Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE"— Transkript prezentace:

1 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE
VY_32_INOVACE_EKO_11 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE

2 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: Klíčová slova: strategie, strategické plánování, matice růstu podniku, konkurenční strategie Anotace: Výklad formou prezentace je zaměřen na strategické plánování, základní firemní strategie a význam konkurenčních strategií. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba.

3 Marketingové cíle a strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové cíle a strategie strategie definuje, jak lze zvoleného cíle dosáhnout strategie = umění řídit firmu nebo lidi takovým způsobem, aby bylo dosaženo stanovených cílů středem pozornosti marketingového řízení je spokojený zákazník

4 Marketingové cíle a strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové cíle a strategie strategické plánování – vychází z potřeb a požadavků trhu strategie není taktika taktika stanovuje způsob konání strategie – cíl konání strategické plánování = proces stanovování firemních cílů, plánování a realizování kroků vedoucích k jejich dosažení

5 Marketingové strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové strategie Matice růstu podniku – znázorňuje 4 firemní strategie – slouží k identifikaci příležitostí k růstu firmy 1. umisťování stávajících výrobků na současný trh strategie pronikání 2. umisťování nových výrobků na současný trh strategie rozvoje výrobku 3. umisťování stávajících výrobků na nový trh strategie rozvoje trhu 4. umisťování nových výrobků na nový trh strategie diverzifikace

6 Marketingové cíle a strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové cíle a strategie Matice růstu podniku Výrobek stávající nový Strategie pronikání Strategie rozvoje výrobku Strategie rozvoje trhu Strategie diverzifikace nový současný Trh

7 Marketingové cíle a strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové cíle a strategie strategie pronikání firma se snaží proniknout na trh se stávajícími produkty, cíl - vyšší obrat vhodná v počáteční fázi životního cyklu strategie rozvoje trhu firma se snaží nabídnout stávající výrobek na novém trhu když je stávající trh nasycen nebo firma vytěsněna konkurencí

8 Marketingové cíle a strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové cíle a strategie strategie rozvoje výrobku prosadit se na plně obsazeném trhu novým výrobkem použít tehdy, když firma nechce přijít o věrné zákazníky strategie diverzifikace nabídnutí nových výrobků na novém trhu finančně náročné (propagace, distribuce)

9 Marketingové cíle a strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové cíle a strategie odborník v oboru konkurenčních strategií – M. E. Porter „Konkurenční strategie: techniky pro analýzu odvětví a konkurentů“ základem nadprůměrného výkonu = dlouhodobě udržitelná konkurenční výhoda

10 Marketingové cíle a strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové cíle a strategie konkurenční strategie 2 základní typy konkurenční výhody: nízké náklady diferenciace 3 konkurenční strategie: strategie vedoucího postavení nízkých nákladů nízké náklady – snížení cen pro

11 Marketingové cíle a strategie
EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Marketingové cíle a strategie spotřebitele, firmy zaměřující se na masový trh, riziko - vstup konkurence ještě s nižší cenou strategie diferenciace produktu odlišení produktu – spotřebitel to žádá, dovede ocenit (design, užitné vlastnosti, kvalita, značka, prestiž, servis), ale i odlišení v obalu, distribuci, reklamě

12 EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Opakování Co je strategické plánování? V čem spočívá strategie diferenciace produktu? Jaké jsou Porterovy konkurenční strategie? V čem spočívá matice růstu podniku?

13 EKO VY_32_INOVACE_EKO_11 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., ISBN Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN Kliparty jsou volně přístupné v programu Word.


Stáhnout ppt "MARKETINGOVÉ CÍLE A STRATEGIE"

Podobné prezentace


Reklamy Google