Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_Úč.2.15 Vytvořeno:03. 04. 2013 Ověřeno: 04. 04. 2013Třída:NS2

2 Náklady a výnosy – časové rozlišení, dohadné účty, rezervy Vzdělávací oblast:Odborné předměty Předmět:Účetnictví Ročník:2. Autor:Ing. Petra Litošová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:notebook, projektor Klíčová slova:časové rozlišení, výnosy příštích období, příjmy příštích období, dohadné účty aktivní, dohadné účty pasivní, rezervy, cizí zdroj, zákonné rezervy, ostatní rezervy Anotace: Materiál je určen k seznámení s dalšími typy časového rozlišení (výnosy příštích období, příjmy příštích období). Dále se věnuje charakteristice a účtování dohadných účtů a rezerv.

3  částky přijaté v běžném období  věcně patří do výnosů v dalších obdobích  např. předem přijaté nájemné, předplatné apod.

4 Schéma účtování ------------------------------------------------------------------------ 100 výnos 100 příští období 200 příjem 200100 výnos 100 běžné období 221 – BÚ 384 – Výnosy příštích obd. 6.. – Výnosy běžného obd.

5  částky, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního období (nesmí být na účtu pohledávky)  např. výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění …

6 Schéma účtování ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 100 příjem 100 100 výnos 100 příští období běžné období 221 – BÚ385 – Výnosy příštích obd.6.. – Výnosy běžného obd.

7  pohledávky a závazky, které patří do běžného období, ale není známa jejich přesná výše Účet 388 – Dohadné účty aktivní (pohledávky)  nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky  výnos přísluší do daného účetního období  např. pohledávka za pojišťovnou v důsledku škod – není známa přesná výše náhrady

8 389 – Dohadné položky pasivní (závazky)  nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh  např. nevyfakturované dodávky, náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce  časovému rozlišení podléhá:  u plátců DPH částka bez daně  u neplátců DPH částka včetně daně

9  cizí zdroj  vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním obdobím  plní funkci časového rozlišení nákladů  je znám účel, hodnota a období se odhaduje  tvorba rezerv se účtuje do nákladů (552,554 – provozní náklady, 574 – finanční náklady, 584 – mimořádné náklady)

10  výdaje na opravy majetku, na které byla vytvořena rezerva – účtujeme na příslušné nákladové účty (511 – Opravy a udržování)  čerpání, resp. rozpouštění rezerv – zaúčtuje se jako snížení nákladů (552, 554, 574) použití rezerv nesmí zkreslit HV zrušení rezervy nutné zaúčtovat v roce, kdy pominou důvody pro tvorbu rezervy (provede se oprava nebo se majetek prodá …)

11 1.zákonné rezervy  jsou vytvářeny na rizika, ztráty, předpokládané výdaje v případech stanovených Zákonem o rezervách…  daňově uznatelný výdaj  schéma účtování: čerpání rezerv tvorba rezerv 552 – Tvorba zákonných rezerv451 – Zákonné rezervy

12  nejčastěji rezerva na opravy HM = podmínky:  vlastník majetku  pouze oprava majetku  doba odpisování je 5 a více let  nelze tvořit na opravy majetku určeného k likvidaci, opravy důsledků škod a pravidelně se opakující opravy

13  výše rezervy se vypočítá jako podíl rozpočtovaných nákladů na opravu a počtu let, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy (předpokládaný rok zahájení opravy se nezapočítává)  rezerva nesmí být tvořena pouze na jedno zdaňovací období  maximální doba tvorby rezervy je dána podle odp. skupiny, např. 2 odp. sk. – 3 roky

14 Tvorba rezervy:  vychází z rozpočtu  co se bude opravovat  předpokládaná částka oprav  na konci účetního období => inventarizace z hlediska odůvodněnosti a výše

15 2.ostatní rezervy  tvorba upravena vnitřním předpisem ÚJ  není daňově uznatelný výdaj  rezerva na splatnou daň z příjmů, na záruční opravy apod.

16 1.Charakterizujte výnosy příštích období.  částky přijaté v běžném období, které věcně patří do výnosů v dalších obdobích, např. předem přijaté nájemné 2.Ve kterých případech se používají dohadné účty?  účtujeme zde pohledávky a závazky, které patří do běžného období, ale neznáme jejich přesnou výši 3.Stručně charakterizujte rezervy:  cizí zdroj, vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním obdobím  plní funkci časového rozlišení nákladů  je znám účel, hodnota a období se odhaduje

17 Použité zdroje ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 2. díl pro střední školy a pro veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-48-9. Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google