Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SWOT Analýza Daniel Vančura.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SWOT Analýza Daniel Vančura."— Transkript prezentace:

1 SWOT Analýza Daniel Vančura

2 Marketingová situační analýza
1. vývoj vnějšího okolí firmy 2. vnitřní potenciál firmy – komplexní analýzy SWOT analýza Portfóliová analýza

3 SWOT analýza SWOT analýza se skládá ze dvou analýz, a to hodnocení vnitřních a vnějších podmínek. Analýza vnitřních podmínek představuje hodnocení silných a slabých stránek organizace. Analýza vnějších podmínek, představuje hodnocení příležitostí a hrozeb, které se nacházejí ve vnějším prostředí organizace.

4 Swot analýza Slabé stránky Silné stránky Příležitosti Hrozby
Zde se zaznamenávají ty věci, které organizace nedělá dobře , nebo ty, ve kterých si ostatní organizace vedou lépe. W (WEAKNESSES) Silné stránky Zde se zaznamenávají skutečnosti, Které přinášejí výhody jak zákazníkům, tak organizaci. S (STRENGTHS) Příležitosti Zde se zaznamenávají ty skutečnosti, které mohou zvýšit poptávku nebo mohou lépe uspokojit zákazníka a přinést úspěch. O (OPPORTUNITIES) Hrozby Zde se zaznamenávají ty skutečnosti trendy, události, které mohou snížit poptávku nebo zapříčinit nespokojenost Zákazníků, zaměstnanců… T (THREATS)

5 SWOT analýza Silné a slabé stránky je možné hodnotit vnitropodnikovými analýzami, kriteriálními tabulkami,… Tržní příležitosti a hrozby se hodnotí různými metodami marketingového průzkumu

6 SWOT analýza Silné stránky Pozitivní klima, silná kultura firmy
Dobré vztahy mezi pracovníky Kvalifikace zaměstnanců Pracovní atmosféra Spolupráce s veřejně- správním sektorem Využití nových technologií Image na veřejnosti Materiální zázemí Dopravní spojení – dopravní dostupnost, poloha ve městě Propracovaný systém vnitřní komunikace a komunikace s veřejností Mzdy Dobré postavení na trhu Kvalitní výrobky

7 SWOT analýza Slabé stránky Nekvalifikovaní zaměstnanci
Nedostatečné finanční zdroje na rozvoj, provoz, údržbu Poloha firmy Špatná komunikace vedení firmy směrem dolů Přehlížení zásadních problémů, neschopnost řešit problémy Nedostatečné prostory Dodací podmínky – nejsme vždy schopni zabezpečit

8 SWOT analýza Zahraniční kapitál Podpora podnikání v regionu
Příležitosti Zahraniční kapitál Podpora podnikání v regionu Oslabení konkurence Růst jednotlivých odvětví průmyslu

9 SWOT analýza Hrozby Konkurence – stávající i přicházející,
Měnící se daňová politika, Platnost nových zákonů, Vývoj úrokových měr, Nízká kupní síla obyvatel (rozdíly v regionech, městech, přítomnost velkých podniků, …).

10 SWOT analýza Úspěch firmy závisí na tom, jak firma dokáže využít tržní příležitosti a své silné stránky a jak dokáže eliminovat své slabé stránky a hrozby. Otázky vedoucí úspěchu? Kterých příležitostí dokážeme využít? Které silné stránky dokážeme využít, dále posílit nebo udržet? Které slabé stránky je třeba odstranit, kompenzovat, eliminovat? Kterým hrozbám předejít?

11 Použitá literatura KYNCLOVÁ, Jaroslava a Eva KARÁSKOVÁ. Marketing a management: pro střední a vyšší hotelové školy. 1. vyd. Praha: Fortuna, 2009, 152 s. ISBN MOUDRÝ, Marek. Marketing: základy marketingu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2008, 3 sv. ISBN


Stáhnout ppt "SWOT Analýza Daniel Vančura."

Podobné prezentace


Reklamy Google