Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_05 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_05 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_05 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

2 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: Klíčová slova: význam MIS, funkce MIS, marketingové zpravodajství, výzkumné agentury Anotace: Prezentace na upevnění znalostí, ověření dosavadních vědomostí a rozšíření základních informací z oblasti marketingového informačního systému. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

3 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém pro řízení a rozhodování v podniku je třeba dostatek informací informace – třeba zajišťovat pomocí promyšlené koncepce utřídění existujících informací doplnění o vnější informace MIS - vytvořený za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací o trhu, jsou nezbytné pro plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových činností

4 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém usnadňuje přesné, včasné a kvalifikované rozhodování snaží se sledovat tržní situaci, síť výrobků, vývojové trendy, konkurenci tvořen pracovníky, metodami, postupy, technikou – slouží k získávání, zpracování, analyzování, vyhodnocování informací tak, aby byly k dispozici ve správném čase, kvalitě a množství

5 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém podnik si vytváří svůj vlastní MIS na základě informací, které mohou být: primární = informace zjištěné marketingovým výzkumem sekundární a) interní (z účetnictví a statické evidence, rozborů ekonomické činnosti, přehledu o tržbách atd.), informace z těchto zdrojů jsou levné, snadno dostupné, ověřitelné, široké využití

6 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém b) externí (ze statistických ročenek, výzkumné agentury, odborných časopisů), údaje o demografických, ekonomických, sociálních a jiných aspektech života společnosti příslušného státu tyto informace tvoří vnější marketingový systém (marketingové zpravodajství, monitoring)

7 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém marketingové zpravodajství zahrnuje každodenní informace o vývoji trhu, pomáhají při tvorbě marketingového plánu MIS stanoví, jaké informace nutné, informace shromažďuje, vyhodnocuje – předá marketingovým manažerům – využijí pro řízení firmy

8 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém postupy při tvorbě zpravodajského systému: nepřímé sledování – bez konkrétního cíle podmíněné sledování – informace z určité oblasti bez vyhledávání specifických informací neformální výzkum – nesystematické vyhledávání informací formální výzkum – cílené získávání konkrétních informací

9 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém hodnotu informace určuje: výtěžnost čas získání spolehlivost cena výzkumné agentury v ČR – TNS AISA, GfK Praha, IPSOS Tambor

10 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém využitím vlastního oddělení využitím specializované agentury kombinace obou variant Vlastní oddělení Specializovaná agentura Výhody výborná znalost prostředí firmy znalost metodiky Nevýhody absence odborníků - specialistů vyšší náklady, získání referencí

11 Marketingový informační systém
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Marketingový informační systém MIS zahrnuje 3 základní skupiny, které mapují: průběžně se měnící okolí (makroprostředí) specifickou situaci jednotlivých trhů (jejich podmínky a požadavky) připravenost a schopnost podniku na ně reagovat (jeho zdroje a schopnost je využívat)

12 Struktura MIS získávání informací o konkurenci:
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Struktura MIS získávání informací o konkurenci: sledovat zveřejněné informace (webové stránky, výroční zprávy, letáky, tiskové zprávy) sledovat konkurenci (koupě konkurenčního výrobku – vylepšení, napodobení, návštěva konkurenční prodejny – benchmarketing zpovídat zákazníky od zaměstnanců konkurence – v terénu

13 Funkce MIS funkce MIS: filtrační – zredukovat informace
EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Funkce MIS funkce MIS: filtrační – zredukovat informace třídící – potřebné a nepotřebné získávací prověřovací – zdroje informací prověřovat analytická – informace je třeba zpracovat a vyhodnotit předávací – distribuce informací těm, kteří je potřebují k rozhodování

14 EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Opakování Jaké existují v ČR výzkumné agentury? Jaký je základní rozdíl mezi primárními a sekundárními informacemi? Jaké jsou funkce MIS?

15 EKO VY_32_INOVACE_EKO_05 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., ISBN Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, ISBN Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., ISBN Kliparty jsou volně přístupné v programu Word.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_05 MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM"

Podobné prezentace


Reklamy Google