Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingový informační systém

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingový informační systém"— Transkript prezentace:

1 Marketingový informační systém

2 Marketingový informační systém
význam informace definice marketingového informačního systému vnitřní informační systém zpravodajský informační systém výzkumný informační systém

3 Informace Informace si představte jako tok, řeku - prostupující celou činností firmy. Některé přicházejí zvenku, jiné se tvoří uvnitř. Bez informací nelze rozhodovat. Informovanost usnadňuje objevování nových příležitostí. Snižuje riziko podniku a racionalizuje řídící proces. Získat spolehlivé informace je především otázkou fungujícího firemního marketingového informačního systému. Společnost informací .

4 Správně koncipovaný systém informací musí zaručovat informace o:
Informační systém Správně koncipovaný systém informací musí zaručovat informace o: průběžně se měnícím okolí - makroprostředí specifických požadavcích a podmínkách trhu připravenosti a schopnosti podniku na ně reagovat - podnik

5 Jak systém vytvořit? Podnik může na základě průzkumu vedoucích pracovníků, výrobkových manažerů a prodejních manažerů pomocí užitečných otázek takový informační systém vytvořit. Lze tak učinit prostřednictvím zjištění informačních toků.

6 „Dotazník“ pro určování marketingových informačních potřeb
1. Jaké typy rozhodnutí děláte pravidelně? 2. Jaké typy informací pro tato rozhodnutí potřebujete? 3. Jaké typy informací pravidelně dostáváte? 4. Jaký typy speciálních studií pravidelně vyžadujete? 5. Jaké typy informací byste rád dostával (z těch, které nyní nedostáváte)? 6. Jaké informace byste chtěl dostávat denně, týdně, měsíčně, ročně? 7. Které časopisy a obchodní zprávy chcete pravidelně sledovat? 8. O jakých specifických tématech byste si přál být informován? 9. Jaké typy programů analýzy dat byste chtěl mít k dispozici? 10. Jaká čtyři zlepšení v současném marketingovém informačním systému byste doporučoval?

7 Marketingový informační systém
MIS je předpokladem i východiskem jakékoliv marketingové aktivity v podniku. Jeho úkolem je přinášet informace o vnějším okolí i o vnitřním chování podniku.

8 Přínos Dobře zpracovaný IS přináší informace o pozitivních i negativních změnách ve vnějším okolí, které znamenají pro podnik šanci či ohrožení. Zároveň přináší informace o vnitřním stavu podniku, jak se podnik těmito změnám přizpůsobuje a do jaké míry je adaptace schopen.

9 Každý marketingový systém je tvořen:
Čím je tvořen MIS Každý marketingový systém je tvořen: lidmi, technikou, technologiemi (know how). Komunikační prostředky pro předávání informací

10 MIS zabezpečuje zjištění informačních potřeb,
zajištění informačních zdrojů, shromáždění informací, technické zpracování, analýzu informací, distribuci informací, využití informací, uchování informací.

11 Marketingová rozhodnutí a komunikace
Vztahy a struktura MIS Marketingoví manažeři a jejich činnosti Analýza Plánování Realizace Kontrola Marketingové okolí Cílové trhy Marketingové kanály Veřejnost Síly makrookolí Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém Marketingová rozhodnutí a komunikace

12 Struktura MIS

13 Vnitřní informační systém (VIS)
Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém

14 Vnitřní informační systém
zahrnuje: hospodářské údaje (informace o prodeji, tržbách, zásobách, pohledávkách,…) základní údaje o dodavatelích, zákaznících, konkurentech, distributorech (vedení osobních karet) specifické údaje (zkušenosti z každodenního kontaktu s dodavateli i odběrateli, předzásobení, společenské akce) doplňkové informace (výročí, osobní přání, informace důležité v souvislosti s dobrými vztahy s veřejností) Hovoříme o zdrojích sekundárních

15 Marketingový zpravodajský systém (MZS)
Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém

16 Marketingový zpravodajský systém
Aktuální přísun informací z podnikatelského prostředí Zajištění informací o vnějším okolí firmy Hovoříme o sekundárních zdrojích

17 Získávání informací v MZS
Nepřímé sledování Podmíněné sledování Neformální výzkum Formální postup

18 Zdroje informací Vnitřní informační systém
Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém

19 Zdroje informací Informační zdroje Hospodářské a další interní údaje
Zdroje sekundárních informací Interní zdroje firmy Hospodářské a další interní údaje Externí zdroje firmy Státní statistika, periodika, noviny, knihy, výroční zprávy firem, organizací, obchodní asociace, vláda, parlament, univerzity,... Informační zdroje Zdroje primárních informací Marketingový výzkumný systém

20 Zdroje sekundárních informací
A. Interní zdroje - VIS Interní zdroje zahrnují přehledy zisků a ztrát, bilance, prodejní přehledy a prodejní hlášení, účty, přehledy zásob a zprávy z předchozích výzkumů

21 Zdroje sekundárních informací
B. Státní publikace - MZS státní ročenka, kniha informací správních obvodů a měst, průmyslový výhled, průvodce marketingovými informacemi, ročenka výrobců, obchodní statistiky, sčítání obyvatelstva, sčítání dopravy, měsíční přehled pracovních sil, přehled současných obchodů, zpráva životní statistika, ...

22 Zdroje sekundárních informací
C. Periodika a knihy - MZS index obchodních periodik, encyklopedie asociací, časopisy s marketingovým zaměřením, užitečné obchodní časopisy, publikace, …

23 Zdroje sekundárních informací
D. Komerční údaje komerční firmy, prodávající komerční informace předplatitelům,

24 Podpůrný systém marketingového rozhodování
Vnitřní informační systém Marketingový zpravodajský systém Podpůrná analýza marketingových rozhodnutí Marketingový výzkumný systém

25 Podpůrný systém marketingového rozhodování
Statistická banka je soubor statistických postupů pro získávání smysluplných informací z disponibilních údajů. Banka modelů je soubor modelů, které pomáhají obchodníkům při tvorbě lepších rozhodnutí. Model je představován množinou proměnných a jejich vzájemnými vztahy, navrženými tak, aby model zobrazoval nějaký reálný systém nebo proces.

26 Podpůrný systém marketingového rozhodování
Statistická banka Banka modelů Statistické techniky: vícenásobná regresní analýza analýza diskriminantu faktorová analýza shluková analýza analýza preferencí Klasifikace modelů

27 Podpůrný systém marketingového rozhodování
Statistická banka Banka modelů regresní analýza korelační analýza analýza diskriminantu faktorová analýza shluková analýza analýza spojitostí model projektování výrobků cenový model alokační model směšovací model sdělovacích prostředků model rozpočtu na reklamu Marketingové hodnocení a rozhodování

28 Klasifikace modelů I. Podle účelu A. Popisné modely
Markovovův procesní model Model front B. Rozhodovací modely Diferenciální počet Matematické programování Teorie statistického rozhodování Teorie her

29 Klasifikace modelů II. Podle techniky A. Verbální modely
B. Grafické modely Model logických toků Model síťového plánování Kauzální model Model rozhodovacího stromu Model funkčních vztahů Model systému se zpětnou vazbou C. Matematické modely Lineární a nelineární modely Statické a dynamické modely Deterministické a stochastické modely


Stáhnout ppt "Marketingový informační systém"

Podobné prezentace


Reklamy Google