Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_EKO_03 MARKETING A TRH. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: trh,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_EKO_03 MARKETING A TRH. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: trh,"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_EKO_03 MARKETING A TRH

2 Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: trh, barter, nabídka, poptávka, tržní cena, rovnovážná cena, kartel, trust, koncern Anotace: Prezentace na upevnění znalostí, ověření dosavadních vědomostí a rozšíření základních informací z oblasti trhu, vývoje směny, zákonech trhu, tržní rovnováze a vysvětluje vazbu mezi marketingem a trhem. Způsob využití: Žáci zhlédnou prezentaci s odborným výkladem. Zodpoví otázky v závěru prezentace. Následně provedena kontrola správnosti ve spolupráci učitele a žáků, vysvětlení špatných odpovědí – zpětná vazba. EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

3 Podstata trhu  trh  místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, prodávající s kupujícími  velikost trhu závisí na počtu kupujících, kteří zájem o výrobek, službu  směnu zboží za zboží zprostředkovávají peníze  kupující mají peníze a možnost si výrobek koupit EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

4 Vývoj směny  vyrobené statky – slouží k vlastní spotřebě  naturální směna = výměna zboží za zboží (barter)  prostředek směny – speciální druh zboží (plátno, sůl, jantar) = všeobecný ekvivalent  výhodnější všeobecný ekvivalent drahé kovy (bronz, zlato, stříbro) – ražení mincí (1. oběživo)  mince doplnily papírové peníze (dnes nemají zlaté krytí, nejsou směnitelné za zlato)  v současnosti – bezhotovostní peníze (platební karty, šeky, platby z účtu na účet) EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

5 Marketing a trh  v tržním systému – střet ekonomických subjektů (výrobci – prodávající x kupující  jejich chování ovlivněno zákony trhu  zákon nabídky – s rostoucí cenou roste i nabídka zboží  zákon poptávky – s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží  nabídka = množství zboží, které výrobci dodají na trh při určité ceně  individuální – jednoho výrobce  tržní – součet individuálních nabídek EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

6 Marketing a trh  rovnovážná cena = cena, za kterou se produkt kupuje a prodává  N < P nedostatek zboží na trhu, nabízející nejsou ochotni prodávat na nižší cenu  N > P přebytek zboží na trhu, kupující nejsou ochotni zaplatit vyšší cenu  N = P na trhu je rovnováha – všechno zboží na trhu bude prodáno EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

7 Marketing a trh  faktory ovlivňující nabídku  náklady na výrobu  vnější podmínky podnikání (počasí)  změna ceny alternativního výrobku  faktory ovlivňující poptávku  změny cen jiného zboží  substitut (nahrazuje zboží – jablka za hrušky)  komplement (nutné k použití – auto + benzin)  změny výše důchodu  demografické změny  změny v preferencích (móda, zvyky) EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

8 Marketing a trh  dokonalá konkurence  na trhu mnoho nabízejících a poptávajících  informovanost o kvalitě, ceně, konkurenci, malý vliv jednotlivce na ceny  rovné podmínky pro nabízející a kupující  neexistuje nekalá konkurence, klamavá reklama  kupující se rozhodují na základě ceny  konkurenční prostředí – význam pro spotřebitele (více sortimentu, nižší ceny) EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

9 Marketing a trh  nedokonalá konkurence  působení výhod – dominantní postavení na trhu – omezování hospodářské soutěže  nekalá soutěž (klamavá reklama, klamavé označování zboží, korupce)  stav dokonalé konkurence neexistuje  monopolizace trhu – uplatnění určitých výhod  monopol – výsadní a dominantní postavení jediné firmy na trhu EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

10 Marketing a trh  absolutní monopol (společnost vlastní patent, licenci, recepturu)  administrativní monopol – výsadní postavení na základě rozhodnutí vlády  monopson – výsadní postavení jednoho kupujícího (stát – zbraně)  oligopol – 3 nebo méně velkých subjektů s dominantním postavením (tajná dohoda) EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

11 Marketing a trh  kartel – dohoda mezi konkurenty o ceně a rozdělení území (trestné)  syndikát – dohoda mezi konkurenty o společném nákupu a prodeji (právně samostatní, na trhu vystupují jako celek)  trust – dohoda o společné výrobě, výrobci na sobě závislí, ale neztrácejí suverenitu  koncern (holding) – nejvyšší forma existence monopolu, fúze partnerů, akvizice (jedna firma koupí druhou), ztrácejí samostatnost EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

12 Marketing a trh  tržně nediferencovaný marketing – firma se zaměřuje na všechny zákazníky  masový – firma hromadně vyrábí jeden výrobek  variantní – dva nebo tři výrobky v různém provedení, velikosti, kvalitě  nabízeny všem zákazníkům  není snaha oslovit tržní segmenty  tržně diferencovaný (cílený) marketing – vychází z potřeb a přání zákazníků EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

13 Marketing a trh  každý zákazník je individuální ve svých potřebách, přáních, zájmech, nákupním chování  firma se zaměřuje na část zákazníků  cílený marketing -3 části:  segmentace trhu – určitá část  tržní zacílení – zaměření na segmenty v souladu s marketingovou strategií (velikost segmentu, kupní síla zákazníků)  tržní umístění – způsob vnímání zákazníky (vlastnosti, užitek, cena, kvalita výrobku) EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

14 Opakování Co je kartel? Co je moderním platebním prostředkem? Jak zní zákon nabídky? Jak se označuje výsadní postavení jednoho kupujícího na trhu? EKO VY_32_INOVACE_EKO_03

15 Zdroje Moudrý, M. Základy marketingu. Kralice na Hané: Computer Media, s. r. o., 2008. ISBN 978-80- 7402-002-5. Boučková, J. a kolektiv autorů. Základy marketingu. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1999. ISBN 80-7079-527-1. Jakubíková, D. Marketing v cestovním ruchu. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80- 247-4209-0. Kliparty jsou volně přístupné v programu Word. EKO VY_32_INOVACE_EKO_03


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_EKO_03 MARKETING A TRH. Autor: Ing. Hana Motyčková „Autor je výhradní tvůrce materiálu.“ Datum vytvoření: 31. 1. 2013 Klíčová slova: trh,"

Podobné prezentace


Reklamy Google