Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo DUM 05 Předmět Ekonomika Tematický okruh Marketing Název materiálu SWOT analýza Autor Ing. Charlotta Kissová Datum tvorby 18. 4. 2013Ročník 2. ročník Anotace Kombinovaný materiál zaměřený na téma SWOT analýza. Obsahuje charakteristiku silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Součástí je i úkol zaměřený na SWOT analýzu vybrané organizace včetně jeho řešení. Metodický pokyn Žáci se prostřednictvím prezentace seznámí se základními pojmy z oblasti SWOT analýzy a formou úkolu si danou problematiku procvičí. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Charlotta Kissová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 SWOT ANALÝZA

3 CHARAKTERISTIKA provádí se za účelem posouzení postavení organizace na trhu zaměřuje pozornost na rozhodující oblasti organizace název metody podle počátečních písmen anglických slov: 1. silné stránky (strenghts) 2. slabé stránky (weaknesses) 3. příležitosti (opportunities) 4. ohrožení ( threats)

4 VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ VLIVY provádí se analýza vlivů působících z vnitřního a vnějšího prostředí organizace rozdělení vlivů: a) vnitřní → účelem je budovat silné stránky a odstraňovat (případně akceptovat) slabé stránky organizace b) vnější → účelem je rozpoznat příležitosti a ohrožení

5 SILNÉ STRÁNKY představují konkurenční výhodu uvnitř organizace příklad: manažerské schopnosti jméno organizace (tzv. image značky) kvalita produktů personální schopnosti cenová politika technické vybavení dostatek finančních prostředků spokojenost zákazníků

6 SLABÉ STRÁNKY představují konkurenční nevýhodu uvnitř organizace příklad: nedostatek finančních prostředků špatné firemní klima nedostatek vhodného personálu vztahy se zákazníkem nízká úroveň propagace krátkodobé působení na trhu nedostatek vlastního kapitálu nevybudovaná image

7 PŘÍLEŽITOSTI představují příznivou situaci v okolí organizace (zajištění vyššího prodeje, vyšší výnosnosti atd.) příklad: nalezení nového tržního segmentu technologický pokrok změny v zákonech příznivý demografický vývoj (růst populace) vyšší stabilita domácí měny podpora vývozu

8 OHROŽENÍ představují určité riziko z vnějšího okolí organizace příklad: silná konkurence nižší koupěschopnost poptávky nepříznivé změny v oblasti podnikání měnící se potřeby zákazníků ekonomická krize vstup zahraničního investora

9 VÝSLEDKY SWOT ANALÝZY Odpovídají na následující otázky: Jaké jsou silné stránky organizace a které z nich lze dále rozvíjet? Které slabé stránky byly zjištěny a je třeba je potlačit (eliminovat)? Nabízí se zvláštní příležitosti, kterých lze využít? Jaké hrozby byly rozpoznány a lze se jim vyhnout?

10 ÚKOL - zadání Proveďte SWOT analýzu Vámi vybrané organizace pomocí následujících údajů: 1. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY KRITÉRIUM: VHODNÉ: NEUTRÁLNÍ: NEVHODNÉ: kvalita produktů vysoká střední nízká technické vybavení výborné průměrné špatné finanční možnosti výborné dobré špatné kvalifikace personálu vysoká průměrná nízká úroveň propagace intenzívní průměrná nízká umístění organizace ideální vhodné nevhodné

11 ÚKOL - zadání 2. PŘÍLEŽITOSTI A OHROŽENÍ KRITÉRIUM: POZITIVNÍ: NEUTRÁLNÍ: NEGATIVNÍ: pozice na trhu výborná dobrá špatná image organizace výborná dobrá špatná příjmy organizace vysoké průměrné nízké konkurence slabá silná velmi silná podíl stálých zákazníků vysoký střední nízký výkyvy poptávky slabé silné velmi silné

12 ÚKOL - řešení Příklad: městská knihovna 1. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY KRITÉRIUM: VHODNÉ: NEUTRÁLNÍ: NEVHODNÉ: kvalita produktů vysoká střední nízká technické vybavení výborné průměrné špatné finanční možnosti výborné dobré špatné kvalifikace personálu vysoká průměrná nízká úroveň propagace intenzívní průměrná nízká umístění organizace ideální vhodné nevhodné

13 ÚKOL - řešení 2. PŘÍLEŽITOSTI A OHROŽENÍ KRITÉRIUM: POZITIVNÍ: NEUTRÁLNÍ: NEGATIVNÍ: pozice na trhu výborná dobrá špatná image organizace výborná dobrá špatná příjmy organizace vysoké průměrné nízké konkurence slabá silná velmi silná podíl stálých zákazníků vysoký střední nízký výkyvy poptávky slabé silné velmi silné

14 ZDROJE VAŠTÍKOVÁ, Miroslava. Marketing služeb: efektivně a moderně. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 232 s. ISBN 978-80- 247-2721-9. ŠIMKOVÁ, Eva. Management a marketing v praxi neziskových organizací. Vyd. 4., aktualiz. Hradec Králové: Gaudeamus, 2009, 173 s. ISBN 978-807-4350-122.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0644Číslo sady 34Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google