) 08x - Oprávky k DHM551 – Odpisy DHM vstupní cena 3 – vyřazení z evidence ve vstupní ceně oprávky 2 – zůstatková cena vyřazeného DHM 1 – řádný odpis za část roku 5xx – Náklady (491,067)

7 Způsob vyřazení DMZúčtování zůstatkové ceny na vrub účtu (MD) Likvidace v důsledku opotřebení551 – Odpisy dlouhodobého majetku Prodej dlouhodobého majetku541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku V důsledku škody nebo manka549 – Manka a škody, 582 – Škody Darování543 – Dary Přeřazení do osobního užívání podnikatele 491 – Účet individuálního podnikatele Nepeněžitý vklad do obchodní společnosti nebo družstva 367 – Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů

8 Postup při účtování: 1.sjednaná kupní cena se zahrne do zdanitelných výnosů (641 – Tržby z prodeje majetku) 2.vyřazení prodaného DM z evidence: nutno zvolit správnou variantu 3.pro zaúčtování zůstatkové ceny použijeme účet 541 – Zůstatková cena prodaného DM

9  vyřazení v důsledku opotřebení, poruchovosti a)likvidace v důsledku opotřebení  zůstatková cena se účtuje do nákladů jako dodatečný odpis na účet 551 – Odpisy DM

10 b)likvidace v důsledku manka a škody  pokud majetek není zcela odepsán, účtujeme řádný odpis za část účetního období na účet 551 – Odpisy DHM  zůstatková cena se účtuje do nákladů – účet 549 - Manka a škody  předepsané náhrady = výnos (648 – Ostatní provozní výnosy)

11  nutné zvolit správný způsob (částečně nebo zcela odepsáno)  zůstatková cena se účtuje do nákladů: 543 – Dary

12  zvolit správný postup (částečně nebo zcela odepsáno)  zůstatková cena se účtuje na účet 491 – Účet individuálního podnikatele

13 1.Jaké jsou způsoby vyřazení majetku?  prodejem, likvidací, v důsledku manka nebo škody, přeřazením do osobního vlastnictví, bezúplatným převodem, vkladem do základního majetku jiného subjektu 2.Jaké jsou varianty účtování při vyřazení odpisovaného DM?  1. varianta pro zcela odepsaný DM = účtuje se pouze vyřazení majetku ve vstupní ceně  2. varianta pro částečně odepsaný DM = účtuje se polovina řádného odpisu, zůstatková cena dle způsobu vyřazení majetku a vyřazení majetku ve vstupní ceně

14 3.Jaké účty se používají při účtování zůstatkové ceny u jednotlivých způsobů vyřazení DM?  účet 551 – likvidace majetku  účet 541 – prodej majetku  účet 549 – vyřazení majetku v důsledku manka  účet 582 – vyřazení majetku v důsledku škody  účet 543 – darování majetku  účet 491 – přeřazení majetku do osobního užívání  účet 367 – nepeněžitý vklad majetku do obchodní společnosti nebo družstva

15 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google