Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_02 PODSTATA MARKETINGU. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_02 PODSTATA MARKETINGU. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_02 PODSTATA MARKETINGU

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: podstata marketingu, podnikatelské koncepce Anotace: Výklad formou prezentace žákům přibližuje podstatu marketingu, upevňuje znalosti a ověřuje dosavadní vědomosti o marketingu a podává přehled o podnikatelských koncepcích. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

3 Podstata marketingu  nabídnout správným skupinám zákazníků ve správný čas  požadované zboží  na správném místě  za správné ceny  s přispěním přiměřené propagace EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

4 Podstata marketingu  podstatou marketingu je:  zkoumání potřeb a požadavků spotřebitelů (metody marketingového výzkumu)  reakce na tyto potřeby - vývoj, výroba a prodej zboží řešícího problémy spotřebitelů  ovlivňování potřeb zákazníků pro podnik žádoucím směrem  uspokojování a ovlivňování potřeb spotřebitelů - prostředek pro zajištění rozvoje podniku EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

5 Podstata marketingu  uspokojování a ovlivňování potřeb a požadavků zákazníků se děje prostřednictvím komplexních vzájemně sladěných nástrojů  marketing není pouze reklama – reklama je jednou z nejviditelnějších součástí marketingového mixu, nikoliv však jedinou EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

6 Podstata marketingu  marketing není prodej  úkolem marketingu je prodávat zboží - po pečlivém výzkumu trhu, zjištění potřeb a požadavků zákazníků  na základě zjištěných informací se vyrábí zboží  určuje se vhodná cena výrobku  volí se vyhovující distribuční cesta  a odpovídající komunikační mix EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

7 Podstata marketingu  marketing není jen marketingový útvar v podniku  marketingový útvar není zárukou, že podnik bude uplatňovat marketingovou koncepci řízení  marketingové myšlení musí být vlastní všem pracovníkům podniku EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

8 Podnikatelské koncepce  5 základních koncepcí marketingu (5 vývojových etap) 1.výrobní koncepce (1900-1920)  zakladatelem je Henry Ford  jako 1. začal investovat do reklamy  cílem bylo vyrobit osobní automobil, zakoupit každý průměrný Američan  zavedení hromadné pásové výroby – docílil snížení nákladů na 1 výrobek (snížila se i cena aut) EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

9 Podnikatelské koncepce  spolu s Tomášem Baťou - patří k největším manažerům 20. století  zákazník preferuje levný, snadno dosažitelný výrobek  „vyrob co nejlevněji a prodáš“ 2.výrobková koncepce (1920-1940)  cílem firem je vyrobit a nabídnout výrobky a služby s co nejvyšší kvalitou  „vyrob co nejkvalitněji a prodáš“ EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

10 Podnikatelské koncepce 3.prodejní koncepce (1940-1950)  výrobci si v důsledku rostoucí konkurence na trhu začínají uvědomovat, že nestačí vyrobit pouze levně či kvalitně, ale je třeba ještě k tomu něco navíc, aby své výrobky prodali   nutností se stává zákazníka oslovit a přesvědčit, aby si zakoupil právě naše výrobky  „čím více reklamy, tím víc prodáš“ EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

11 Podnikatelské koncepce 4.marketingová koncepce (1950-1970)  je moderní filozofií podnikání  firmy přišly na to, že prodej sám o sobě není zárukou spokojených zákazníků   to byl důvod pro to, aby začali upřednostňovat potřeby zákazníků před vlastním prodejem  orientace na cílový trh  „nejdřív poznej potřeby svého zákazníka a prodáš“ EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

12 Podnikatelské koncepce  společenská (eko-sociální koncepce) (1970 - do dnešní doby)  firmy by měly plnit své cíle  uspokojování potřeb, které nejsou v rozporu se zájmy veřejnými (neohrožovali ŽP, mravní výchovu, zdraví lidí)  firmy mají společenskou zodpovědnost  „poznej potřeby zákazníka, zohledni i potřeby společnosti a prodáš“ EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

13 Opakování Co je podstatou marketingu? Kdo byl T. Baťa? Jaký je rozdíl mezi výrobní a výrobkovou koncepcí? Které z podnikatelských koncepcí vycházejí z potřeb a přání zákazníků? EKO VY_32_INOVACE_EKO_02

14 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80- 7402-002-5. Kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80- 7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80- 247-4209-0. Kliparty jsou volně přístupné v programu Word. EKO VY_32_INOVACE_EKO_02


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_02 PODSTATA MARKETINGU. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova:"

Podobné prezentace


Reklamy Google